Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kryteria otrzymania pomocy publicznej

Projekt inwestycyjny musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną.

 

Kryteria ilościowe

Kryteria ilościowe (konieczna do poniesienia wysokość nakładów inwestycyjnych) są uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana, od miejsca inwestycji oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Sprawdź ile wynoszą minimalne nakłady inwestycyjne PSI w Twoim powiecie. Pobierz tabelę lub skorzystaj z interaktywnej mapy.

Mapa pomocy publicznej według powiatów w Małopolsce i Powiecie Jędrzejowskim:

Skieruj kursor lub kliknij na powiat lub miasto, by odczytać dane:

powiaty:

 • Bocheński
 • Brzeski
 • Chrzanowski
 • Dąbrowski
 • Gorlicki
 • Krakowski
 • Limanowski
 • Miechowski
 • Myślenicki
 • Nowosądecki
 • Nowotarski
 • Olkuski
 • Oświęcimski
 • Proszowicki
 • Suski
 • Tarnowski
 • Tatrzański
 • Wadowicki
 • Wielicki
 • Jędrzejowski

miasta:

 • Chrzanów
 • Kraków
 • Jędrzejów
 • Gorlice
 • Nowy Sącz
 • Nowy Targ
 • Tarnów
 • Zakopane

Powiat bocheński

- duże: 100 mln zł
- średnie: 10 mln zł
- małe: 5 mln zł
- mikro: 2 mln zł

Powiat brzeski

- duże: 80 mln zł
- średnie: 8 mln zł
- małe: 4 mln zł
- mikro: 1,6 mln zł

Powiat chrzanowski

- duże: 60 mln zł
- średnie: 6 mln zł
- małe: 3 mln zł
- mikro: 1,2 mln zł

Powiat dąbrowski

- duże: 15 mln zł
- średnie: 1,5 mln zł
- małe: 750 tys. zł
- mikro: 300 tys. zł

Powiat gorlicki

- duże: 60 mln zł
- średnie: 6 mln zł
- małe: 3 mln zł
- mikro: 1,2 mln zł

Powiat krakowski

- duże: 80 mln zł
- średnie: 8 mln zł
- małe: 4 mln zł
- mikro: 1,6 mln zł

Powiat limanowski

- duże: 40 mln zł
- średnie: 4 mln zł
- małe: 2 mln zł
- mikro: 800 tys. zł

Powiat miechowski

- duże: 60 mln zł
- średnie: 6 mln zł
- małe: 3 mln zł
- mikro: 1,2 mln zł

Powiat myślenicki

- duże: 80 mln zł
- średnie: 8 mln zł
- małe: 4 mln zł
- mikro: 1,6 mln zł

Powiat nowosądecki

- duże: 20 mln zł
- średnie: 2 mln zł
- małe: 1 mln zł
- mikro: 400 tys. zł

Powiat nowotarski

- duże: 80 mln zł
- średnie: 8 mln zł
- małe: 4 mln zł
- mikro: 1,6 mln zł

Powiat olkuski

- duże: 40 mln zł
- średnie: 4 mln zł
- małe: 2 mln zł
- mikro: 800 tys. zł

Powiat oświęcimski

- duże: 60 mln zł
- średnie: 6 mln zł
- małe: 3 mln zł
- mikro: 1,2 mln zł

Powiat proszowicki

- duże: 60 mln zł
- średnie: 6 mln zł
- małe: 3 mln zł
- mikro: 1,2 mln zł

Powiat suski

- duże: 80 mln zł
- średnie: 8 mln zł
- małe: 4 mln zł
- mikro: 1,6 mln zł

Powiat tarnowski

- duże: 60 mln zł
- średnie: 6 mln zł
- małe: 3 mln zł
- mikro: 1,2 mln zł

Powiat tatrzański

- duże: 40 mln zł
- średnie: 4 mln zł
- małe: 2 mln zł
- mikro: 800 tys. zł

Powiat wadowicki

- duże: 80 mln zł
- średnie: 8 mln zł
- małe: 4 mln zł
- mikro: 1,6 mln zł

Powiat wielicki

- duże: 80 mln zł
- średnie: 8 mln zł
- małe: 4 mln zł
- mikro: 1,6 mln zł

Powiat jędrzejowski

- duże: 40 mln zł
- średnie: 4 mln zł
- małe: 2 mln zł
- mikro: 800 tys. zł

Chrzanów

- duże: 10 mln zł
- średnie: 1 mln zł
- małe: 500 tys. zł
- mikro: 200 tys. zł

Kraków

- duże: 100 mln zł
- średnie: 10 mln zł
- małe: 5 mln zł
- mikro: 2 mln zł

Jędrzejów

- duże: 10 mln zł
- średnie: 1 mln zł
- małe: 500 tys. zł
- mikro: 200 tys. zł

Gorlice

- duże: 10 mln zł
- średnie: 1 mln zł
- małe: 500 tys. zł
- mikro: 200 tys. zł

Nowy Sącz

- duże: 10 mln zł
- średnie: 1 mln zł
- małe: 500 tys. zł
- mikro: 200 tys. zł

Nowy Targ

- duże: 10 mln zł
- średnie: 1 mln zł
- małe: 500 tys. zł
- mikro: 200 tys. zł

Tarnów

- duże: 10 mln zł
- średnie: 1 mln zł
- małe: 500 tys. zł
- mikro: 200 tys. zł

Zakopane

- duże: 10 mln zł
- średnie: 1 mln zł
- małe: 500 tys. zł
- mikro: 200 tys. zł

W średnich miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze (oraz w gminach graniczących z takimi miastami), minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą odpowiednio:

10 mln zł / duża firma

1 mln zł / średnia firma

500 tys. zł / mała firma

200 tys. zł / mikro firma

Dotyczy to następujących miast na obszarze zarządzanym przez KPT:

 • Chrzanów (sołectwa gm. Chrzanów, gm. Trzebinia, Babice, gm. Libiąż)
 • Gorlice (gm. Gorlice, gm. Sękowa)
 • Nowy Sącz (gm. Chełmiec, gm. Kamionka Wielka, gm. Nawojowa, gm. Stary Sącz, gm. Podegrodzie)
 • Nowy Targ (gm. Nowy Targ, gm. Szaflary)
 • Tarnów (gm. Tarnów, gm. Lisia Góra, gm. Skrzyszów, gm. Wierzchosławice, gm. Żabno)
 • Zakopane (gm. Poronin, gm. Bukowina Tatrzańska, gm. Kościelisko)
 • Jędrzejów (sołectwa gm. Jędrzejów, gm. Małogoszcz, gm. Sobków, gm. Imielno, gm. Wodzisław, gm. Sędziszów, gm. Nagłowice, gm. Oksa)

 

Skorzystaj z naszego kalkulatora i oblicz maksymalną wysokość ulgi podatkowej, jaką możesz otrzymać.

Krok 1/6
Wybierz rodzaj inwestycji:
Przemysł/produkcja
Usługi (IT, B+R, BPO/SSC)
następny
Podaj wielkość przedsiębiorstwa:
Podpowiedź

Wielkość przedsiębiorstwa:

 

– duże: >250 pracowników

– średnie: <250 pracowników

– małe: <50 pracowników

– mikro: <10 pracowników

Mikro
Małe
Średnie
Duże
poprzedni następny
Lokalizacja inwestycji:
Czy inwestujesz w mieście lub w gminach sąsiadujących
Czy inwestujesz w mieście lub w gminach sąsiadujących
Czy inwestujesz w mieście lub w gminach sąsiadujących
Czy inwestujesz w mieście lub w gminach sąsiadujących
Czy inwestujesz w mieście lub w gminach sąsiadujących
Czy inwestujesz w mieście lub w gminach sąsiadujących
Czy inwestujesz w mieście lub w gminach sąsiadujących
poprzedni następny

* w średnich miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze (oraz w gminach graniczących z takimi miastami), występują preferencyjne minimalne nakłady inwestycyjne

Czy inwestujesz na terenie specjalnej strefy ekonomicznej*?
Tak
Nie
poprzedni następny

* nieruchomość objęta jest statusem specjalnej strefy ekonomicznej, a okres zwolnienia podatkowego wynosi do 15 lat (więcej informacji można uzyskać w Krakowskim Parku Technologicznym)

Podaj planowany koszt inwestycji:
Minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą:
Podaj planowany koszt inwestycji (wpisz kwotę): Podana kwota jest niższa niż wymagane minimalne nakłady inwestycyjne.
poprzedni następny
*Nakłady w tej wysokości obowiązują tylko w zakresie ściśle określonego przedmiotu działalności. W celu poznania szczegółów skontaktuj się z nami.

* w przypadku reinwestycji minimalne nakłady inwestycyjne są pomniejszone o 50%

Podsumowanie:
Rodzaj projektu: zgodnie z wyborem
Wielkość przedsiębiorstwa: zgodnie z wyborem
Lokalizacja inwestycji: zgodnie z wyborem
Maksymalna wysokość pomocy publicznej: ...
Planowany koszt inwestycji: zgodnie z informacją podaną wcześniej
Maksymalna wysokość ulgi podatkowej: ...
Okres obowiązywania decyzji o wsparciu:

Polska Strefa Inwestycji – poznaj kryteria udzielenia wsparcia: www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe

 

Kalkulator ma charakter poglądowy.

Kryteria jakościowe

W celu uzyskania decyzji o wsparciu przedsiębiorca musi zadeklarować spełnienie odpowiednich kryteriów jakościowych. W województwie małopolskim wymagane jest spełnienie 5 z 13, a w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim, wadowickim i jędrzejowskim 4 z 13 poniższych kryteriów.

 

 

 

Projekty przemysłowe Projekty usługowe
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY
Inwestycja w projekty wspierające branże z sektora: branże zgodne z aktualną polityką rozwojową w kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmujące inwestycje w ramach sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju lub zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana inwestycja
Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich (aktywizacja zawodowa)
Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
Tworzenie powiązań regionalnych
Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji
Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY
Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia
Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko

Zlokalizowanie inwestycji w miastach:

 • w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze wymienionym w tabeli nr 3
  w załączniku do rozporządzenia lub;
 • w gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym mowa w pkt 1, lub;
 • w gminie graniczącej z gminą, o której mowa w pkt 2, lub miastem, o którym mowa w pkt 1 lub;
 • na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa
Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

 

 

 

Szczegółowy opis kryteriów ilościowych i jakościowych można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.12.2022 r.

 

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.