zamknij menu

Bieżące projekty

Krakowski Park Technologiczny realizując swoją misję i zadania, uczestniczy w wielu długofalowych projektach,
które w dużej mierze finansowane są ze środków Unii Europejskiej.

 

Podstawowym kryterium wyboru projektów jest możliwość udzielenia realnej pomocy firmom na różnych etapach ich
rozwoju, a także promocja wiedzy oraz przedsiębiorczości.

Krakowski Park Technologiczny stara się w sposób zintegrowany i kompleksowy
oddziaływać na regionalną gospodarkę. Rozwój technologiczny województwa,
rozwój przedsiębiorczości, promocja innowacyjności i nowych technologii,
wreszcie tworzenie pozytywnego klimatu wokół biznesu - to tylko niektóre
z głównych działań KPT, których realizacja możliwa jest właśnie dzięki uczestnictwu
w wielu specjalistycznych projektach.

Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego

Przedmiotem projektu „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” była budowa Małopolskiego Parku Technologicznego w Pychowicach. MPTI – największa i najważniejsza inwestycja Krakowskiego Parku Technologicznego – jest przedsięwzięciem ukierunkowanym na technologie informatyczne.

To prawie 12 tys. metrów kwadratowych powierzchni. MPTI jest nowoczesnym miejscem w krakowskim ekosystemie innowacji. Najemcy mają dostęp do laboratoriów multimedialnych, showroomu oraz data center. Na miejscu będą też fundusze kapitałowe typu seed i venture  Młodym, innowacyjnym firmom oferujemy specjalne zasady najmu biura.

Koszty całkowite inwestycji wynoszą 141 280 274,18 zł, z czego kwota 113 444 966,29 zł stanowić będzie koszt kwalifikowany projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.3.

 

Więcej: mpti.krakow.pl

SMART_KOM.
Kraków w sieci inteligentnych miast

Projekt ,,SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast” realizowany był przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. jako lidera projektu w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Miasta Krakowa oraz partnerami zagranicznymi reprezentującymi wiodące instytucje z obszaru smart city tj. Forum Virium z Helsinek i Uniwersytet Techniczny w Wiedniu.  W ramach projektu powstała strategia typu smart city dla Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, przy wykorzystaniu funkcjonujących w tym obszarze doświadczeń międzynarodowych. Uzupełnieniem było opracowanie i wdrożenie dwóch projektów pilotażowych: portalu Apps4Krk oraz mikroparku. Projekt był realizowany od września 2013 do września 2015 roku. Całkowity koszt projektu 1.947.722,64 zł.

 

 

STRATEGIA SMART_KOM czyli mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

 

okładka

 

Propozycje projektów

 

Więcej: sse.krakow.pl/pl/smart-kom.html

Centrum Business in Małopolska

Najważniejszym celem projektu pod nazwą „Business in Małopolska” jest promocja potencjału gospodarczego województwa małopolskiego oraz usprawnienie obsługi inwestorów trafiających do Małopolski. W realizację projektu, obok Krakowskiego Parku Technologicznego, zaangażowały się także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 

W styczniu 2010 roku rozpoczęło działalność Centrum Business in Małopolska (CeBiM) – wyspecjalizowane biuro obsługi inwestora z siedzibą w centrum biznesowym Krakowskiego Parku Technologicznego w Czyżynach. CeBiM prowadząc zintegrowany system obsługi inwestorów ma bardzo duży wpływ na tworzenie pozytywnego klimatu dla biznesu w naszym regionie. Centrum dysponuje największą w Małopolsce bazą terenów inwestycyjnych, a także bazą rodzimych przedsiębiorstw eksportowych i zagranicznych kontrahentów.

 

Od 20o9 roku odbywa się w Krakowie Annual Business in Małopolska Meeting, konferencja przeznaczona przede wszystkim dla polskich i zagranicznych inwestorów. W imieniu partnerów organizatorem wydarzenia jest Krakowski Park Technologiczny, który dba o wysoki poziom imprezy i jej odpowiednią oprawę.

Więcej o ABiMM

Watify

Watify jest inicjatywą non-for-profit, prowadzoną przez Komisję Europejską. To projekt, który zachęca przedsiębiorców do przestawienia się na technologię cyfrową.

 

Każdy ma wątpliwości zanim założy firmę lub zastosuje w niej technologię cyfrową. Ale nie mogą one stać się pretekstem do poddania się. 

Wątpliwości są pomocne. Wskazują właściwy kierunek i podpowiadają odpowiednie pytania. Nie pozwól, by Cię sparaliżowały.

Na platformie Watify znajdziecie odpowiedzi na takie pytania jak m.in.:

 

Chcesz założyć własną firmę? Zainspiruj się i znajdź odpowiedzi na swoje wątpliwości na stronie WatifyStart.

 

Szukasz sposobów zastosowania technologii cyfrowej w swojej firmie? Na stronie WatifyTransform zachęcą Cię przedsiębiorcy, którzy wykorzystali nowoczesne technologie do przekształcenia swoich firm.

 

Chcesz w tym uczestniczyć? Weź udział w wydarzeniu lub sam zorganizuj spotkanie Watify.

 

Chciałbyś podzielić się swoimi wątpliwościami i znaleźć odpowiedzi? Sprawdź w części Wątpliwości (Doubts).

 

W ramach projektu Watify wybrano krajowych partnerów, którzy zajmują się w swoich krajach jego promocją i upowszechnianiem. Jednym z takich partnerów jest Krakowski Park Technologiczny, który promuje projekt m.in. poprzez organizację inspirujących wydarzeń związanych z cyfrową przedsiębiorczością.

 

Digital Dragons

Digital Dragons jest jedną z największych konferencji branżowych w Europie Środkowo-Wschodniej, skierowanych do przedstawicieli branży cyfrowej rozrywki. Krakowski Park Technologiczny jest głównym organizatorem tego wydarzenia od kilku lat.

 

Misją Digital Dragons jest szeroka promocja polskiego sektora gier, jednego z najbardziej intensywnie rozwijających się sektorów branży cyfrowej rozrywki.
Głównym celem jest stworzenie platformy współpracy dla Business to Business (B2B) oraz Business do Academia (B2A) w branży. Dzięki obecności ogromnej liczby wydawców, producentów, funduszy venture capital, a także przedstawicieli mediów, Digital Dragons jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, rekrutacji pracowników, a także promocji swoich produktów.

 

www.digitaldragons.pl

Business in Małopolska. Grow with us!

Projekt realizowany jest przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego, Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny.

 

Celem projektu jest promocja Małopolski pod kątem wybranych obszarów gospodarki. „Business in Małopolska. Grow with us” prezentuje światu najszybciej i najprężniej rozwijające się w naszym regionie branże: biotechnologii, nowoczesnych technologii oraz usług wspólnych.

 

Projekt skierowany jest przede wszystkim do środowisk biznesowych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Azji, Europie oraz na Bliskim Wschodzie.

 

Celem projektu jest wzrost liczby zagranicznych inwestorów w Małopolsce. „Business in Małopolska. Grow with us” tworzy także nowy wizerunek naszego regionu jako miejsca, w którym – przy pełnym poparciu i współpracy władz lokalnych – rozwijane są nowoczesne sektory gospodarki, opierające się o nowoczesne i innowacyjne technologie.
 

Działania projektowe w głównej mierze skoncentrowane są na bezpośrednim uczestnictwie w międzynarodowych targach i konferencjach, związanych z nowoczesnymi technologiami i branżą outsourcingową. Promocja oparta będzie o kampanie medialne w TV, Internecie oraz wydawnictwach pokładowych popularnych linii lotniczych. Wydane zostaną także anglojęzyczne raporty analityczne dotyczące Małopolski.

 

Wartość projektu wynosi ponad 2,3 miliona złotych. Przedsięwzięcie finansowane jest z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 8.1.

Projekt na Szóstkę

„Projekt na Szóstkę” organizowany jest od 2007 roku przez nauczycieli Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. Festiwal nie tylko inspiruje młodych, zdolnych informatyków, ale także tworzy własne środowisko: uczniów, absolwentów, przedsiębiorców, a także przedstawicieli firm branży IT i uczelni.

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości oraz aktywizacja zawodowa młodzieży. Krakowski Park Technologiczny jest partnerem strategicznym inicjatywy.

https://www.facebook.com/festiwalinformatycznyzsl

Projekty zrealizowane

2012

„Business in Małopolska. Inwestycja w Przyszłość”

Projekt Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Województwa Małopolskiego i Krakowskiego Parku Technologicznego. Jego celem było propagowanie i utrwalenie marki gospodarczej regionu na rynkach zagranicznych, poprzez promocję potencjału inwestycyjnego i eksportowego Małopolski. Dzięki „Business in Małopolska. Inwestycja w Przyszłość” gospodarcza marka regionu została zaprezentowana na międzynarodowych imprezach w: Stanach Zjednoczonych, Indiach, Chinach oraz Europie Zachodniej.

Projekt skierowany był do odbiorców decydujących o inwestycjach w najważniejszych sektorach małopolskiej gospodarki, takich jak: IT, centra usług wspólnych, centra transferu wiedzy i technologii, B&R czy biotechnologia. Oferta skierowana była także do małopolskich firm poszukujących najatrakcyjniejszych rynków zbytu dla swoich towarów i usług.

 

Realizacja projektu pozwoliła wykreować stabilną pozycję społeczno-gospodarczą Małopolski na świecie oraz przyczyniła się do zwiększenia jej konkurencyjności. Ponadto udało się także wzmocnić współpracę instytucji odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy w Małopolsce oraz wesprzeć rozwój tych sektorów przemysłu, które są najkorzystniejsze ze względu na specyfikę regionu.

 

Wartość projektu wynosiła ponad 2,5 miliona złotych.

 

Przedsięwzięcie finansowane było z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 8.1.

więcejmniej
2012

Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Projekt realizowany był w partnerstwie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Krakowskim Parkiem Technologicznym a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Jego celem było stworzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy nauką i biznesem, tzw. modelu brokera innowacji.

W wyniku diagnozy, przeprowadzonej w pierwszym etapie projektu (październik 2010 – maj 2011), uruchomione zostały trzy biura – Centrum Sieci Współpracy (CSW), Zaplecze dla Ogniw Pośredniczących (ZOP), oraz Ośrodek Prognoz Technologicznych (OPT). W ramach CSW odbywały się będą spotkania animatorów sieci współpracy oraz branżowe giełdy informacji, a także nowe, cykliczne wydarzenie w branży gier – Europejski Festiwal Gier Digital Dragons. ZOP to biuro organizujące szkolenia ogólne i specjalistyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw i studentów, natomiast OPT to kontynuacja idei Obserwatorium Technologicznego, powstałej w wyniku projektu foresightowego „Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020”.

Stworzony przez trzy partnerskie instytucje model stanowi istotny wkład w politykę rozwoju i wspierania innowacji w województwie małopolskim. Jego wdrożenie przyczyniło się do kreowania gospodarki opartej na wiedzy i doświadczeniu. System brokerski wspiera także wzmacnianie Regionalnego Systemu Innowacji, stanowiącego obecnie jeden z kluczowych czynników rozwoju naszego regionu.

 

Projekt „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Archiwum: sse.krakow.pl/pl/malopolska-technology-trends.html

więcejmniej
2012

Rozwiń Skrzydła Przedsiębiorczości

Program edukacyjny skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego, którego autorami są: Wydział Edukacji Powiatu Krakowskiego oraz firma VIA CRACOVIA Inny Sposób Podróżowania. Krakowski Park Technologiczny był jednym z partnerów inicjatywy.

Projekt odpowiadał na potrzebę rozwijania edukacji ekonomicznej, a także kształtowania postaw przedsiębiorczych na dynamicznym rynku pracy. Idea programu wpisywała się w popularny model otwartej szkoły, łączący edukację z życiem.

Głównymi celami programu były: aktywizacja postawy przedsiębiorczej oraz pokazanie młodzieży środowiska pracy w różnych jego aspektach.

 

Uczestnicy programu rozwijali w sobie m.in.: determinację w działaniu, umiejętne wyznaczanie i realizowanie celów, pracę zespołową, komunikację, umiejętność zarządzania czasem i kreatywność.

więcejmniej
2012

Będę aktywnym przedsiębiorcą

Projekt „Będę aktywnym przedsiębiorcą”, Krakowski Park Technologiczny realizował w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem Europejski Instytut Edukacji Informatycznej oraz Powiatowymi Urzędami Pracy.

Projekt miał na celu aktywne wspieranie osób tworzących nowe miejsca pracy, poprzez samozatrudnienie oraz budowanie kreatywnych postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości.

W ramach projektu przyszłym, potencjalnym przedsiębiorcom oferowano: szkolenia z zakresu przygotowania biznes planu, dotację inwestycyjną w wysokości do 40 000 zł, dotację pomostową w wysokości do 800 zł oraz specjalistyczne doradztwo biznesowe.

W wyniku realizacji całego przedsięwzięcia powstały 124 nowe mikroprzedsiębiorstwa, wśród których znaczącą część stanowią firmy innowacyjne. Był to największy tego typu projekt w województwie małopolskim.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

więcejmniej
2011

„Sieć Inwestorów KPT jako platforma wspierania inwestycji w MSP”

Projekt był odpowiedzią na potrzeby kapitałowe innowacyjnych przedsiębiorców. W jego wyniku powstała platforma łącząca ludzi z innowacyjnymi pomysłami oraz instytucje i biznesmenów świadomych swych finansowych możliwości.

W ramach projektu działaniami informacyjnymi i promocyjnymi zostało objęte ponad 350 osób. Podczas giełd start-upów zaprezentowało się 25 przedsiębiorców, a podczas forów inwestorów – 10 podmiotów oferujących wsparcie kapitałowe.

 

Dzięki „Sieci inwestorów KPT” dotychczas dwie firmy odniosły sukces, uzyskując wsparcie kapitałowe na rozwój.

 

Na zakończenie projektu wydana została publikacja „Kapitał na rozwój – perspektywa inwestora i przedsiębiorcy”, będąca swoistym poradnikiem dla tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na rynku inwestycji podwyższonego ryzyka.

więcejmniej
2011

Integrator

Rozpoczęty w grudniu 2011 roku, projekt miał na celu zbudowanie efektywnego systemu współpracy na rzecz rozwoju inkubacji przedsiębiorczości technologicznej. Jego beneficjentami były przede wszystkim innowacyjne firmy (lokatorzy Inkubatora Technologicznego KPT), ale także przedstawiciele środowiska akademickiego oraz osoby zarządzające inkubatorami technologicznymi w Polsce.

Już na początku 2012 roku stworzone zostało Wirtualne Biuro Inkubatora – internetowa platforma komunikacji dla lokatorów IT KPT, umożliwiająca m.in.: elektroniczną rezerwację sali konferencyjnej, obsługę poczty oraz giełdę ofert wewnętrznych i zewnętrznych (oferty innych inkubatorów).

W ramach projektu organizowane były: specjalistyczne doradztwo dla firm z IT KPT (prawne, finansowe, biznesowe oraz marketingowe), profesjonalny coaching, spotkania mentoringowe oraz spotkania networkingowe z zaproszonymi ekspertami.

 

Oprócz wsparcia rozwoju innowacyjnych firm, KPT w ramach projektu,  był także inicjatorem współpracy pomiędzy inkubatorami technologicznymi z całej Polski. Kadra zarządzająca inkubatorami zapraszana była na spotkania w celu wymiany dobrych praktyk i opracowania wspólnego modelu działania nakierowanego na rozwój inkubacji przedsiębiorczości.

 

Projekt był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

więcejmniej
2010

Moje 2 minuty

Projekt „Moje 2 minuty” skierowany był przede wszystkim do kreatywnych, młodych ludzi, mających ciekawe pomysły na swoją działalność i zawodową przyszłość. Uczestnicy projektu mieli za zadanie przygotowanie prezentacji swojego pomysłu biznesowego, tak aby zaintrygował on odbiorcę w tytułowe 2 minuty. Inspiracją dla przedsięwzięcia były amerykańskie mini-prezentacje znane pod nazwą „Elevator Pitch”.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Narodowym Bankiem Polskim oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie , a współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

więcejmniej
2010

Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020

Krakowski Park Technologiczny, dążąc do budowy nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz doświadczeniu, był inicjatorem programu badawczego „Perspektywa Technologiczna Kraków–Małopolska 2020”.

Do współpracy zaproszone zostały także: władze samorządowe województwa małopolskiego, izby gospodarcze oraz krakowskie uczelnie – Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska. Przedsięwzięcie to było realizowane od października 2008 roku do stycznia 2011 roku.

Do współpracy zaproszone zostały także: władze samorządowe województwa małopolskiego, izby gospodarcze oraz krakowskie uczelnie – Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska. Przedsięwzięcie to było realizowane od października 2008 roku do stycznia 2011 roku.

W wyniku badania, wykonanego popularną na świecie metodą foresight, opracowano dziesięć najważniejszych technologii dla rozwoju Małopolski, a także scenariusze potrzebne do ich wdrożenia. Program wskazał także w jakim kierunku powinny być prowadzone badania naukowe na małopolskich uczelniach oraz w jednostkach badawczych.

Raport, będący podsumowaniem wszystkich prac projektowych, ukazał się w grudniu 2010 roku. Publikacja zawiera charakterystykę wybranych technologii, opis możliwości ich rozwoju oraz ich wpływu na gospodarkę, środowisko i jakość życia mieszkańców Małopolski. Technologie przyszłości bez wątpienia przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności Województwa Małopolskiego na tle innych regionów współczesnej Europy.

Wydawcami raportu, na zlecenie Krakowskiego Parku Technologicznego, byli: Infostrategia, Fundacja „Instytut Mikromakro” oraz IDC Polska.

 

Pobierz Raport „Perspektywa Technologiczna Kraków – Małopolska 2020 – Wyzwania rozwojowe”

 

10 technologii kluczowych dla rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski

 

Bezdotykowy interfejs komputerowy – interfejs komputerowy pozostawiający wolne ręce, umożliwia wprowadzanie danych za pomocą gestów, głosu, ruchu warg bądź tęczówki. Umożliwia prezentację z użyciem ubieralnych komputerów oraz ekranów umieszczonych w okularach.

Budownictwo samowystarczalne energetycznie – materiały i technologie niezbędne do budowy samowystarczalnych domów mieszkalnych, zapewniające energię do ogrzewania, chłodzenia i gotowania oraz energię elektryczną do oświetlenia. Produkty te wchodzą w skład technologii budowy tzw. domów pasywnych.

Czyste technologie energetyczne – systemy umożliwiające otrzymywanie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych i surowców energetycznych, bez wywierania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Inżynieria tkankowa – urządzenia i metody projektowania żywych tkanek do przeszczepów i produkcji implantów. Umożliwiają opracowywanie w pełni funkcjonalnych mięśni i innych tkanek na poziomie molekularnym oraz wykorzystywanie własnych komórek odpornościowych pacjenta w celu niszczenia szkodliwych substancji w organizmie.

Leki i technologie miejscowo niszczące nowotwory – grupa substancji, urządzeń i materiałów umożliwiających projektowanie i implementację terapii lekowych oraz procedur medycznych, które w sposób selektywny zaatakują nowotwory, bez niszczenia zdrowych komórek.

Monitoring i kontrola stanów chorobowych – szerokie stosowanie osobistego monitoringu i urządzeń dozujących leki na żądanie, w celu kontrolowania stanów chorobowych, takich jak: cukrzyca, padaczka, nadciśnienie oraz podniesiony poziom cholesterolu.

Inżynieria materiałowa i nanotechnologie dla zastosowań specjalnych – materiały dla potrzeb niekonwencjonalnych źródeł energii, dla zastosowań w medycynie, farmacji, biotechnologii, elektronice, telekomunikacji, mikro-mechanice.

Systemy inteligentne – systemy posiadające wbudowaną logikę przetwarzania informacji, umożliwiającą autonomiczną adaptację ich działania do zmieniających się warunków pracy.

Uniwersalny dostęp do informacji – technologia umożliwiająca dostęp do informacji na komunikacyjnych urządzeniach końcowych, współpracujących w sposób transparentny z sieciami komputerowymi, wykorzystującymi media, protokoły transmisji danych oraz źródła danych. Pozwala na uzyskanie dostępu do informacji w dowolnym miejscu i czasie z użyciem środków komunikacji dostępnych w danym obszarze. Istotą tej technologii jest ukrycie przed użytkownikiem faktu zmiany systemu komunikacji dostępu do danych. Technologia ta wiąże się także z możliwością prezentacji treści w różnej formie: tekstu, obrazów, filmów oraz dźwięku.

Usprawnienie procesu leczenia w oparciu o analizę danych – ulepszone terapie medyczne w oparciu o analizę dużych standardowych zestawów danych dotyczących indywidualnych pacjentów i stanu chorób.

więcejmniej
2010

Invest in Małopolska

„Invest in Małopolska” to projekt zrealizowany przez Krakowski Park Technologiczny, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Województwo Małopolskie w ramach wspólnej inicjatywy Business in Małopolska.

Celem projektu było wykreowanie silnej pozycji gospodarczej Małopolski na arenie międzynarodowej poprzez pokazanie jej potencjału inwestycyjnego i biznesowego. Partnerzy projektu zaprezentowali potencjalnym inwestorom małopolską ofertę gospodarczą podczas misji do: Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chin, Korei, Izraela oraz Indii.

W ramach kampanii obejmującej wyprodukowanie i prezentację filmu reklamowego, materiałów informacyjnych oraz organizację eventów w Polsce i za granicą, partnerzy projektu postawili przede wszystkim na nowoczesność. Symbolem gospodarki naszego regionu stała się zaprojektowana przez Aleksandra Janickiego multimedialna rzeźba „Małopolskie Drzewo Inwestycji i Innowacji”, którą po raz pierwszy zaprezentowano podczas Forum Gospodarczego w Krynicy w roku 2009.

więcejmniej
2009

System nowoczesnej gospodarki Małopolski

Projekt został zrealizowany we współpracy Krakowskiego Parku Technologicznego z Województwem Małopolskim – liderem projektu w ramach działania ZPORR 2.6. W wyniku przedsięwzięcia zacieśniono współpracę pomiędzy światem nauki i biznesu, a także zbudowano platformę komunikacji w zakresie przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji. Głównymi odbiorcami projektu były środowiska małopolskich MSP, podmioty zaangażowane w tworzenie i rozwój inicjatyw klastrowych oraz środowiska naukowo-badawcze i akademickie.

W ramach projektu zrealizowane zostały:

– kampania wizerunkowa regionalnego systemu nowoczesnej gospodarki, w ramach której znalazły się: spot telewizyjny, dodatek do Dziennika Polskiego, reklama prasowa oraz materiały prasowe na temat projektu

– spotkania warsztatowo-szkoleniowe, w ramach których dostarczona została specjalistyczna wiedza z zakresu funkcjonowania i organizacji ośrodków innowacji oraz sposobu współpracy między nimi

– baza informacyjna o nowoczesnej gospodarce, znajdująca się na portalu internetowym Wrota Małopolski oraz wdrożone społecznościowe mechanizmy wymiany informacji

więcejmniej
2008

Budowa i wyposażenie inkubatora technologicznego na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego

Projekt, który zrealizowany został w ramach Działania 1.3 SPO-WKP 2004-2006, pozwolił na wybudowanie i wyposażenie budynku o powierzchni użytkowej bliskiej 4000m2. W obrębie obiektu znalazło się: 16 wyposażonych w meble biur dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą, 2 sale seminaryjne oraz 1 sala konferencyjna z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Budynek, który zlokalizowany jest na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przeznaczony został dla MSP działających w oparciu o nowe technologie. Budżet całości projektu wynosił ok. 20 milionów złotych.

więcejmniej
2008

Rozszerzenie zakresu kompetencji, usprawnienie funkcjonowania oraz promocja Krakowskiego Parku Technologicznego

Projektem uzupełniającym projekt inwestycyjny był projekt promocyjny i doradczy – „Rozszerzenie zakresu kompetencji, usprawnienie funkcjonowania oraz promocja Krakowskiego Parku Technologicznego”, również finansowany z Działania 1.3 SPO-WKP 2004-2006. Projekt dotyczył przygotowania działań promocyjnych i szkoleniowych związanych z powstającym inkubatorem technologicznym KPT.

Projekt umożliwił przygotowanie bazy i systemu zarządzania informacją, pozwolił na budowę strony internetowej inkubatora http://www.technoinkubator.com/ , a także jego wizualną identyfikację. W ramach projektu zawiązana została także Rada Inkubatora Technologicznego KPT, jako grupa ekspertów wspierająca proces aplikacyjny do inkubatora.

więcejmniej
2008

Sieć współpracy dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w zakresie nowych technologii

Kolejnym projektem ściśle związanym z ideą rozwoju inkubatora technologicznego KPT na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego był projekt „Sieć współpracy dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w zakresie nowych technologii”, finansowany z Działania 2.6 ZPORR 2004-2006. Głównym celem inicjatywy było przeszkolenie projektodawców oraz wybór najlepszych pomysłów, dla których przygotowano specjalistyczne analizy i biznesplany. Najlepsze projekty firm uzyskały także prawo do bezpłatnego, półrocznego korzystania z biur i infrastruktury inkubatora.

W trakcie dwóch edycji projektu przeszkolono w zakresie zakładania przedsiębiorstw, źródeł finansowania, przygotowania wstępnego biznesplanu oraz wdrażania innowacyjnego produktu na rynek blisko 200 uczestników. Warsztaty miały formę dwudniowych spotkań przeprowadzonych na uczelniach będących partnerami projektu – Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechnice Krakowskiej. Oprócz warsztatów uczestnicy mieli także możliwość uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach.

Realizacja projektu umożliwiła wydanie publikacji promującej firmy, które powstały dzięki tej inicjatywie. Dodatkową formą promocji była konferencja, która odbyła się z okazji zamknięcie całego przedsięwzięcia.

więcejmniej
2008

InnoRegioMalopolska – Usprawnienie Regionalnej Strategii Innowacji w Małopolsce

Obok projektów związanych z ideą inkubacji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, KPT zrealizował także projekty związane z rozwojem Regionalnej Strategii Innowacji (RIS), finansowane z 6 Programu Ramowego – InnoRegioMalopolska i Cognac. W obu projektach KPT pełnił rolę partnera w międzynarodowym konsorcjum. „InnoRegioMalopolska – Usprawnienie Regionalnej Strategii Innowacji w Małopolsce” dotyczył wzmocnienia strategii innowacji regionu i był realizowany z partnerami z Polski, Anglii, Włoch oraz Niemiec.

KPT przeprowadził wnikliwe badanie sektora MSP Małopolski pod kątem potrzeb i znajomości potencjału instytucjonalnego regionu. Na bazie zebranych w ten sposób danych przygotowany został „Raport z popytu na innowacje w regionie małopolskim”. Projekt umożliwił odbycie wizyt studyjnych w organizacjach partnerskich we Włoszech oraz Wielkiej Brytanii, które pełniły rolę instytucji doradczych. W końcowym etapie projektu przeprowadzono dwa projekty pilotażowe: Centrum Design w Małopolsce oraz Spotkania Branżowe dla naukowców i praktyków z jednej branży.  

więcejmniej
2008

Koordynacja strategii Badań, Rozwoju i Innowacji (RDI) oraz ich spójność z innymi strategiami Nowo Przyjętych Krajów

Projekt Cognac – „Koordynacja strategii Badań, Rozwoju i Innowacji (RDI) oraz ich spójność z innymi strategiami Nowo Przyjętych Krajów” dotyczył przeprowadzenia badań i analizy porównawczej w krajach Europy Środkowej przy współudziale partnerów z Hiszpanii i Austrii. W projekcie uczestniczyli partnerzy z Polski, Bułgarii, Słowacji, Czech, Austrii, Węgier oraz Hiszpanii.

W ramach projektu opracowano rekomendacje dotyczące spójnych i wydajnych kierunków działania sektora badawczego w regionach członkowskich, implementacji polityki B+R+I oraz procesu wspólnego uczenia się. W wyniku realizacji projektu stworzone zostały materiały dotyczące współpracy działalności badawczej i innowacyjnej oraz przedsiębiorczości i znaczenia sektora MSP w poszczególnych regionach. Powstały także opracowania przedstawiające obraz rozwoju strategii innowacji i metodologii analizy porównawczej.

więcejmniej
Specjalna Strefa Ekonomiczna