zamknij menu
Power up your Business in Małopolska

Szkolenie Dla jst w Kolonii (6-10.11.17)

Szkolenia  dla osób z Jednostek Samorządu Terytorialnego (Małopolskie Forum Obsługi Inwestora), przedstawicieli podmiotów zarządzających terenami inwestycyjnymi z ramienia gmin miały na celu prezentację dobrych praktyk europejskich na terenie Niemiec.

 

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 8.06.2017 r.

 

Kolejne szkolenie dla członków MFOI odbędzie się w Niepołomicach. Podczas najbliższego spotkania zajmiemy się tematem: „Gmina jako przedsiębiorstwo – techniki sprzedaży oferty inwestycyjnej”. Szkolenie przeprowadzi ponownie Paweł Kolas.

W drugiej części spotkania skorzystamy z gościnności Fabryki Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. Podłęże 650, 32-003. Wizyta studyjna w zakładzie będzie doskonałą okazją do omówienia doświadczeń inwestycyjnych przedsiębiorcy, który przeniósł swój zakład produkcyjny z centrum Krakowa.
 

Program spotkania:

Gmina jako przedsiębiorstwo – techniki sprzedaży oferty inwestycyjnej

 

9.45 Rejestracja uczestników

10.00-11.00 powitanie gości oraz prezentacja doświadczeń inwestycyjnych gminy Niepołomice

11.00-13.00

 • Oferta inwestycyjna gminy w kontekście przewag rozwojowych i konkurencyjnych gminy
 • Prezentowanie potencjału społecznego, edukacyjnego i rozwojowego gminy
 • Negocjacje z inwestorem, organizacja spotkań i różnice kulturowe

 

13.00-13.45 lunch

14.30-15.45 Wizyta studyjna w Fabryce Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o., Podłęże 650, 32-003.

16.00     Zakończenie szkolenia

 

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 24.03.2017 r.

 

 

W dniu 24.03.2017 r. odbyły się w ramach Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora warsztaty pt. „Planowanie i wykorzystanie nowoczesnych narządzi komunikacji w procesie przyciągania inwestorów wspomagających proces obsługi projektów inwestycyjnych”. Warsztaty odbyły się w Tarnowie, w siedzibie firmy Beckers (firma mająca siedzibę na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej). Wśród uczestników byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski. Prowadzącym był Pan Paweł Kolas – doświadczony samorządowiec, szkoleniowiec i specjalista obsługi inwestycji zagranicznych oraz inwestycji samorządu terytorialnego i promocji gospodarczej jst. Ważnym elementem szkolenia była wizyta w zakładzie produkcyjnym  firmy Beckers.

Program spotkania:

Planowanie i wykorzystanie nowoczesnych narządzi komunikacji
w procesie przyciągania inwestorów wspomagających proces
obsługi projektów inwestycyjnych

24 marca 2017 roku w Tarnowie, 10.00-11.30 (zwiedzanie), 11.30-16.00 (szkolenie)

9.45 Rejestracja uczestników

10.00-10.10 Przywitanie gości

Piotr Augustyński – Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Gospodarczego; Krystyna Sadowska – dyrektor działu promocji i rozwoju strefy, Krakowski Park Technologiczny.

10.10-11.30 Zwiedzanie firmy Becker

11.30-13.00 Oferta inwestycyjna – przedmiot promocji gospodarczej

 • co chodzi w prowadzeniu promocji gospodarczej?
 • Promocja: przedmiot, cel, adresat, treść, narzędzia
 • Technika FAB w realizacji działań promocji gospodarczej
 • Konsekwencje wyboru adresata działań promocyjnych: treść, język, narzędzia, koszty itp.
 • Narzędzia wspierające działania promocyjne (GIS, portale, strony www. przeglądarki itp.)
 • Projektowanie przekazu promocyjnego: słowa v. obrazy, narracja v. dane, potencjały v. konkrety, mapy v. opowieści itp.
 • Formułowanie komunikatu promocyjnego: narracja czy dane – jak to zrobić?
 • Materiały promocji inwestycyjnej w kontekście faz obsługi projektu inwestycyjnego
 • Ile kosztuje promocja – wybór narzędzi i instrumentów adekwatnych do stawianych wyzwań promocyjnych (Promotion-Mix)
 • Rekomendacja narzędzi promocji gospodarczej w gminie (filmy, spoty, druki, fotografie lotnicze, grafiki itp. itd.)
 • Zespół obsługi projektu inwestycyjnego jako przedmiot działań promocji gospodarczej

 

13.00-13.30 Lunch

13.30-15.00 Formułowanie i projektowanie przekazu promocyjnego. Narzędzia promocji gospodarczej.

 • Promocja gospodarcza, jako element komunikacji
 • Warunki sukcesu kontaktu z inwestorem: pierwsze wrażenie, umiejętności dobrego słuchacza, komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Inwestorskie SPRAWDZAM – przygotowanie Zespołu Obsługi Inwestora
  w gminie do sukcesu promocyjnego
 • Materiały obsługi projektu inwestycyjnego a materiały promocyjne
 • Partnerzy w działaniach promocyjnych – czy to dobry pomysł?
 • Targi inwestycyjne – reguły wyboru, przygotowania, koszty
 • Łączenie budżetów promocyjnych i partnerskie projekty promocyjne
 • Wyszukiwarki ofert inwestycyjnych – angażować się, czy nie?
 • Rola decydentów w prowadzeniu działań promocji gospodarczej
 • Budżetowe dylematy promocji gospodarczej – jak rozliczyć promocję?
 • Jak się wyróżnić w promocji gospodarczej? – pomysły

 

15.00-15.30 Podsumowanie szkolenia

15.45 Zakończenie szkolenia

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 28.02 2017 r.

 

Dnia 28.02.2017r. zorganizowane zostało szkolenie dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora, realizowane w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (RPO WM 3.3.1).

Szkolenie obejmowało temat: „Budowanie zespołu obsługi inwestora w gminie” i odbyło się w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego. Poruszone zostały kwestie relacji biznesu z samorządem i projektu inwestycyjnego oraz omówiono narzędzia wspierające zarządzanie projektami. Spotkanie zakończono tematem budowania partnerstw na rzecz inwestycji.

 

Budowanie zespołu obsługi inwestora w gminie

Program spotkania:

Realizacja: 28 lutego 2017 roku w Krakowie, g. 10.00-16.00

Cel szkolenia: Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do organizacji profesjonalnego zespołu obsługujące zapytania inwestorskie w gminie. Budowanie motywacji dla takiego zadania oraz wskazanie warunków sukcesu działalności zespołu obsługi inwestora w gminie.

10.00-11.20: Biznes a samorząd – spotkanie profesjonalistów

 • Dlaczego inwestor inwestuje – powody inwestowania
 • Co może oferować władza lokalna inwestorom?
 • Dlaczego warto zabiegać o inwestora w gminie?
 • Co zyskuje gmina, która zdobędzie inwestora?
 • Rola biznesu w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin.
 • Uzasadnione oczekiwania stron

Dyskusja utrwalona na „mapie myśli”: Moje doświadczenia w kontaktach z biznesem. Co jest konieczne, by skutecznie obsłużyć inwestora w gminie (warunki sukcesu)?          

11.45-13.00: Czym jest projekt inwestycyjny i czym jest zarządzanie projektowe?

 • Projekt, którym można zarządzać – elementy i warunki
 • Czy każdym projektem można zarządzać?
 • Zespół zarządzający projektem
 • Myślenie projektowe – wyzwanie i konieczność
 • Oczekiwania projektowego myślenia zgłaszane przez inwestorów
  i przedsiębiorców
 • Budowa zespołu obsługi projektu inwestycyjnego w gminie – ryzyka
 • Obsługa inwestora / przedsiębiorcy w gminie – standardy
 • Organizacja zespołu obsługi inwestora (miejsce, wyposażenie, skład itp.)
 • Uwarunkowania kulturowe projektu inwestycyjnego

 

Lunch: 13.00-13.30

13.30-14.00: Narzędzia wspierające zarządzanie projektami

 • W jaki sposób inwestorzy decydują się na inwestycje
 • „Kamienie milowe” projektu inwestycyjnego
 • Planowanie czasu i angażowania zasobów w obsłudze projektu inwestycyjnego
 • Oczekiwania inwestorów/przedsiębiorców przy realizacji projektu
 • Rola czynnika czasu i wiedzy w obsłudze projektu inwestycyjnego
 • Rozumienie potrzeb inwestora w kontekście obsługi projektu inwestycyjnego
 • Stopniowanie informacji w procesie obsługi inwestora

 

 

Warsztat kontaktu z potencjalnym inwestorem: Symulacja kontaktu inwestora z gminą wraz z decyzjami zespołu obsługi projektu inwestycyjnego. Skąd w gminie pochodzą informacje potrzebne do obsługi biznesu?

14.15-15.45: Budowa partnerstw na rzecz inwestycji

 • Czym są partnerstwa lokalne i kto je tworzy? Opiekun projektu inwestycyjnego jako przewodnik w lokalnym środowisku społeczno-gospodarczym
 • Promocja inwestycyjna w środowisku lokalnym – rola gminy
 • Profesjonalna komunikacja partnerów w projekcie inwestycyjnym
 • Gotowość oferty nieruchomości i rola infrastruktury w obsłudze projektu inwestycyjnego

Warsztat potrzeba infrastrukturalnych inwestorem: Dyskusja i „mapa myśli” określania potrzeb potencjalnego inwestora w gminie: wg branż, parametrów infrastrukturalnych, zasobów ludzkich itp. Czy każdego inwestora jestem w stanie obsłużyć w swojej gminie (formatka opisu oferty inwestycyjnej).

Podsumowanie:

 • dyskusja podsumowująca
 • wręczenie certyfikatów
 • walidacja szkolenia

 

Zakończenie: 15.45-16.00

Szkolenie JST w Berlinie 14-18.11.2016 r.

 

Szkolenia  dla osób z Jednostek Samorządu Terytorialnego (Małopolskie Forum Obsługi Inwestora), przedstawicieli podmiotów zarządzających terenami inwestycyjnymi z ramienia gmin miały na celu prezentację dobrych praktyk europejskich na terenie Niemiec.  Szkolenia w dniach 15-18.11.2016 r. zorganizowane zostały w ramach projektu pn. „Power up your Business in Małopolska” (MRPO 3.3.1). Organizacja obejmowała przygotowanie 2 szkoleń dla łącznej liczby 15 osób (12 osób – JST, 3 osoby – KPT). Wyjazd do Berlina w terminie: 14-18 listopada 2016 r. (4 noclegi) zorganizowano w taki sposób, aby podczas niego odbyło się szkolenie teoretyczne – 2 dni (15-16 listopada) i szkolenia praktyczne – 2 dni (17-18 listopada). Grupy szkoleniowe obejmowały przedstawicieli podmiotów zarządzających terenami inwestycyjnymi w gminach (przedstawicieli Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora MFOI) (lista uczestników w załączeniu).

 

Prezentacja PRZYCIĄGANIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO MAŁOPOLSKI 

 

Regulamin rekrutacji

 

Formularz zgłoszeniowy Berlin

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 12.10.2016 r.

 

Prezentacja  JAK EFEKTYWNIE BUDOWAĆ RELACJE PRZEDSIĘBIORCA – SAMORZĄD

 

PODSUMOWANIE:

Pierwsze z cyklu szkolenie dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora odbyło się w dniu 12.10.2016 r. w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego przy ul. Podole 60. Zrealizowane zostało ono w ramach projektu pn. „Power up your Business in Małopolska”. Szkolenie poprowadziła Anna Strzelecka  – wieloletni, doświadczony doradca podatkowy i trener z zakresu obsługi inwestycyjnej w sse. Podczas szkolenia przeanalizowane zostały potrzeby inwestorów w relacjach z organami samorządowymi, uczestnicy obecni na szkoleniu wymienili się dobrymi praktykami z własnych jednostek. Następnie omówione zostały rodzaje kontaktów pomiędzy urzędem a przedsiębiorcami i zasady efektywnego wykorzystania różnych dróg komunikacji.  Przedstawiono również temat korzyści z budowania relacji z przedsiębiorcą  – zaprezentowano pola współpracy pomiędzy urzędem i przedsiębiorcą. Podczas szkolenia poruszono także kwestie ryzyka związanego z niewłaściwym ułożeniem relacji w trakcie spotkań z przedsiębiorcami. Uczestnicy mieli też możliwość przećwiczenia nabytej wiedzy podczas budowania modelu współpracy na własnych przykładach oraz symulacji spotkań z inwestorem. Szkolenie dostarczyło uczestnikom narzędzia efektywnego zarządzania terenami inwestycyjnymi i dzięki spotkaniu osób z różnych gmin Małopolski dało okazję do wymiany własnych doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

 

„Jak efektywnie budować relacje przedsiębiorca-samorząd”

 

Program szkolenia:

10.00-10.15 Powitanie gości

10.15-10.45 Analiza potrzeb inwestorów w relacjach z organami samorządowymi:

– prezentacja najczęstszych przyczyn kontaktów przedsiębiorców z przedstawicielami urzędów

– wymiana doświadczeń dotyczących potrzeb przedsiębiorców

10.45-11.15 Rodzaje kontaktów urząd-przedsiębiorca: spotkania bezpośrednie, rozmowy telefoniczne, korespondencja. Zasady efektywnego wykorzystania dróg komunikacji.

11.15-11.30 Przerwa kawowa

11.30-12.30 Korzyści z budowania relacji z przedsiębiorcą:

– prezentacja pól współpracy urząd – przedsiębiorca

– ćwiczenia praktyczne w celu zbudowania modelu współpracy na przykładach wskazanym przez uczestników

12.30-13.30 Ryzyka związane z niewłaściwym ułożeniem relacji w trakcie spotkań z przedsiębiorcami

13.30-14.30 Lunch

14.30-15.00 Najczęstsze błędy popełniane przez urzędników i przedsiębiorców w trakcie spotkań/kontaktów telefonicznych/korespondencji

15.00-16.00 Symulacja spotkań z inwestorem – ćwiczenia praktyczne mające na celu wykorzystanie nabytej wiedzy.

16.00-16.30 podsumowanie i dyskusja

 

 Informacja o projekcie: www.businessinmalopolska.pl

 

 Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Prestiżowe wyróżnienia Digital Dragons Awards rozdane po raz szósty
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki temu staje się łatwiejsza w obsłudze.