Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych w serwisie internetowym www.kpt.krakow.pl oraz w ramach działalności prowadzonej przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

 

Informacje ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.kpt.krakow.pl.
 2. W niniejszej Polityce zawarto także informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o., nie tylko za pośrednictwem strony www.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrożyliśmy procedury, które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Procedury te są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO),
  • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
  • Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 r.
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez kody monitorujące ruch na stronie www. (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies  – tzw. „ciasteczka”).,
  • serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2  oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony oraz Klientów korzystających z naszych usług jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. (dalej KPT), z siedzibą: ul. Podole 60, 30-394 Kraków, adres e-mail do kontaktu: biuro@kpt.krakow.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@kpt.krakow.pl.
 3. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników lub Klientów lub za pośrednictwem ogólnodostępnych stron www. (np. CEiDG).
 4. Dane osobowe Użytkowników strony www. będą przetwarzane w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na zapytania i zgłoszenia, otrzymane telefonicznie lub poprzez e-mail, w tym prowadzenia korespondencji e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • realizacji przez nas usług strony internetowej – w tym celu przetwarzamy takie informacje jak: Pani/Pana adres IP, informacje o plikach cookies, dane przeglądarki internetowej z której Pani/Pan korzysta, dane dotyczące aktywności na naszej stronie internetowej, dane dotyczące sesji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • prowadzenia analiz jakości świadczonych przez nas usług w celu poprawy ich funkcjonalności oraz prowadzenia statystyk korzystania z naszej strony internetowej, za pomocą plików cookies, adresów IP, danych dot. przeglądarki internetowej, aktywności na stronach www. oraz sesji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Ponadto, w związku z prowadzoną działalnością, KPT będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
  • zawarcia i realizacji umowy z Klientami i Kontrahentami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prawidłowej realizacji umowy, w tym dokonywania płatności oraz niezbędnego kontaktu z Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO),
  • prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o wsparciu przedsiębiorców (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji),
  • realizacji projektów krajowych i zagranicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO),
  • prawidłowej realizacji wydarzeń, konferencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO),
  • ewentualnego udostępniania wizerunku uczestników wydarzeń, szkoleń, konferencji, w celach promocyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • przesyłania informacji o bieżącej działalności KPT, w tym propozycji praktyk, szkoleń dla uczelni wyższych i innych organizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków księgowo-rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wysyłania wiadomości w formie biuletynu newsletter – wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane osobowe Użytkowników, pozostawione w naszym serwisie,  mogą być przekazywane procesorom w związku ze zleconą usługą administracji i wsparcia technicznego strony,  w tym przede wszystkim:
  • wydawcom systemów analitycznych Google Analitycs, AddThis,
  • firmie świadczącej usługi hostingowe.
 1. Dane osobowe Klientów i innych osób współpracujących z KPT mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, takim jak Krajowa Administracja Skarbowa lub partnerom projektów – na podstawie zawartych umów bądź porozumień.
 1. Ponadto dane Klientów i innych osób współpracujących z KPT będą powierzane  podmiotom realizującym działania na polecenie Administratora, takim jak:
  • dostawcy usług IT,
  • dostawcy usług marketingowych,
  • zewnętrzna obsługa prawna, doradcza.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania oferty oraz odpowiedzi na zapytania. Podanie danych osobowych jest także niezbędne do zawarcia i realizacji z nami umowy, uczestnictwa w konferencjach, wydarzeniach.
 2. Dane osobowe Użytkowników i Klientów będą przetwarzane:
  • przez czas trwania korespondencji i mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania usunięcia,
  • przez czas trwania umowy, a następnie przez okres archiwizacyjny wynoszący 5 lat,
  • przez okres realizacji projektów, a następnie przez odpowiedni okres archiwizacyjny, wynikający z projektu,
  • do momentu wycofania zgody.
 1. Użytkownicy i Klienci posiadają prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy ich dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam  zgody,

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Wyżej wymienione prawa można realizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub Administratorem.

 1. Użytkownik oraz Klient ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.
 2. Dane osobowe Użytkowników i Klientów nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

 

  

  

 

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies  (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.kpt.krakow.pl

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), którego funkcję pełni:

Aleksandra Słowik-Mastalska, e-mail: iod@kpt.krakow.pl

Zastępca IOD: Aleksandra Szydłowska, e-mail:iod@kpt.krakow.pl

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.