Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dokumenty do pobrania

Procedura – dokumenty do pobrania

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie Decyzji o wsparciu upoważniającej do zwolnień podatkowych powinien złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami, których wzory znajdują się poniżej.

Akty prawne

pdfUstawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162)o wspieraniu nowych inwestycjipdfRozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Krakowskim Parkiem Technologicznym wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciupdfRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r., obowiązujące od dnia 30.12.2023 r.w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycjipdfSzczegółowe kryteria jakościowezałącznik nr 1 - Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowej inwestycjipdfRozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r.w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającympdfObjaśnienia podatkoweDotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycjipdfInterpretacja ogólna Ministra Finansóww sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycjipdfRozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Stan prawny na 1 lipca 2023 r.pdfPlan rozwoju inwestycjiPolska Strefa InwestycjipdfMinimalne nakłady inwestycyjne dla firm w Małopolscew ramach Polskiej Strefy Inwestycji 2023/2024

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.