zamknij menu
Power up your Business in Małopolska

szkolenie Małopolskie Forum obsługi inwestora 07.12.2017 r.

 

Piąte w tym roku szkolenie dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora odbyło się w dniu  07.12.2017 r.  W pierwszej części uczestnicy mogli poznać bliżej tematykę social mediów i content marketingu, którą fachowo przybliżył Pan Rafał Sowiński – doktorant Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Content Designer w firmie zajmującej się  komunikacją  i marketingiem.
W drugiej części szkolenia podsumowano roczną współpracę i działalność Centrum Business in Małopolska w zakresie obsługi inwestorów, oraz zainicjowano dyskusję dotyczącą zmian w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych.  Spotkanie było również dobrą okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz podsumowania przedsięwzięć w poszczególnych gminach w mijającym 2017 roku.

 

Program spotkania:

 

09.45-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-12.00 „Media społecznościowe w promocji gospodarczej” cz. 1 – prowadzenie Rafał Sowiński, Content Designer i kulturoznawca z Krakowa

12.00-12.15 przerwa kawowa

12.15-13.00 „Media społecznościowe w promocji gospodarczej” cz. 2 – prowadzenie Rafał Sowiński, Content Designer i kulturoznawca z Krakowa          

13.00-13.30 Lunch

13.30-16.00 Podsumowanie roku, dyskusja o zmieniających się przepisach w sse, CeBiM (przedstawiciele KPT).

 

 

Szkolenie Dla jst w Kolonii (6-10.11.17)

Szkolenia  dla osób z Jednostek Samorządu Terytorialnego (Małopolskie Forum Obsługi Inwestora), przedstawicieli podmiotów zarządzających terenami inwestycyjnymi z ramienia gmin miały na celu prezentację dobrych praktyk europejskich na terenie Niemiec.

 

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 14.09.2017 r.

 

Szkolenie dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora odbyło się w dniu 14.09.2017 r. w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. przy ul.  Tym razem szkolenie składało się z dwóch części: prezentacji Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pana Adama Spyry pt. „Małopolska jako wiodący obszar imigracyjny – wdrażanie dobrych praktyk w procesie zatrudniania cudzoziemców” (godz. 10-11.00), oraz szkolenia w formie wykładów i dyskusji moderowanej na temat „Budowanie dobrego klimatu wokół inwestycji wśród mieszkańców gminy oraz lokalnych przedsiębiorców” prowadzonego przez p. Pawła Kolasa (godz. 11.00-16.00).

 

Program spotkania:

Budowanie dobrego klimatu wokół inwestycji wśród mieszkańców gminy oraz lokalnych przedsiębiorców

 

9.45-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-11.00 Przywitanie gości oraz prezentacja Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pana Adama Spyry pt. „Małopolska jako wiodący obszar imigracyjny – wdrażanie dobrych praktyk w procesie zatrudniania cudzoziemców”

11.00 – 13.00

 • Partnerzy w obsłudze projektów inwestycyjnych w gminie: urząd-mieszkańcy-Przedsiębiorcy.
 • Zasady przyłączenia budowy sieci energetycznych i gazowych dla stref.

13.00-13.45 Lunch

13.45-16.00  Potrzeby inwestora a możliwości gminy. Oczekiwania dostępności komunikacyjnej dla stref przemysłowych.

16.00 Zakończenie szkolenia

 

 

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 8.06.2017 r.

 

Kolejne szkolenie dla członków MFOI odbędzie się w Niepołomicach. Podczas najbliższego spotkania zajmiemy się tematem: „Gmina jako przedsiębiorstwo – techniki sprzedaży oferty inwestycyjnej”. Szkolenie przeprowadzi ponownie Paweł Kolas.

W drugiej części spotkania skorzystamy z gościnności Fabryki Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. Podłęże 650, 32-003. Wizyta studyjna w zakładzie będzie doskonałą okazją do omówienia doświadczeń inwestycyjnych przedsiębiorcy, który przeniósł swój zakład produkcyjny z centrum Krakowa.
 

Program spotkania:

Gmina jako przedsiębiorstwo – techniki sprzedaży oferty inwestycyjnej

 

9.45 Rejestracja uczestników

10.00-11.00 powitanie gości oraz prezentacja doświadczeń inwestycyjnych gminy Niepołomice

11.00-13.00

 • Oferta inwestycyjna gminy w kontekście przewag rozwojowych i konkurencyjnych gminy
 • Prezentowanie potencjału społecznego, edukacyjnego i rozwojowego gminy
 • Negocjacje z inwestorem, organizacja spotkań i różnice kulturowe

 

13.00-13.45 lunch

14.30-15.45 Wizyta studyjna w Fabryce Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o., Podłęże 650, 32-003.

16.00     Zakończenie szkolenia

 

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 24.03.2017 r.

 

 

W dniu 24.03.2017 r. odbyły się w ramach Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora warsztaty pt. „Planowanie i wykorzystanie nowoczesnych narządzi komunikacji w procesie przyciągania inwestorów wspomagających proces obsługi projektów inwestycyjnych”. Warsztaty odbyły się w Tarnowie, w siedzibie firmy Beckers (firma mająca siedzibę na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej). Wśród uczestników byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski. Prowadzącym był Pan Paweł Kolas – doświadczony samorządowiec, szkoleniowiec i specjalista obsługi inwestycji zagranicznych oraz inwestycji samorządu terytorialnego i promocji gospodarczej jst. Ważnym elementem szkolenia była wizyta w zakładzie produkcyjnym  firmy Beckers.

Program spotkania:

Planowanie i wykorzystanie nowoczesnych narządzi komunikacji
w procesie przyciągania inwestorów wspomagających proces
obsługi projektów inwestycyjnych

24 marca 2017 roku w Tarnowie, 10.00-11.30 (zwiedzanie), 11.30-16.00 (szkolenie)

9.45 Rejestracja uczestników

10.00-10.10 Przywitanie gości

Piotr Augustyński – Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Gospodarczego; Krystyna Sadowska – dyrektor działu promocji i rozwoju strefy, Krakowski Park Technologiczny.

10.10-11.30 Zwiedzanie firmy Becker

11.30-13.00 Oferta inwestycyjna – przedmiot promocji gospodarczej

 • co chodzi w prowadzeniu promocji gospodarczej?
 • Promocja: przedmiot, cel, adresat, treść, narzędzia
 • Technika FAB w realizacji działań promocji gospodarczej
 • Konsekwencje wyboru adresata działań promocyjnych: treść, język, narzędzia, koszty itp.
 • Narzędzia wspierające działania promocyjne (GIS, portale, strony www. przeglądarki itp.)
 • Projektowanie przekazu promocyjnego: słowa v. obrazy, narracja v. dane, potencjały v. konkrety, mapy v. opowieści itp.
 • Formułowanie komunikatu promocyjnego: narracja czy dane – jak to zrobić?
 • Materiały promocji inwestycyjnej w kontekście faz obsługi projektu inwestycyjnego
 • Ile kosztuje promocja – wybór narzędzi i instrumentów adekwatnych do stawianych wyzwań promocyjnych (Promotion-Mix)
 • Rekomendacja narzędzi promocji gospodarczej w gminie (filmy, spoty, druki, fotografie lotnicze, grafiki itp. itd.)
 • Zespół obsługi projektu inwestycyjnego jako przedmiot działań promocji gospodarczej

 

13.00-13.30 Lunch

13.30-15.00 Formułowanie i projektowanie przekazu promocyjnego. Narzędzia promocji gospodarczej.

 • Promocja gospodarcza, jako element komunikacji
 • Warunki sukcesu kontaktu z inwestorem: pierwsze wrażenie, umiejętności dobrego słuchacza, komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Inwestorskie SPRAWDZAM – przygotowanie Zespołu Obsługi Inwestora
  w gminie do sukcesu promocyjnego
 • Materiały obsługi projektu inwestycyjnego a materiały promocyjne
 • Partnerzy w działaniach promocyjnych – czy to dobry pomysł?
 • Targi inwestycyjne – reguły wyboru, przygotowania, koszty
 • Łączenie budżetów promocyjnych i partnerskie projekty promocyjne
 • Wyszukiwarki ofert inwestycyjnych – angażować się, czy nie?
 • Rola decydentów w prowadzeniu działań promocji gospodarczej
 • Budżetowe dylematy promocji gospodarczej – jak rozliczyć promocję?
 • Jak się wyróżnić w promocji gospodarczej? – pomysły

 

15.00-15.30 Podsumowanie szkolenia

15.45 Zakończenie szkolenia

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 28.02 2017 r.

 

Dnia 28.02.2017r. zorganizowane zostało szkolenie dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora, realizowane w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (RPO WM 3.3.1).

Szkolenie obejmowało temat: „Budowanie zespołu obsługi inwestora w gminie” i odbyło się w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego. Poruszone zostały kwestie relacji biznesu z samorządem i projektu inwestycyjnego oraz omówiono narzędzia wspierające zarządzanie projektami. Spotkanie zakończono tematem budowania partnerstw na rzecz inwestycji.

 

Budowanie zespołu obsługi inwestora w gminie

Program spotkania:

Realizacja: 28 lutego 2017 roku w Krakowie, g. 10.00-16.00

Cel szkolenia: Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do organizacji profesjonalnego zespołu obsługujące zapytania inwestorskie w gminie. Budowanie motywacji dla takiego zadania oraz wskazanie warunków sukcesu działalności zespołu obsługi inwestora w gminie.

10.00-11.20: Biznes a samorząd – spotkanie profesjonalistów

 • Dlaczego inwestor inwestuje – powody inwestowania
 • Co może oferować władza lokalna inwestorom?
 • Dlaczego warto zabiegać o inwestora w gminie?
 • Co zyskuje gmina, która zdobędzie inwestora?
 • Rola biznesu w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin.
 • Uzasadnione oczekiwania stron

Dyskusja utrwalona na „mapie myśli”: Moje doświadczenia w kontaktach z biznesem. Co jest konieczne, by skutecznie obsłużyć inwestora w gminie (warunki sukcesu)?          

11.45-13.00: Czym jest projekt inwestycyjny i czym jest zarządzanie projektowe?

 • Projekt, którym można zarządzać – elementy i warunki
 • Czy każdym projektem można zarządzać?
 • Zespół zarządzający projektem
 • Myślenie projektowe – wyzwanie i konieczność
 • Oczekiwania projektowego myślenia zgłaszane przez inwestorów
  i przedsiębiorców
 • Budowa zespołu obsługi projektu inwestycyjnego w gminie – ryzyka
 • Obsługa inwestora / przedsiębiorcy w gminie – standardy
 • Organizacja zespołu obsługi inwestora (miejsce, wyposażenie, skład itp.)
 • Uwarunkowania kulturowe projektu inwestycyjnego

 

Lunch: 13.00-13.30

13.30-14.00: Narzędzia wspierające zarządzanie projektami

 • W jaki sposób inwestorzy decydują się na inwestycje
 • „Kamienie milowe” projektu inwestycyjnego
 • Planowanie czasu i angażowania zasobów w obsłudze projektu inwestycyjnego
 • Oczekiwania inwestorów/przedsiębiorców przy realizacji projektu
 • Rola czynnika czasu i wiedzy w obsłudze projektu inwestycyjnego
 • Rozumienie potrzeb inwestora w kontekście obsługi projektu inwestycyjnego
 • Stopniowanie informacji w procesie obsługi inwestora

 

 

Warsztat kontaktu z potencjalnym inwestorem: Symulacja kontaktu inwestora z gminą wraz z decyzjami zespołu obsługi projektu inwestycyjnego. Skąd w gminie pochodzą informacje potrzebne do obsługi biznesu?

14.15-15.45: Budowa partnerstw na rzecz inwestycji

 • Czym są partnerstwa lokalne i kto je tworzy? Opiekun projektu inwestycyjnego jako przewodnik w lokalnym środowisku społeczno-gospodarczym
 • Promocja inwestycyjna w środowisku lokalnym – rola gminy
 • Profesjonalna komunikacja partnerów w projekcie inwestycyjnym
 • Gotowość oferty nieruchomości i rola infrastruktury w obsłudze projektu inwestycyjnego

Warsztat potrzeba infrastrukturalnych inwestorem: Dyskusja i „mapa myśli” określania potrzeb potencjalnego inwestora w gminie: wg branż, parametrów infrastrukturalnych, zasobów ludzkich itp. Czy każdego inwestora jestem w stanie obsłużyć w swojej gminie (formatka opisu oferty inwestycyjnej).

Podsumowanie:

 • dyskusja podsumowująca
 • wręczenie certyfikatów
 • walidacja szkolenia

 

Zakończenie: 15.45-16.00

Szkolenie JST w Berlinie 14-18.11.2016 r.

 

Szkolenia  dla osób z Jednostek Samorządu Terytorialnego (Małopolskie Forum Obsługi Inwestora), przedstawicieli podmiotów zarządzających terenami inwestycyjnymi z ramienia gmin miały na celu prezentację dobrych praktyk europejskich na terenie Niemiec.  Szkolenia w dniach 15-18.11.2016 r. zorganizowane zostały w ramach projektu pn. „Power up your Business in Małopolska” (MRPO 3.3.1). Organizacja obejmowała przygotowanie 2 szkoleń dla łącznej liczby 15 osób (12 osób – JST, 3 osoby – KPT). Wyjazd do Berlina w terminie: 14-18 listopada 2016 r. (4 noclegi) zorganizowano w taki sposób, aby podczas niego odbyło się szkolenie teoretyczne – 2 dni (15-16 listopada) i szkolenia praktyczne – 2 dni (17-18 listopada). Grupy szkoleniowe obejmowały przedstawicieli podmiotów zarządzających terenami inwestycyjnymi w gminach (przedstawicieli Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora MFOI) (lista uczestników w załączeniu).

 

Prezentacja PRZYCIĄGANIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO MAŁOPOLSKI 

 

Regulamin rekrutacji

 

Formularz zgłoszeniowy Berlin

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 12.10.2016 r.

 

Prezentacja  JAK EFEKTYWNIE BUDOWAĆ RELACJE PRZEDSIĘBIORCA – SAMORZĄD

 

PODSUMOWANIE:

Pierwsze z cyklu szkolenie dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora odbyło się w dniu 12.10.2016 r. w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego przy ul. Podole 60. Zrealizowane zostało ono w ramach projektu pn. „Power up your Business in Małopolska”. Szkolenie poprowadziła Anna Strzelecka  – wieloletni, doświadczony doradca podatkowy i trener z zakresu obsługi inwestycyjnej w sse. Podczas szkolenia przeanalizowane zostały potrzeby inwestorów w relacjach z organami samorządowymi, uczestnicy obecni na szkoleniu wymienili się dobrymi praktykami z własnych jednostek. Następnie omówione zostały rodzaje kontaktów pomiędzy urzędem a przedsiębiorcami i zasady efektywnego wykorzystania różnych dróg komunikacji.  Przedstawiono również temat korzyści z budowania relacji z przedsiębiorcą  – zaprezentowano pola współpracy pomiędzy urzędem i przedsiębiorcą. Podczas szkolenia poruszono także kwestie ryzyka związanego z niewłaściwym ułożeniem relacji w trakcie spotkań z przedsiębiorcami. Uczestnicy mieli też możliwość przećwiczenia nabytej wiedzy podczas budowania modelu współpracy na własnych przykładach oraz symulacji spotkań z inwestorem. Szkolenie dostarczyło uczestnikom narzędzia efektywnego zarządzania terenami inwestycyjnymi i dzięki spotkaniu osób z różnych gmin Małopolski dało okazję do wymiany własnych doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

 

„Jak efektywnie budować relacje przedsiębiorca-samorząd”

 

Program szkolenia:

10.00-10.15 Powitanie gości

10.15-10.45 Analiza potrzeb inwestorów w relacjach z organami samorządowymi:

– prezentacja najczęstszych przyczyn kontaktów przedsiębiorców z przedstawicielami urzędów

– wymiana doświadczeń dotyczących potrzeb przedsiębiorców

10.45-11.15 Rodzaje kontaktów urząd-przedsiębiorca: spotkania bezpośrednie, rozmowy telefoniczne, korespondencja. Zasady efektywnego wykorzystania dróg komunikacji.

11.15-11.30 Przerwa kawowa

11.30-12.30 Korzyści z budowania relacji z przedsiębiorcą:

– prezentacja pól współpracy urząd – przedsiębiorca

– ćwiczenia praktyczne w celu zbudowania modelu współpracy na przykładach wskazanym przez uczestników

12.30-13.30 Ryzyka związane z niewłaściwym ułożeniem relacji w trakcie spotkań z przedsiębiorcami

13.30-14.30 Lunch

14.30-15.00 Najczęstsze błędy popełniane przez urzędników i przedsiębiorców w trakcie spotkań/kontaktów telefonicznych/korespondencji

15.00-16.00 Symulacja spotkań z inwestorem – ćwiczenia praktyczne mające na celu wykorzystanie nabytej wiedzy.

16.00-16.30 podsumowanie i dyskusja

 

 Informacja o projekcie: www.businessinmalopolska.pl

 

 Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Prestiżowe wyróżnienia Digital Dragons Awards rozdane po raz szósty
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki temu staje się łatwiejsza w obsłudze.