Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Innowacje

Niniejszą publikację kierujemy do wszystkich osób pracujących w administracji, które w swojej pracy chcą myśleć i działa stawiając klienta/obywatela w centrum. Niezależnie od tego, czy pracujecie w samorządzie lokalnym (w małej gminie, czy w dużym mieście), w starostwie, w samorządzie wojewódzkim (urzędzie marszałkowskim), czy ministerstwie – ten poradnik jest dla Was.

Czy planujecie zmiany w organizacji ruchu, nową ścieżkę rowerową, plac zabaw, nową usługę dla mieszkańców czy też nową ustawę. Na każdym szczeblu administracji można zastosować kreatywne oraz ko-kreacyjne techniki pracy i angażować klientów czyli odbiorców usług administracji. Możecie z nich korzystać zarówno do pracy wewnętrznej w jednym zespole, a także między zespołami, lub do pracy z mieszkańcami, żeby lepiej rozpoznać ich potrzeby oraz pomysły na ich zaspokojenie. W tej publikacji chcemy przekonać Was, że warto i pokazać jak to zrobić.

RAPORT

Krakowski Park Technologiczny wraz z zespołem Qubit wdrożył pilotaż platformy do monitoringu zanieczyszczeń przemysłowych w województwie małopolskim. To dzięki niemu, mogą zajść realne zmiany w podejściu do dbania o jakość powietrza w regionie. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z wdrożenia pilotażu.

Krakowski Park Technologiczny zaangażował się w tworzenie Programu Ochrony Powietrza województwa małopolskiego. Naszą rolą było wspieranie osób decyzyjnych w tworzeniu jasnej i przejrzystej strategii, która posłuży realnym zmianom w naszym otoczeniu.

Działania odbyły się w ramach międzynarodowego projektu

Siscode, a o dobrych praktykach i efektach prac opowiada Agnieszka Włodarczyk, koordynatorka projektu.

2019

RAPORT

Raport z warsztatów ko-kreacyjnych zrealizowanych w ramach projektu „Society in Innovation and Science through CODEsign. SISCODE” finansowanego ze środków Horyzontu 2020 w ramach projektów badawczo-innowacyjnych.

Krakowski Park Technologiczny włączył się w proces konsultacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego poprzez organizację dwóch warsztatów i dwóch spotkań lokalnych

w metodologii living lab (ko-kreacja) w zakresie współtworzenia planowanych rozwiązań razem

z przedstawicielami mieszkańców, organizacji, nauki, biznesu i samorządów. Warsztaty odbyły się 4 marca i 1 kwietnia 2019 r., spotkania ze społecznością lokalną odbyły się 20 marca w Zabierzowie i 27 marca w Lusinie.

Prezentowany raport z warsztatów ko-kreacyjnych jest podsumowaniem prac warsztatowych i nie stanowi oficjalnych ani nieoficjalnych rekomendacji, jest to zbiór pomysłów i opinii wszystkich uczestników warsztatów.

2014

STRATEGIA

SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast

Strategia typu smart city dla Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego powstała w wyniku spotkań, analiz, dyskusji i wizyt studyjnych prowadzonych w 2014 roku. Propozycja szeroko czerpie z rozwiązań smart city sprawdzonych w podobnych miastach na świecie.

Jest to wspólny projekt Krakowskiego Parku Technologicznego, Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu.

Więcej o projekcie

2010

RAPORT

Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020

Raport z badania wykonanego metodą foresight zawierający 10 najważniejszych technologii dla rozwoju Małopolski, a także scenariusze potrzebne do ich wdrożenia.

Publikacja zawiera charakterystykę wybranych technologii, opis możliwości ich rozwoju oraz wpływu na gospodarkę, środowisko i jakość życia mieszkańców Małopolski.  Wskazuje także w jakim kierunku powinny być prowadzone badania naukowe na małopolskich uczelniach oraz w jednostkach badawczych.

Raport powstał w trakcie projektu prowadzonego w latach 2008-2011 we współpracy z władzami samorządowymi województwa małopolskiego, izbami gospodarczymi oraz krakowskimi uczelniami – Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Krakowską.

Wydawcami raportu, na zlecenie Krakowskiego Parku Technologicznego, są: Infostrategia, Fundacja „Instytut Mikromakro” oraz IDC Polska.

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.