Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt BOWI czyli jak wspierać innowacje oraz nawiązywać i rozwijać współpracę z europejskimi hubami innowacji cyfrowych

Właśnie zakończyliśmy 10-miesięczny program wsparcia dla czterech małopolskich firm w ramach projektu BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs). W jego trakcie zorganizowaliśmy blisko 80 spotkań, sesji mentoringowych i warsztatów. Pomogliśmy w nawiązaniu współpracy w znalezieniu partnerów biznesowych, pozyskaniu niezbędnych danych, czy zdobyciu cennego feedbacku. Jednak przede wszystkim mieliśmy okazję współpracować z dojrzałymi hubami innowacji cyfrowych z Finlandii, Niemiec i Holandii. Tak w wielkim skrócie wygląda projekt, który podsumowaliśmy w Krakowskim Parku Technologicznym.

 

Od początku roku Digital Innovation Hub Krakowskiego Parku Technologicznego miał pod swoimi skrzydłami cztery małopolskie firmy: Transmission Dynamics Poland, FindAir, Spectator i Techmo. W trakcie naszej współpracy spółki te miały możliwość dopracowania swoich innowacyjnych technologicznie rozwiązań cyfrowych. Na ten cel każdy z podmiotów uzyskał dotację w wysokości do 60 tys. euro.

 

Skontaktuj się z nami

info@hub4industry.pl

 

Więcej informacji o projekcie BOWI:
bowi-network.eu

 

Aktualności i społeczność BOWI: 
spaces.fundingbox.com/c/bowi 

 

Strona małopolskiego DIHu: 
hub4industry.pl

 

 

Wykorzystanie nowych technologii w przemyśle często ciągle wymaga jeszcze eksperymentowania. Czy to 

zakresie metod wytwarzania, procesów wewnętrznych, czy samego produktu. Dlatego

w projekcie BOWI mówimy o rozwoju eksperymentów, czyli ambitnych i nietypowych

technologicznie projektów, których wynik nie jest z góry do przewidzenia

Bartosz Józefowski, wicedyrektor ds. Przemysłu 4.0 działu parku technologicznego Krakowskiego Parku Technologicznego

 

 

Równie ważną częścią projektu było doradztwo, wsparcie biznesowe oraz możliwość rozpoczęcia międzynarodowej współpracy. Przedsiębiorstwa uzyskały wsparcie mentoringowe, zarówno od strony technologicznej i biznesowej, ze strony KPT oraz VTT – uznanego centrum badawczego z Finlandii.

 

W trakcie realizacji projektu BOWI wykorzystaliśmy zgromadzone doświadczenie przez lata pracy ze startupami jak i dużymi przemysłowymi firmami.

  • Przeprowadziliśmy liczne warsztaty m.in. dotyczące modelów biznesowych czy budowania swojej oferty i wizerunku.
  • Zaprosiliśmy do współpracy sprawdzonych partnerów z programu akceleracyjnego KPT ScaleUP oraz z hub4industry.
  • Odbyliśmy wiele wartościowych spotkań m.in. z Warbud, Kraków Airport, Zarządem Dróg Miasta Krakowa czy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiele z nich dało cenny feedback co do rozwoju rozwiązania, a jedno nawet przełożyło się na poprojektowe wdrożenie.

 

 

Udział w BOWI wpisuje się idealnie w jeden z celów strategicznych KPT czyli we wspieranie rozwoju

nowych technologii w naszym województwie. Wszystkie cztery spółki nie tylko rozwinęły swoje technologie, ale

są bliżej osiągnięcia biznesowego sukcesu. Dzięki BOWI także KPT zrobiło kolejny krok w kierunku

zbudowania dojrzałego hubu innowacji cyfrowych, dysponującymi odpowiednimi kompetencjami,

które z pewnością zostaną wykorzystane w przyszłości.

Rafał Oświęcimka, specjalista ds. akceleracji / BOWI project manager

 

 

 

Ostatecznie w trakcie projektu BOWI w Polsce cztery przedsiębiorstwa udoskonalało swoje rozwiązania, z czego dwie okazały się być lokatorami KPT:

  • FindAir, pracowała nad systemem monitorowania przebiegu astmy wykorzystującym AI.
  • Spectator, w oparciu o zdjęcia satelitarne przygotowała aplikację mobilną do monitorowania inwestycji liniowych w budownictwie.
  • Transmission Dynamics Poland rozwijała inteligentny monitoring schodów ruchomych, wykorzystujący technologie IIoT i AI – dzięki współpracy w ramach BOWI zawarto umowę z Zarządem Dróg Miasta Krakowa, dzięki której w Krakowie zostaną zamontowane pierwsze czujniki w na terenie Unii Europejskiej.
  • Techmo rozwijała sterowane głosem, rozwiązanie do automatyzacji kontroli jakości w produkcji.

 

 

 

Digital Innovation Hub (DIH) KPT to jedna z pierwszych w Polsce inicjatywa, która w kompleksowy

sposób podejmuje temat cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Aktualnie przygotowujemy się

do udziału w konkursie przeprowadzanym przez Komisję Europejską, której celem jest wyłonienie polskich

i zarazem europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH). Na tym etapie selekcji, wymiana

doświadczeń oraz współpraca z innymi europejskimi hubami w ramach BOWI,  jest dla nas niezwykle korzystna

mówi Daniel Kessler, kierownik zespołu hub4industry

 

 

Udział KPT w projekcie BOWI jest cennym doświadczeniem i szansą na nawiązanie współpracy innymi europejskimi hubami innowacji cyfrowych (przyp. eDIHs). Aktualnie, razem z pięcioma innymi aspirującymi takimi ośrodkami (protohubs), z wybranych regionów Europy: Łotwy (Latvian IT Cluster), Norwegii (NTNU), Rumunii (Transilvania IT Cluster), Czech (University of West Bohemia) i Bułgarii (ICT Cluster), zakończono współpracę w zakresie 10-cio miesięcznej współpracy z czterema firmami z każdego kraju. Łącznie pracowano nad 24 innowacyjnymi rozwiązaniami.

W dalszej części BOWI realizowane będą kolejne eksperymenty w dziewięciu nowych centrach innowacji cyfrowych. Będą one mogły nawiązać współpracę z takimi dojrzałymi hubami innowacji cyfrowych (mature hub) jak: VTT, RWTH RWTH AACHEN czy TNO. Dla KPT będzie to nadal szansa na nawiązywanie i rozszerzanie współpracy z innymi eDIHs w roli mentora dla wybranych nowych protohubów.

Aby wziąć udział w konkursie, wnioskodawcy musieli wykazać, że ich eksperymenty wykorzystują takie technologie, jak: niskoenergetyczne systemy komputerowe zasilające CPS, cyberfizyczne i wbudowane systemy, Internet Rzeczy, elektronika typu wearable, elektronika organiczna i wielkopowierzchniowa, interfejsy człowiek-maszyna, zaawansowane lub wysokowydajne systemy komputerowe, robotyka produkcyjna, modelowanie i symulacja lub CPS dla produkcji.

 

Ta edycja konkursu BOWI dotyczyła wybranych regionów Europy: Łotwy, regionu Trøndelag w Norwegii, Małopolski, Nord Vest w Rumunii, Jihozápad w Republice Czeskiej i regionie Yugozapaden w Bułgarii, spłynęło do komisji konkursowej projektu.

 

***

Projekt BOWI jest częścią inicjatywy Komisji Europejskiej „Smart Anything Everywhere”, która ma na celu rozpowszechnienie innowacji w całej Europie poprzez transfer wiedzy między różnymi regionami i ośrodkami innowacji. Celem projektu jest wspieranie współpracy pomiędzy Hubami Innowacji Cyfrowych (DIH) w całej Europie w celu zwiększenia ich zdolności do wspierania MŚP w zakresie technologii cyfrowych, a tym samym wzmocnienia regionalnej gospodarki i konkurencyjności europejskich MŚP. Projekt BOWI otrzymał finansowanie w ramach unijnego programu badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o dotację nr 873155.Więcej informacji na temat projektu BOWI można znaleźć na stronie internetowej: www.bowi-network.eu

 

hub4industry Digital Innovation Hub to hub Krakowskiego Parku Technologicznego oraz firm: ASTOR, T-Mobile, uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, a także ekspertów z BIM Klaster i Instytutu Kościuszki.
hub4industry tworzy kompleksowy punkt wsparcia dla firm przemysłowych, które chcą wprowadzić do swoich fabryk rozwiązania Przemysłu 4.0. Pomaga przedsiębiorstwom w poprawie ich konkurencyjności na rynku, w głównej mierze poprzez pracę nad procesami produkcyjnymi.
hub4industry został powołany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju (dawniej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii). Jest jednym z pięciu powołanych hubów i wiodącym w Polsce południowej. Więcej na stronie: www.hub4industry.pl

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.