Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Na jaką inwestycję można uzyskać ulgę podatkową?

Utworzenie nowego zakładu
 • może to być nowy projekt w ramach dotychczasowej działalności gospodarczej
 • nowy zakład musi jednak być samodzielny i niezależny od pozostałej części działalności gospodarczej przedsiębiorcy
 • nie chodzi tu o nową, odrębną działalność gospodarczą pod względem prawnym
 • nie trzeba zakładać nowej spółki
 • nie trzeba rejestrować nowej działalności gospodarczej
przykład następny
 • Spółka z o.o. produkuje odkurzacze.
 • Ta sama spółka z o.o. uzyskuje decyzję o wsparciu na utworzenie nowego zakładu.
 • W ramach nowej inwestycji buduje odrębną fabrykę produkującą suszarki do włosów.
 • Ważne jest to, że w nowej fabryce spółka z o.o. jest w stanie wykonać cały, kompletny proces produkcji suszarek i nie korzysta z zasobów fabryki odkurzaczy.
przykład powrót następny
Zwiększenie zdolności produkcyjnej
 • przedsiębiorca prowadzi już przedsiębiorstwo (zakład)
 • nowa inwestycja będzie związana z tym przedsiębiorstwem – opiera się o jego zasoby
 • efektem takiej inwestycji powinno być zwiększenie wolumenu produkcji lub usług
 • utrzymanie wydajności zakładu na tym samym poziomie, np. w wyniku jego modernizacji, nie będzie uznane za nową inwestycję
przykład następny
 • Przedsiębiorca przy wykorzystaniu obecnych zasobów technicznych produkował miesięcznie 1000 kolektorów słonecznych. Po zrealizowaniu projektu inwestycyjnego zdolności produkcyjne zwiększą się do poziomu 1500 kolektorów miesięcznie.
przykład powrót następny
Wprowadzenie nowych produktów

Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie

 • przedsiębiorca prowadzi już działalność
 • wprowadzenie produkcji nowych produktów lub usług dotąd nie wytwarzanych/świadczonych,
 • służy zróżnicowaniu asortymentu produkcji lub usług,
przykład następny
 • Przedsiębiorca przed realizacją nowej inwestycji produkował wyłącznie kolektory słoneczne, natomiast po zrealizowaniu projektu uruchomi również produkcję automatyki dedykowanej do instalacji solarnych. Uruchomienie produkcji nowego rodzaju produktów stanowi dywersyfikację produkcji.
przykład powrót następny
Zmiana procesu produkcyjnego

Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego (usługowego) istniejącego przedsiębiorstwa

 • przedsiębiorca prowadzi już zakład
 • zmiana dotyczyć ma głównych procesów produkcyjnych (usługowych)
 • nie dotyczy czynności, które tylko pośrednio lub w niewielkim stopniu wpływają na poprawę działalności gospodarczej
 • nie jest zasadniczą zmianą produkcji wyłącznie poprawa warunków pracy na danym stanowisku
przykład następny
 • Przedsiębiorca dotychczas produkował kolektory słoneczne w oparciu o linię technologiczną obsługiwaną ręcznie, a po zrealizowaniu nowej inwestycji produkcja ta stanie się w pełni zautomatyzowana
przykład powrót następny
Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił

Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił

przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

 

Dodane ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086, 1423, z 2021 r. poz. 159.).”.

następny

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.