Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Power up your Business in Małopolska

Spotkanie Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora 14.03.2019 r.

 

Miasto Nowy Sącz i Krakowski Park Technologiczny serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora, które odbędzie się dnia 14 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, w godzinach 11-15.00.

W spotkaniu weźmie udział Pan Artur Bochenek, wiceprezydent Nowego Sącza, reprezentant Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), oraz przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego. Po spotkaniu planowana jest wizyta studyjna w siedzibie firmy DAKO, znanego na całym świecie producenta stolarki okiennej.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy przesyłać do dnia 11 marca 2019 r. na adres: mhymczak@kpt.krakow.pl

 

 

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 11.12.2018 r.

 

Ostatnie w tym roku i równocześnie ostatnie w projekcie szkolenie dla Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora odbyło się 11 grudnia 2018 r. w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego. Temat szkolenia dotyczył Polskiej Strefy Inwestycji, a dokładnie kwestii związanych z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców. Spotkanie poprowadziła p. Anna Strzelecka specjalizująca się w zagadnieniach związanych ze zwolnieniami podatkowymi. Warsztaty moderowała p. Magdalena Pancewicz.

Spotkanie było również okazją do podsumowania kończącego się projektu Power up your Business in Małopolska i zaprezentowania planów na przyszłość, a także złożenia przedświątecznych życzeń.

 

Program szkolenia:

 

10.00-10.30 Zwolnienie podatkowe jako pomoc publiczna.

10.30-11.30 Najczęstsze problemy inwestorów strefowych w zakresie korzystania z pomocy publicznej.

– właściwe rozumienie zasad korzystania z pomocy publicznej.

– odpowiednie dostosowanie systemów oraz przygotowanie merytoryczne pracowników działów finansowych i personalnych do wymogów związanych z działaniem na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45–13.00 Różnice w funkcjonowaniu inwestycji objętych zwolnieniem podatkowym na podstawie przepisów o sse i Polskiej Strefie Inwestycji.

13.00-13.30 Lunch

13.30-15.00 Obszary wsparcia i współpracy pomiędzy inwestorami strefowymi a organami zarządzającymi strefą oraz władzami lokalnymi. Wzorcowe modele współpracy pomiędzy inwestorami strefowymi a organami zarządzającymi strefą oraz władzami lokalnymi. Dyskusja.

15.00-16.00 Podsumowanie działań w ramach projektu Power up your Business in Małopolska. Prezentacja kolejnego projektu.

 

 

Szkolenie dla JST w Monachium (19-23.11.2018 r.)

 

Szkolenie  dla osób z Jednostek Samorządu Terytorialnego (Małopolskie Forum Obsługi Inwestora), przedstawicieli podmiotów zarządzających terenami inwestycyjnymi z ramienia gmin ma na celu prezentację dobrych praktyk europejskich na terenie Niemiec.

Jest to trzecie szkolenie zagraniczne organizowane w ramach projektu Power up your Business in Małopolska.

 

 

 

Regulamin rekrutacji

 

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 20.09.2018 r.

 

Kolejne szkolenie dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora odbyło się 20 września 2018 r. w Hotelu św. Norberta w Hebdowie. Obecni na nim przedstawiciele JST poznali bliżej kwestie związane z procedurami dotyczącymi infrastrukturalnych aspektów inwestycji na terenach gminnych.

 

Program szkolenia:

10.00-11.00 Analiza nieruchomości pod kątem przydatności na cele inwestycyjne.

11.00-11.30 Pozwolenia niezbędne w procesie inwestycyjnym.

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45–13.30 Transakcje nabycia/zbycia nieruchomości oraz wsparcie inwestora przy zakupie nieruchomości od osób trzecich. Dopasowanie formuł partnerstwa publiczno-prywatnego do rodzaju inwestycji.

13.30-14.30 Lunch

14.30-15.30 Rozkład ryzyk w procesie inwestycyjnym pomiędzy inwestorem a gminą.

15:30-16:00 Regulacje prawne oraz praktyka dotycząca przyłączenia/budowy mediów.

 

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 21.06.2018 r.

 

Trzecie w bieżącym roku szkolenie dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora odbyło się w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze przy ul. Słowackiego 15. Tematem  była: „Polska Stefa Inwestycji – nowe zasady udzielania wsparcia dla przedsiębiorców”. Podczas szkolenia przybliżono zebranym uczestnikom kwestie związane z aktualnymi zmianami przepisów dotyczących zwolnień podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych. Spotkanie poprowadzili eksperci z Krakowskiego Parku Technologicznego zajmujący się obsługą inwestorów pod przewodnictwem p. Krystyny Sadowskiej, dyrektor działu obsługi inwestora KPT.

Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnicy mieli możliwość zwiedzić Zatorską Strefę Aktywności Gospodarczej oraz mieszczące się w niej firmy: CORDIA PLUS oraz Energylandia.

 

Program spotkania:

10.00-11.10 Polska Stefa Inwestycji – Zwolnienia podatkowe w obliczu aktualnych zmian przepisów dotyczących działania specjalnych stref ekonomicznych

11.10-11.20 Przerwa kawowa

11.20-12.30 Małopolskie Forum Obsługi Inwestora  – Perspektywa nowych działań w latach 2019-2021

12.30 -13.00 Lunch

13.00-15.00 Zwiedzanie Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z wizytami z firmach CORDIA PLUS oraz Energylandia

 

 

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 19.04.2018 r.

 

Tematem kolejnego szkolenia dla Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora była: „Promocja gospodarcza gminy”. Odbyło się ono dnia 19 kwietnia br.  w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego i dotyczyło kwestii związanych m.in. z promocją gminy przez pryzmat mediów społecznościowych i współpracą z instytucjami mogącymi wspomóc promocję danego regionu. Spotkanie poprowadził p. Grzegorz Nowak, ekspert specjalizujący się w zagadnieniach związanych z promocją i ekspansją firm na rynki zagraniczne. Na podstawie krótkich analiz stron internetowych kilku gmin, uczestnicy mogli dowiedzieć się, na jaki elementy zwracać uwagę, aby informacje były czytelne dla zainteresowanych odbiorców.

 

Program spotkania

10.00-10.30 Kanały skutecznej promocji gminy – systematyka.

10.30-11.30 Strona internetowa jako wizytówka Gminy.

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-13.00 Gmina w mediach społecznościowych. Portale społecznościowe jako narzędzie marketingowe.

13.00-14.00 Lunch

14.00-14.30 Wymiana doświadczeń dotyczących korzyści uczestnictwa w wydarzeniach krajowych i zagranicznych.

14:30-15:00 Współpraca z instytucjami wspomagającymi promocję regionu.

15.30-16.00 Profesjonalne metody tworzenia długotrwałej strategii wizerunkowej „Zainwestuj u nas”. Omówienie najczęściej popełnianych błędów, case-study.

 

 

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 8.02.2018 r.

 

Kolejne z cyklu szkoleń dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora odbyło się 8 lutego 2018 r. w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego przy ul. Podole 60. Szkolenie pt. „Wszystko zaczyna się od ludzi czyli zasoby ludzkie w Małopolsce – szanse i zagrożenia związane z regionalnym rynkiem pracy” dotyczyło rynku pracy i poprowadziła je p. Ewa Solarczyk-Konik – ekspert o niezwykłej charyzmie specjalizujący się w zagadnieniach związanych z rynkiem pracy i coachingiem. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pokazujących różnice i podobieństwa lokalnych problemów związanych z zatrudnieniem. Podczas warsztatów uczestnicy poznali również sposoby  promocji zasobów ludzkich danego regionu w kontekście zapotrzebowania pracodawców.

 

Program spotkania:

10.00-11.00 Specyfika małopolskiego rynku pracy z uwzględnieniem branżowych specjalizacji regionu

11.00-11.30 Wymiana doświadczeń dotyczących różnic i podobieństw lokalnych zagadnień związanych z zatrudnieniem – moderowana praca w grupach

11.30-11.45 przerwa kawowa

11.45-13.00 Mobilność pracowników – najczęstsze problemy i praktyczne rozwiązania stosowane przez pracodawców

13.00-14.00 lunch

14.00-15.00 Współpraca z instytucjami edukacyjnymi – obecne modele współpracy oraz najnowsze inicjatywy

15.00-16.00 Promocja zasobów ludzkich danego regionu  w kontekście zapotrzebowania pracodawców

 

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 7.12.2017 r.

 

Piąte w tym roku szkolenie dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora odbyło się w dniu  07.12.2017 r.  W pierwszej części uczestnicy mogli poznać bliżej tematykę social mediów i content marketingu, którą fachowo przybliżył Pan Rafał Sowiński – doktorant Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Content Designer w firmie zajmującej się  komunikacją  i marketingiem.
W drugiej części szkolenia podsumowano roczną współpracę i działalność Centrum Business in Małopolska w zakresie obsługi inwestorów, oraz zainicjowano dyskusję dotyczącą zmian w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych.  Spotkanie było również dobrą okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz podsumowania przedsięwzięć w poszczególnych gminach w mijającym 2017 roku.

 

Program spotkania:

09.45-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-12.00 „Media społecznościowe w promocji gospodarczej” cz. 1 – prowadzenie Rafał Sowiński, Content Designer i kulturoznawca z Krakowa

12.00-12.15 przerwa kawowa

12.15-13.00 „Media społecznościowe w promocji gospodarczej” cz. 2 – prowadzenie Rafał Sowiński, Content Designer i kulturoznawca z Krakowa

13.00-13.30 Lunch

13.30-16.00 Podsumowanie roku, dyskusja o zmieniających się przepisach w sse, CeBiM (przedstawiciele KPT).

 

 

 

Szkolenie dla JST w Kolonii (6-10.11.17)

 

Szkolenia  dla osób z Jednostek Samorządu Terytorialnego (Małopolskie Forum Obsługi Inwestora), przedstawicieli podmiotów zarządzających terenami inwestycyjnymi z ramienia gmin miały na celu prezentację dobrych praktyk europejskich na terenie Niemiec.

 

Prezentacja SZKOLENIE PRZYCIAGANIE BEZPOSREDNICH INWESTYCJI Kolonia

 

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 14.09.2017 r.

 

Szkolenie dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora odbyło się w dniu 14.09.2017 r. w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. przy ul.  Tym razem szkolenie składało się z dwóch części: prezentacji Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pana Adama Spyry pt. „Małopolska jako wiodący obszar imigracyjny – wdrażanie dobrych praktyk w procesie zatrudniania cudzoziemców” (godz. 10-11.00), oraz szkolenia w formie wykładów i dyskusji moderowanej na temat „Budowanie dobrego klimatu wokół inwestycji wśród mieszkańców gminy oraz lokalnych przedsiębiorców” prowadzonego przez p. Pawła Kolasa (godz. 11.00-16.00).

 

Program spotkania:

Budowanie dobrego klimatu wokół inwestycji wśród mieszkańców gminy oraz lokalnych przedsiębiorców

9.45-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-11.00 Przywitanie gości oraz prezentacja Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pana Adama Spyry pt. „Małopolska jako wiodący obszar imigracyjny – wdrażanie dobrych praktyk w procesie zatrudniania cudzoziemców”

11.00–13.00

 • Partnerzy w obsłudze projektów inwestycyjnych w gminie: urząd-mieszkańcy-Przedsiębiorcy.
 • Zasady przyłączenia budowy sieci energetycznych i gazowych dla stref.

13.00-13.45 Lunch

13.45-16.00  Potrzeby inwestora a możliwości gminy. Oczekiwania dostępności komunikacyjnej dla stref przemysłowych.

16.00 Zakończenie szkolenia

 

Materiały szkoleniowe 14.09.2017 r.

 

 

 

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 8.06.2017 r.

 

Kolejne szkolenie dla członków MFOI odbędzie się w Niepołomicach. Podczas najbliższego spotkania zajmiemy się tematem: „Gmina jako przedsiębiorstwo – techniki sprzedaży oferty inwestycyjnej”. Szkolenie przeprowadzi ponownie Paweł Kolas.

W drugiej części spotkania skorzystamy z gościnności Fabryki Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. Podłęże 650, 32-003. Wizyta studyjna w zakładzie będzie doskonałą okazją do omówienia doświadczeń inwestycyjnych przedsiębiorcy, który przeniósł swój zakład produkcyjny z centrum Krakowa.

Program spotkania:

Gmina jako przedsiębiorstwo – techniki sprzedaży oferty inwestycyjnej

9.45 Rejestracja uczestników

10.00-11.00 powitanie gości oraz prezentacja doświadczeń inwestycyjnych gminy Niepołomice

11.00-13.00

 • Oferta inwestycyjna gminy w kontekście przewag rozwojowych i konkurencyjnych gminy
 • Prezentowanie potencjału społecznego, edukacyjnego i rozwojowego gminy
 • Negocjacje z inwestorem, organizacja spotkań i różnice kulturowe

13.00-13.45 lunch

14.30-15.45 Wizyta studyjna w Fabryce Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o., Podłęże 650, 32-003.

16.00 Zakończenie szkolenia

 

Materiały szkoleniowe 08.06.2017 r.

 

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 24.03.2017 r.

 

W dniu 24.03.2017 r. odbyły się w ramach Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora warsztaty pt. „Planowanie i wykorzystanie nowoczesnych narządzi komunikacji w procesie przyciągania inwestorów wspomagających proces obsługi projektów inwestycyjnych”. Warsztaty odbyły się w Tarnowie, w siedzibie firmy Beckers (firma mająca siedzibę na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej). Wśród uczestników byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski. Prowadzącym był Pan Paweł Kolas – doświadczony samorządowiec, szkoleniowiec i specjalista obsługi inwestycji zagranicznych oraz inwestycji samorządu terytorialnego i promocji gospodarczej jst. Ważnym elementem szkolenia była wizyta w zakładzie produkcyjnym  firmy Beckers.

Program spotkania:

Planowanie i wykorzystanie nowoczesnych narządzi komunikacji
w procesie przyciągania inwestorów wspomagających proces
obsługi projektów inwestycyjnych

24 marca 2017 roku w Tarnowie, 10.00-11.30 (zwiedzanie), 11.30-16.00 (szkolenie)

9.45 Rejestracja uczestników

10.00-10.10 Przywitanie gości

Piotr Augustyński – Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Gospodarczego; Krystyna Sadowska – dyrektor działu promocji i rozwoju strefy, Krakowski Park Technologiczny.

10.10-11.30 Zwiedzanie firmy Becker

11.30-13.00 Oferta inwestycyjna – przedmiot promocji gospodarczej

 • co chodzi w prowadzeniu promocji gospodarczej?
 • Promocja: przedmiot, cel, adresat, treść, narzędzia
 • Technika FAB w realizacji działań promocji gospodarczej
 • Konsekwencje wyboru adresata działań promocyjnych: treść, język, narzędzia, koszty itp.
 • Narzędzia wspierające działania promocyjne (GIS, portale, strony www. przeglądarki itp.)
 • Projektowanie przekazu promocyjnego: słowa v. obrazy, narracja v. dane, potencjały v. konkrety, mapy v. opowieści itp.
 • Formułowanie komunikatu promocyjnego: narracja czy dane – jak to zrobić?
 • Materiały promocji inwestycyjnej w kontekście faz obsługi projektu inwestycyjnego
 • Ile kosztuje promocja – wybór narzędzi i instrumentów adekwatnych do stawianych wyzwań promocyjnych (Promotion-Mix)
 • Rekomendacja narzędzi promocji gospodarczej w gminie (filmy, spoty, druki, fotografie lotnicze, grafiki itp. itd.)
 • Zespół obsługi projektu inwestycyjnego jako przedmiot działań promocji gospodarczej

13.00-13.30 Lunch

13.30-15.00 Formułowanie i projektowanie przekazu promocyjnego. Narzędzia promocji gospodarczej.

 • Promocja gospodarcza, jako element komunikacji
 • Warunki sukcesu kontaktu z inwestorem: pierwsze wrażenie, umiejętności dobrego słuchacza, komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Inwestorskie SPRAWDZAM – przygotowanie Zespołu Obsługi Inwestora
  w gminie do sukcesu promocyjnego
 • Materiały obsługi projektu inwestycyjnego a materiały promocyjne
 • Partnerzy w działaniach promocyjnych – czy to dobry pomysł?
 • Targi inwestycyjne – reguły wyboru, przygotowania, koszty
 • Łączenie budżetów promocyjnych i partnerskie projekty promocyjne
 • Wyszukiwarki ofert inwestycyjnych – angażować się, czy nie?
 • Rola decydentów w prowadzeniu działań promocji gospodarczej
 • Budżetowe dylematy promocji gospodarczej – jak rozliczyć promocję?
 • Jak się wyróżnić w promocji gospodarczej? – pomysły

15.00-15.30 Podsumowanie szkolenia

15.45-16.00 Zakończenie szkolenia

 

Materiały szkoleniowe 24.03.2017 r.

 

 

 

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 28.02 2017 r.

 

Dnia 28.02.2017 r. zorganizowane zostało szkolenie dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora, realizowane w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (RPO WM 3.3.1).

Szkolenie obejmowało temat: „Budowanie zespołu obsługi inwestora w gminie” i odbyło się w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego. Poruszone zostały kwestie relacji biznesu z samorządem i projektu inwestycyjnego oraz omówiono narzędzia wspierające zarządzanie projektami. Spotkanie zakończono tematem budowania partnerstw na rzecz inwestycji.

 

Budowanie zespołu obsługi inwestora w gminie

Program spotkania:

Realizacja: 28 lutego 2017 roku w Krakowie, g. 10.00-16.00

Cel szkolenia: Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do organizacji profesjonalnego zespołu obsługujące zapytania inwestorskie w gminie. Budowanie motywacji dla takiego zadania oraz wskazanie warunków sukcesu działalności zespołu obsługi inwestora w gminie.

10.00-11.20: Biznes a samorząd – spotkanie profesjonalistów

 • Dlaczego inwestor inwestuje – powody inwestowania
 • Co może oferować władza lokalna inwestorom?
 • Dlaczego warto zabiegać o inwestora w gminie?
 • Co zyskuje gmina, która zdobędzie inwestora?
 • Rola biznesu w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin.
 • Uzasadnione oczekiwania stron

Dyskusja utrwalona na „mapie myśli”: Moje doświadczenia w kontaktach z biznesem. Co jest konieczne, by skutecznie obsłużyć inwestora w gminie (warunki sukcesu)?

11.45-13.00: Czym jest projekt inwestycyjny i czym jest zarządzanie projektowe?

 • Projekt, którym można zarządzać – elementy i warunki
 • Czy każdym projektem można zarządzać?
 • Zespół zarządzający projektem
 • Myślenie projektowe – wyzwanie i konieczność
 • Oczekiwania projektowego myślenia zgłaszane przez inwestorów
  i przedsiębiorców
 • Budowa zespołu obsługi projektu inwestycyjnego w gminie – ryzyka
 • Obsługa inwestora / przedsiębiorcy w gminie – standardy
 • Organizacja zespołu obsługi inwestora (miejsce, wyposażenie, skład itp.)
 • Uwarunkowania kulturowe projektu inwestycyjnego

13.00-13.30: Lunch

13.30-14.00: Narzędzia wspierające zarządzanie projektami

 • W jaki sposób inwestorzy decydują się na inwestycje
 • „Kamienie milowe” projektu inwestycyjnego
 • Planowanie czasu i angażowania zasobów w obsłudze projektu inwestycyjnego
 • Oczekiwania inwestorów/przedsiębiorców przy realizacji projektu
 • Rola czynnika czasu i wiedzy w obsłudze projektu inwestycyjnego
 • Rozumienie potrzeb inwestora w kontekście obsługi projektu inwestycyjnego
 • Stopniowanie informacji w procesie obsługi inwestora

Warsztat kontaktu z potencjalnym inwestorem: Symulacja kontaktu inwestora z gminą wraz z decyzjami zespołu obsługi projektu inwestycyjnego. Skąd w gminie pochodzą informacje potrzebne do obsługi biznesu?

14.15-15.45: Budowa partnerstw na rzecz inwestycji

 • Czym są partnerstwa lokalne i kto je tworzy? Opiekun projektu inwestycyjnego jako przewodnik w lokalnym środowisku społeczno-gospodarczym
 • Promocja inwestycyjna w środowisku lokalnym – rola gminy
 • Profesjonalna komunikacja partnerów w projekcie inwestycyjnym
 • Gotowość oferty nieruchomości i rola infrastruktury w obsłudze projektu inwestycyjnego

Warsztat potrzeb infrastrukturalnych inwestora: Dyskusja i „mapa myśli” określania potrzeb potencjalnego inwestora w gminie: wg branż, parametrów infrastrukturalnych, zasobów ludzkich itp. Czy każdego inwestora jestem w stanie obsłużyć w swojej gminie (formatka opisu oferty inwestycyjnej).

Podsumowanie:

 • dyskusja podsumowująca
 • wręczenie certyfikatów
 • walidacja szkolenia

15.45-16.00: Zakończenie

 

Prezentacja szkolenie MFOI 28.02.2017 r.

 

 

 

 

Szkolenie JST w Berlinie 14-18.11.2016 r.

 

Szkolenia  dla osób z Jednostek Samorządu Terytorialnego (Małopolskie Forum Obsługi Inwestora), przedstawicieli podmiotów zarządzających terenami inwestycyjnymi z ramienia gmin miały na celu prezentację dobrych praktyk europejskich na terenie Niemiec. Szkolenia w dniach 15-18.11.2016 r. zorganizowane zostały w ramach projektu pn. „Power up your Business in Małopolska” (MRPO 3.3.1). Organizacja obejmowała przygotowanie 2 szkoleń dla łącznej liczby 15 osób (12 osób – JST, 3 osoby – KPT). Wyjazd do Berlina w terminie: 14-18 listopada 2016 r. (4 noclegi) zorganizowano w taki sposób, aby podczas niego odbyło się szkolenie teoretyczne – 2 dni (15-16 listopada) i szkolenia praktyczne – 2 dni (17-18 listopada). Grupy szkoleniowe obejmowały przedstawicieli podmiotów zarządzających terenami inwestycyjnymi w gminach (przedstawicieli Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora MFOI).

 

Prezentacja PRZYCIĄGANIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO MAŁOPOLSKI

 

Regulamin rekrutacji

Formularz Zgłoszeniowy Berlin

 

 

Szkolenie Małopolskie Forum Obsługi Inwestora 12.10.2016 r.

 

Materiały szkoleniowe JAK EFEKTYWNIE BUDOWAĆ RELACJE PRZEDSIĘBIORCA – SAMORZĄD

 

Pierwsze z cyklu szkolenie dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora odbyło się w dniu 12.10.2016 r. w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego przy ul. Podole 60. Zrealizowane zostało ono w ramach projektu pn. „Power up your Business in Małopolska”. Szkolenie poprowadziła Anna Strzelecka  – wieloletni, doświadczony doradca podatkowy i trener z zakresu obsługi inwestycyjnej w sse. Podczas szkolenia przeanalizowane zostały potrzeby inwestorów w relacjach z organami samorządowymi, uczestnicy obecni na szkoleniu wymienili się dobrymi praktykami z własnych jednostek. Następnie omówione zostały rodzaje kontaktów pomiędzy urzędem a przedsiębiorcami i zasady efektywnego wykorzystania różnych dróg komunikacji.  Przedstawiono również temat korzyści z budowania relacji z przedsiębiorcą  – zaprezentowano pola współpracy pomiędzy urzędem i przedsiębiorcą. Podczas szkolenia poruszono także kwestie ryzyka związanego z niewłaściwym ułożeniem relacji w trakcie spotkań z przedsiębiorcami. Uczestnicy mieli też możliwość przećwiczenia nabytej wiedzy podczas budowania modelu współpracy na własnych przykładach oraz symulacji spotkań z inwestorem. Szkolenie dostarczyło uczestnikom narzędzia efektywnego zarządzania terenami inwestycyjnymi i dzięki spotkaniu osób z różnych gmin Małopolski dało okazję do wymiany własnych doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

 

 „Jak efektywnie budować relacje przedsiębiorca-samorząd”

 

Program szkolenia:

10.00-10.15 Powitanie gości

10.15-10.45 Analiza potrzeb inwestorów w relacjach z organami samorządowymi:

– prezentacja najczęstszych przyczyn kontaktów przedsiębiorców z przedstawicielami urzędów

– wymiana doświadczeń dotyczących potrzeb przedsiębiorców

10.45-11.15 Rodzaje kontaktów urząd-przedsiębiorca: spotkania bezpośrednie, rozmowy telefoniczne, korespondencja. Zasady efektywnego wykorzystania dróg komunikacji.

11.15-11.30 Przerwa kawowa

11.30-12.30 Korzyści z budowania relacji z przedsiębiorcą:

– prezentacja pól współpracy urząd – przedsiębiorca

– ćwiczenia praktyczne w celu zbudowania modelu współpracy na przykładach wskazanym przez uczestników

12.30-13.30 Ryzyka związane z niewłaściwym ułożeniem relacji w trakcie spotkań z przedsiębiorcami

13.30-14.30 Lunch

14.30-15.00 Najczęstsze błędy popełniane przez urzędników i przedsiębiorców w trakcie spotkań/kontaktów telefonicznych/korespondencji

15.00-16.00 Symulacja spotkań z inwestorem – ćwiczenia praktyczne mające na celu wykorzystanie nabytej wiedzy.

16.00-16.30 podsumowanie i dyskusja

 

Informacja o projekcie: www.businessinmalopolska.pl

 

 

 

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.