Praca w strefie

Oferty pracy należy przesyłać pod adres: promocja@kpt.krakow.pl

 

Magazynier

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • kompletacja towaru wg zamówień klientów
 • rozładunek i załadunek towaru w magazynach wysokiego składowania
 • bieżąca obsługa operacji magazynowych
 • dbałość o stany magazynowe, utrzymanie czystości i porządku

 

 

Ogłoszenie ważne do 30.04.2020 r.

 

Pracownik Produkcji 

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • obsługa maszyn i urządzeń w procesie produkcji pysznych słodyczy

 

Ogłoszenie ważne do 30.04.2020 r.

 

Automatyk

 

Do Twoich zadań należeć będzie:
● usuwanie, analiza przyczyn powstawania usterek urządzeń i instalacji automatyki w przypadku wystąpienia awarii, podejmowanie działań zapobiegawczych
● wykonywanie przeglądów, konserwacji i remontów zgodnie z planem remontów i bieżącymi potrzebami, nadzór nad sprzętem AKP
● zapewnienie ciągłości pracy linii produkcyjnych
● analiza dokumentacji maszyn, urządzeń i instalacji automatyki, instrukcji obsługi maszyn i obowiązujących procedur
● czynne uczestnictwo w nowych projektach instalacji automatyki

 

 

Ogłoszenie ważne do 30.04.2020 r.

Energetyk

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • obsługa, konserwacja, przeglądy i remonty urządzeń energetycznych/ kotłów wodnych i parowych, pomp, urządzeń klimatyzacyjnych, sprężarek powietrza, kolektorów słonecznych/ i związanych z nimi instalacji energetycznych
 • usuwanie usterek urządzeń i instalacji energetycznych w przypadku wystąpienia awarii
 • zapewnienie ciągłości dostarczania mediów energetycznych zasilających linie produkcyjne
 • analiza dokumentacji maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych, instrukcji obsługi maszyn i obowiązujących procedur

 

 

Ogłoszenie ważne do 30.04.2020 r.

 

Specjalista ds. Inwestycji i Remontów

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • prowadzenie spraw inwestycyjnych i eksploatacyjno – remontowych z zakresu: instalacji chłodniczych, wentylacji, klimatyzacji, sanitarnych i energetycznych
 • zapewnienie prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych i eksploatacyjno – remontowych
 • przygotowywanie oraz zbieranie ofert i prowadzenie negocjacji z firmami wykonawczymi
 • opracowywanie harmonogramów prac oraz nadzór nad terminowością ich wykonania
 • przygotowanie, kontrola i raportowanie zaawansowania robót
 • rozliczanie prac eksploatacyjno-remontowych i inwestycyjnych
 • kontrola jakości i odbiór prac
 • prowadzenie ewidencji urządzeń zarejestrowanych w systemie CRO
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej

 

 

Ogłoszenie ważne do 30.04.2020 r.

 

Specjalista ds. Zakupów Technicznych

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • dokonywanie zamówień materiałów technicznych
 • poszukiwanie i wybór dostawców
 • obsługa reklamacji zakupowych
 • dbanie o prawidłowy obieg dokumentów finansowych
 • koordynacja i kontrola zlecanych zamówień
 • przyjmowanie dostaw i dystrybucja wewnątrz firmy
 • wysyłanie zapytań ofertowych w celu wyłonienia optymalnych dostawców

 

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

Pracownik Produkcji – Pomocnik

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • realizacja prac pomocniczych w procesie produkcji pysznych słodyczy z Wawelu.

 

 

Ogłoszenie ważne do 30.04.2020 r. 

 

Specjalista ds. Inwestycji i Remontów

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • prowadzenie spraw inwestycyjnych i eksploatacyjno – remontowych z zakresu:

– instalacji elektrycznych

– rozdzielni elektrycznych

– maszyn i urządzeń elektrycznych

 • zapewnienie prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych i eksploatacyjno– remontowych.
 • przygotowywanie oraz zbieranie ofert i prowadzenie negocjacji z firmami wykonawczymi.
 • opracowywanie harmonogramów prac, pilnowanie terminów i ich dotrzymywanie.
 • przygotowanie, kontrola i raportowanie zaawansowania robót
 • rozliczanie prac eksploatacyjno-remontowych i inwestycyjnych
 • kontrola jakości i odbiór prac
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej

 

 

Ogłoszenie ważne do 30.04.2020 r.

Staż w obszarze Technologia i Rozwój (R&D)
METANOL

 

Twoje zadania w trakcie stażu:

 • analiza literatury naukowej
 • przygotowywanie dokumentacji z zakresu technologii i prowadzonych projektów
 • udział w pracach badawczo-rozwojowych
 • udział w projektach optymalizacyjnych – monitoring parametrów procesów technologicznych
 • udział w opracowaniu założeń biznesplanów i efektywności prowadzonych projektów
 • udział w przygotowywaniu analiz rynkowych dot. surowców i produktów
 • kształtowanie świadomości i podnoszenie wiedzy pracowników w zakresie zagadnień zarządzania zmianami i bezpieczeństwa procesowego
 • bieżąca współpraca z obszarem produkcji w dwóch zakładach

 

Ogłoszenie ważne do 14.04.2020 r.

Staż w obszarze technologia i rozwój (R&D)

KWAS MLEKOWY

 

Twoje zadania w trakcie stażu:

 • analiza literatury naukowej
 • przygotowywanie dokumentacji z zakresu technologii i prowadzonych projektów
 • udział w pracach badawczo-rozwojowych
 • udział w projektach optymalizacyjnych – monitoring parametrów procesów technologicznych
 • udział w opracowaniu założeń biznesplanów i efektywności prowadzonych projektów
 • udział w przygotowywaniu analiz rynkowych dot. surowców i produktów
 • kształtowanie świadomości i podnoszenie wiedzy pracowników w zakresie zagadnień zarządzania zmianami i bezpieczeństwa procesowego
 • bieżąca współpraca z obszarem produkcji w dwóch zakładach

 

Ogłoszenie ważne do 14.04.2020 r.

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

 

 

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.