Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Program wsparcia dla firm realizujących nowe inwestycje

 

Skorzystaj z ulgi podatkowej dla Twojej firmy

 

 

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to forma wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje.

 

Nowa inwestycja w ramach PSI pozwoli Ci na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT, na okres 14 lub 15 lat.

 

Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych).

 

Wysokość pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego) jest obliczana na podstawie wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych na realizację nowego projektu lub dwuletnich kosztów nowoutworzonych miejsc pracy.

 

PSI zastąpiła specjalne strefy ekonomiczne (funkcjonujące nadal do 31 grudnia 2026 r.).

 

INWESTUJ W CAŁEJ MAŁOPOLSCE.

 

Szczegółowe informacje na temat Polskiej Strefy Inwestycji można znaleźć na: www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje

Skontaktuj się z nami

 

Obsługa inwestora:

Łukasz Blacha

tel. 690 835 700

lblacha@kpt.krakow.pl

 

Jacek Liguziński

tel. 505 152 083

jliguzinski@kpt.krakow.pl

 

Kwestie prawne:

Justyna Czyszek

tel. 690 950 600

jczyszek@kpt.krakow.pl

 

Kwestie kontroli:

Aneta Zych

tel. 690 823 900

azych@kpt.krakow.pl

Kto decyduje o udzieleniu wsparcia?
rozwiń zwiń

Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy –  wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

Na jaką inwestycję można uzyskać ulgę podatkową?
rozwiń zwiń

Ulgę podatkową na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak:

 

 

Jaka jest wysokość ulgi podatkowej?
rozwiń zwiń

Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

 

W Małopolsce:

40% dla dużych | 50% dla średnich | 60% dla małych i mikro przedsiębiorstw

 

oraz

 

W powiatach: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim, wadowickim, a także jędrzejowskim (woj. świętokrzyskie):

50% dla dużych | 60% dla średnich | 70% dla małych i mikro przedsiębiorstw

 

poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 

W okresie obowiązywania decyzji o wsparciu, w ramach PSI, przedsiębiorca nie płaci podatku dochodowego (do100% podatku), do momentu wyczerpania przysługującej mu puli pomocy publicznej.

Gdzie można inwestować?
rozwiń zwiń

Inwestycja może zostać przeprowadzona na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). Nowa ustawa zerwała z pojęciem specjalnej strefy ekonomicznej, czyli wydzielonego obszaru, na którym inwestowanie wiązało się z możliwością otrzymania pomocy publicznej.

Na jak długo otrzymuje się zwolnienie podatkowe?
rozwiń zwiń

Czas na wykorzystanie pomocy publicznej wynosi tyle samo dla wszystkich firm:

 

14 lat (od dnia otrzymania decyzji o wsparciu)

 

15 lat na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej oraz w powiatach: Chrzanowskim, Olkuskim, Oświęcimskim, Wadowickim oraz Jędrzejowskim (woj. świętokrzyskie)

Jakie projekty inwestycyjne mogą otrzymać pomoc publiczną?
rozwiń zwiń

Pomoc publiczną mogą otrzymać:

  • wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz.
  • niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich: usługi informatyczne, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi centrów telefonicznych.

 


Pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące m.in. działalność gospodarczą w zakresie: handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier.

 

Jakie są kryteria otrzymania pomocy publicznej?
rozwiń zwiń

Skorzystaj z naszego kalkulatora i oblicz maksymalną wysokość ulgi podatkowej, jaką możesz otrzymać.

Krok 1/6
Wybierz rodzaj inwestycji:
Przemysł/produkcja
Usługi (IT, B+R, BPO/SSC)
następny
Podaj wielkość przedsiębiorstwa:
Podpowiedź

Wielkość przedsiębiorstwa:

 

– duże: >250 pracowników

– średnie: <250 pracowników

– małe: <50 pracowników

– mikro: <10 pracowników

Mikro
Małe
Średnie
Duże
poprzedni następny
Lokalizacja inwestycji:
Czy inwestujesz w mieście lub w gminach sąsiadujących
Czy inwestujesz w mieście lub w gminach sąsiadujących
Czy inwestujesz w mieście lub w gminach sąsiadujących
Czy inwestujesz w mieście lub w gminach sąsiadujących
Czy inwestujesz w mieście lub w gminach sąsiadujących
Czy inwestujesz w mieście lub w gminach sąsiadujących
Czy inwestujesz w mieście lub w gminach sąsiadujących
poprzedni następny

* w średnich miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze (oraz w gminach graniczących z takimi miastami), występują preferencyjne minimalne nakłady inwestycyjne

Czy inwestujesz na terenie specjalnej strefy ekonomicznej*?
Tak
Nie
poprzedni następny

* nieruchomość objęta jest statusem specjalnej strefy ekonomicznej, a okres zwolnienia podatkowego wynosi do 15 lat (więcej informacji można uzyskać w Krakowskim Parku Technologicznym)

Podaj planowany koszt inwestycji:
Minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą:
Podaj planowany koszt inwestycji (wpisz kwotę): Podana kwota jest niższa niż wymagane minimalne nakłady inwestycyjne.
poprzedni następny
*Nakłady w tej wysokości obowiązują tylko w zakresie ściśle określonego przedmiotu działalności. W celu poznania szczegółów skontaktuj się z nami.

* w przypadku reinwestycji minimalne nakłady inwestycyjne są pomniejszone o 50%

Podsumowanie:
Rodzaj projektu: zgodnie z wyborem
Wielkość przedsiębiorstwa: zgodnie z wyborem
Lokalizacja inwestycji: zgodnie z wyborem
Maksymalna wysokość pomocy publicznej: ...
Planowany koszt inwestycji: zgodnie z informacją podaną wcześniej
Maksymalna wysokość ulgi podatkowej: ...
Okres obowiązywania decyzji o wsparciu:

Polska Strefa Inwestycji – poznaj kryteria udzielenia wsparcia: www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe

 

Kalkulator ma charakter poglądowy.

.

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.