Program wsparcia dla firm realizujących nowe inwestycje

 

Skorzystaj z ulgi podatkowej dla Twojej firmy

 

 

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to ustawowy instrument wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje.

 

W jego ramach przedsiębiorcy otrzymują od 10 do 15 lat na zrealizowanie inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej, niezależnie od wielkości firmy, którą prowadzą. Co więcej, inwestycja może być usytuowana gdziekolwiek w Małopolsce (nie tylko na terenie dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych).

 

PSI zastępuje dotychczasową ustawę dotyczącą specjalnych stref ekonomicznych, która będzie obowiązywać równolegle z programem PSI do 31 grudnia 2026 r. Polska Strefa Inwestycji działa natomiast bezterminowo.

 

Szczegółowe informacje na temat Polskiej Strefy Inwestycji można znaleźć na: www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje

Kto decyduje o udzieleniu wsparcia?

Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy –  wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

 

 

Na jaką inwestycję można uzyskać ulgę podatkową?

Ulgę podatkową na podstawie Ustawy o wspieraniu  nowych inwestycji mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak:

 

 

 

Jaka jest wysokość ulgi podatkowej?

Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

 

35% dla dużych | 45% dla średnich | 55% dla małych i mikro przedsiębiorstw

 

poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 

Gdzie można inwestować?

Inwestycja może zostać przeprowadzona na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). Nowa ustawa zerwała z pojęciem specjalnej strefy ekonomicznej, czyli wydzielonego obszaru, na którym inwestowanie wiązało się z możliwością otrzymania pomocy publicznej.

 

 

Na jak długo otrzymuje się zwolnienie podatkowe?

Czas na wykorzystanie pomocy publicznej wynosi tyle samo dla wszystkich firm:

 

12 lat (od dnia otrzymania decyzji o wsparciu)

 

15 lat na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej

 

 

Jakie projekty inwestycyjne mogą otrzymać pomoc publiczną?

Pomoc publiczną mogą otrzymać:

  • wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz.
  • niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.

 


Pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące m.in. działalność gospodarczą w zakresie: handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier.


 

Chcesz rozpocząć współpracę?

Skontaktuj się z nami.

 

Dział obsługi inwestora:

Łukasz Blacha

tel. 690 835 700

lblacha@kpt.krakow.pl

 

Justyna Czyszek

tel. +48 690 950 600

jczyszek@kpt.krakow.pl

 

Marek Martynowicz

+48 534 041 255

mmartynowicz@kpt.krakow.pl

 

Dział prawny:

Kinga Królikowska

tel. +48 690 856 100

kkrolikowska@kpt.krakow.pl

 

 

Jakie są kryteria otrzymania pomocy publicznej?  

Projekt inwestycyjny musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną. Kryteria ilościowe (konieczna do poniesienia wysokość nakładów inwestycyjnych) są uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana, od miejsca inwestycji oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

 

Kryteria ilościowe:

 

Sprawdź ile wynoszą minimalne nakłady inwestycyjne PSI w Twoim powiecie. Pobierz tabelę.

 

  • minimalne nakłady inwestycyjne dużych firm – od 10 mln zł do 100 mln zł
  • minimalne nakłady inwestycyjne średnich firm – od 2 mln zł do 20 mln zł
  • minimalne nakłady inwestycyjne małych firm – od 500 tys.  zł do 5 mln
  • minimalne nakłady inwestycyjne mikroprzedsiębiorstw – od 200 tys. zł do 2 mln zł

 

Minimalne nakłady inwestycyjne – szczegółowe informacje

 

W średnich miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz w gminach graniczących z takimi miastami, minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą odpowiednio: 10 mln. zł/ duża firma, 2 mln zł/ średnia firma, 500 000 zł/ mała firma, 200 000 zł/mikro.

 

Dotyczy to  następujących miast na obszarze zarządzanym przez KPT:

 

Chrzanów

Gorlice

Nowy Sącz

Nowy Targ

Tarnów

Zakopane

Jędrzejów

Przykładowy sposób naliczania pomocy publicznej:

 

nakłady inwestycyjne nowe miejsca pracy
grunt 10 000 000 miesięczne koszty pracy 10 000
budynek 20 000 000 nowe miejsca pracy 100
środki trwałe 70 000 000 24 miesiące 24
razem 100 000 000 razem 24 000 000
duża firma (35%) 35 000 000 duża firma (35%) 8 400 000
średnia firma (45%) 45 000 000 średnia firma (45%) 10 800 000
mała firma (55%) 55 000 000 mała firma (55%) 13 200 000
mikro firma (55%) 55 000 000 mikro firma (55%) 13 200 000

 

 

 

Kryteria jakościowe:

 

Projekty przemysłowe Projekty usługowe
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY
Inwestycja w projekty wspierające branże z sektora: żywności wysokiej jakości, środków transportu, profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, lotniczo-kosmicznego, produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych, maszynowego, odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw, ekobudownictwa, usług specjalistycznych, usług teleinformatycznych oraz zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana inwestycja
Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego  Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY
Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nowa inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia
Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
Zlokalizowanie inwestycji w miastach: Chrzanów, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Zakopane, Jędrzejów lub gminach graniczących z tymi miastami, a także w powiecie dąbrowskim
Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

 

 

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.