Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Power up your Business in Małopolska 2

 

Projekt „Power up your Business in Małopolska 2” przewiduje działania w obszarze promocji małopolskiej oferty gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem branż: LifescienceElectromobility oraz wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie.

W związku z tym zaplanowano m.in. szkolenia, seminaria dla członków Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz udział w konferencjach tematycznych wspomnianych powyżej branż.

BioTrinity 2022

 

Promocja małopolskiej branży Life Science, a także prezentacja regionalnej oferty na inwestorów, to najważniejsze elementy uczestnictwa przedstawicieli Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Województwa Małopolskiego, w konferencji BioTrinity 2022, która odbyła się w dniach 26-27 kwietnia w Londynie.

Współpraca środowiska akademickiego, badawczego i rola branży Life Science w budowaniu gospodarki regionu to również jeden z filarów projektu Power Up Your Business in Małopolska 2, realizowanego przez KPT, Województwo Małopolskie i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

BioTrinity to międzynarodowa konferencja inwestycyjna skierowana do branży Life Science. W wydarzeniu bierze udział duża grupa firm badawczo-rozwojowych zajmujących się nowoczesną medycyną, inwestorów, firm farmaceutycznych i wielu cenionych partnerów w całym sektorze.

Promocja regionu dla branży rozwoju Life Science jest prezentowana w ramach marki „Business in Małopolska”.

O Life Science na konferencji w Szwajcarii

 

W ramach realizacji projektu “Power Up Your Business in Małopolska 2” przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego (KPT), wzięli udział w konferencji dla sektora Life Science, pod nazwą: „21st Annual Biotech in Europe Forum for Global Partnering & Investment”.

Konferencja została zorganizowana w 2021 roku w formie hybrydowej, co z jednej strony oferowało możliwość spotkań i interakcji na żywo, w Bazylei, ale również poprzez nowoczesną, multimedialną platformę online.

W konferencji wzięło udział 636 delegatów z 33 krajów. W ramach wykorzystania platformy online odbyło się 1000 spotkań.

Konferencja odbyła się w dniach od 7 do 8 października 2021 r. z wykorzystaniem platformy dostarczonej przez organizatora. Przedstawiciele KPT budowali relacje biznesowe z reprezentantami zagranicznych firm, co pozwoliło na prezentację atrakcyjnych warunków dla inwestowania, a także silnej marki gospodarczej województwa. Prezentowano także materiały informacyjne, jak: przewodnik dla inwestorów „Doing Business in Małopolska” (wydany w ramach projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2”), film promujący ofertę Małopolski oraz współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Jak przyciągnąć japońskich inwestorów do Małopolski?

W ramach realizacji projektu “Power Up Your Business in Małopolska 2” przedstawiciele Partnera Projektu – Krakowskiego Parku Technologicznego (KPT), wzięli udział w konferencji, pod nazwą: „2nd Annual Japan-Central Europe Investment Summit”.

 

Było to zorganizowane po raz drugi najważniejsze wydarzenie w Polsce, w zakresie rozwoju relacji międzynarodowych i inwestycji japońskich firm w Europie Środkowo-Wschodniej. Udział w konferencji stworzył możliwość prezentacji oferty Małopolski dla inwestorów z Japonii, którzy w liczbie około 130 wzięli udział w tym hybrydowym wydarzeniu.

 

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 przedstawiciele japońskich firm wzięli udział w wydarzeniu z wykorzystaniem platformy internetowej o nazwie HOPIN.

 

Konferencja odbyła się w dniach 8 i 9 września 2021 r. w Krakowie, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha oraz online, dla przedstawicieli japońskich firm zainteresowanych inwestycjami w Polsce. To również pozwoliło na budowanie relacji w zakresie tworzenia warunków dla inwestowania, a także silnej marki gospodarczej Małopolski.

Nowy raport Doing Business in Małopolska 2021 jest już dostępny!

 

W ramach projektu Power Up Your Business in Małopolska 2 prezentujemy najważniejsze informacje o gospodarce Małopolski. To wartościowe kompendium wiedzy na temat potencjału regionu, możliwości inwestycyjnych, czy też dostępnych narzędzi wsparcia.

Chcemy pokazać przedsiębiorcom korzyści, jakie płyną z inwestowania w Małopolsce. Publikacja skierowana jest głównie do inwestorów zagranicznych, jednak także przedsiębiorcy krajowi znajdą w niej przydatne informacje, dotyczące zarówno samego regionu, jak i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

 

 

Życzymy miłej lektury: RAPORT

Electromobility przyszłością gospodarki

 

W ramach realizacji projektu “Power Up Your Business in Małopolska 2” przedstawiciele Partnera Projektu – Krakowskiego Parku Technologicznego (KPT), wzięli udział w konferencji dla sektora electromobility/automotive, pod nazwą: „IAA Mobility Virtual 2021”.

Konferencja Internationale Automobil-Ausstellung Mobility Virtual 2021 to wydarzenie zorganizowane w 2021 roku w formie hybrydowej, które z jednej strony oferowało możliwość spotkań i interakcji na żywo, w Monachium, ale również poprzez nowoczesną, multimedialną platformę online.

W konferencji wzięło udział 744 wystawców, 936 panelistów z 32 krajów. Wydarzenie przyciągnęło ponad 400 000 odwiedzających (zarówno na żywo, jak i w formie online) z 95 krajów.

 

Konferencja odbyła się w dniach od 6 do 9 września 2021 r. w formie online – z wykorzystaniem platformy dostarczonej przez organizatora. Przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego, poprzez zapewnione świadczenia budowali relacje biznesowe z przedstawicielami zagranicznych firm, co pozwoliło na prezentację atrakcyjnych warunków dla inwestowania, a także silnej marki gospodarczej województwa.

Potencjał małopolskiego Life Science zaprezentowano w Londynie

 

Konferencja „BioTrinity 2021” to najważniejsze wydarzenie poświęcone rozwojowi i inwestycjom w branży LifeScience w Europie, odwiedzane przez firmy badawczo-rozwojowe, środowiska akademickie, dużych producentów z sektora farmaceutycznego, inwestorów oraz firmy przemysłowe związane z branżą.

 

W ramach uczestnictwa w londyńskiej konferencji wykorzystano możliwość uczestnictwa w panelach tematycznych poświęconych rozwojowi branży w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wyzwaniami, przed jakimi stoimy w obliczu pandemii.

 

Panel przygotowany przez Krakowski Park Technologiczny był poświęcony aktualnym trendom oraz ofercie jaką może przedstawić małopolski sektor Life Science. Prezentacja potencjału branży, obecność ważnych firm oraz międzynarodowych korporacji, w połączeniu z ogromnym potencjałem edukacyjnym, były głównymi filarami prezentowanego materiału.

 

Prezentowano także materiały informacyjne, jak: przewodnik dla inwestorów „Doing Business in Małopolska” (wydany w ramach projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2”), film promujący ofertę dla sektora Life Science w Małopolsce, film promujący współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (zachęty inwestycyjne), a także dedykowaną branży ulotkę informacyjną.

 

Była to pierwsza, z dwóch edycji zaplanowanych w ramach projektu, dla promocji potencjału rozwoju branży Life Science w Małopolsce.

Kolejne szkolenia dla samorządów w zakresie obsługi inwestora

 

Książ Wielki, Szczurowa oraz Powiat Miechowski to kolejne małopolskie samorządy, które wzięły udział w szkoleniach w ramach podnoszenia standardów obsługi inwestora.

 

Szkolenia dla samorządów realizowane w projekcie, są zawsze poprzedzone analizą i audytem zewnętrznego wizerunku, w oparciu o standardy obsługi inwestora. Część szkoleniowa jest przy tym podzielona na omówienie wyników audytu, w odniesieniu do odpowiedzi udzielonych przez pracowników urzędów w ankietach. To również przestrzeń na wypracowanie rozwiązań dedykowanych i skrojonych na miarę dla poszczególnych JST.

 

Do tej pory w szkoleniach dla samorządów udział wzięły gminy: Babice, Krzeszowice, Chrzanów, Myślenice, Nowe Brzesko, Skrzyszów oraz miasto Tarnów.

 

W sumie w ramach projektu dokonano analizy oraz przeszkolono 10 małopolskich samorządów.

webinarium
Małopolskie Forum Obsługi Inwestora – jak przeciwdziałać skutkom pandemii?

 

Narzędzia walki z kryzysem gospodarczym były głównym elementem kolejnej konferencji w ramach Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora. Spotkanie realizowane z wykorzystaniem narzędzi online, zgromadziło kilkudziesięciu przedstawicieli małopolskich samorządów, którzy rozmawiali o szansach na wyjście z kryzysu wywołanego pandemią. W spotkaniu wzięła udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Anna Kornecka, a także eksperci reprezentujący Ministerstwo oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krajowy Plan Odbudowy, Narodowy Program Mieszkaniowy, a także planowana reforma przepisów regulujących zagospodarowanie przestrzenne były najważniejszymi elementami spotkania Minister Anny Korneckiej z samorządowcami. Szczególnie elementy, które będą bezpośrednio oddziaływać na potencjalny rozwój gospodarczy, wzbudzały zainteresowanie podczas dyskusji.

Szansą na pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój nieruchomości inwestycyjnych będzie Krajowy Plan Odbudowy, w którym ponad 300 milionów Euro zostanie przeznaczonych na tworzenie nowych przestrzeni do lokowania strategicznych inwestycji.

W czerwcowym spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Pani Grażyna Trytek, Dyrektor Rozwoju Regionu BGK oraz Pan Michał Wiśniewski, specjalista ds. projektów unijnych w BGK, którzy prezentowali ofertę dla samorządów w zakresie finansowania przedsięwzięć komunalnych przy współpracy z bankiem oraz możliwości wykorzystania pożyczek unijnych, jako źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Małopolskie Forum Obsługi Inwestora, skupiające kilkadziesiąt samorządów w Województwie Małopolskim, jest platformą wymiany informacji właśnie w zakresie wspólnego zaangażowania dla rozwoju regionalnego oraz stałym miejscem do dyskusji o wyzwaniach dla lokalnej gospodarki.

Spotkania Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora są elementem projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

szkolenia
Trwają szkolenia dla samorządów w zakresie obsługi inwestora

 

Kolejne małopolskie gminy wzięły udział w szkoleniach w ramach podnoszenia standardów obsługi inwestora. Jeden z najważniejszych elementów projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2” skierowany bezpośrednio do małopolskich samorządów wkracza w decydującą fazę.

Pandemiczne ograniczenia w organizacji spotkań sprawiły, że znacząca część spotkań z beneficjentami projektu przeniosła się do internetu. Szkolenia dla gminy Nowe Brzesko oraz Skrzyszów zostały przeprowadzone w interaktywnej formie, która jednak pozwalała na interakcję i warsztatowe spotkanie pełne wymiany cennych informacji.

Szkolenia dla samorządów realizowane w projekcie, są poprzedzone analizą i audytem zewnętrznego wizerunku, w oparciu o standardy obsługi inwestora. Część szkoleniowa jest przy tym podzielona na omówienie wyników audytu, w odniesieniu do odpowiedzi udzielonych przez pracowników urzędów w ankietach. To również przestrzeń na wypracowanie rozwiązań dedykowanych i skrojonych na miarę dla poszczególnych JST.

Do tej pory w szkoleniach dla samorządów udział wzięły gminy: Babice, Krzeszowice, Chrzanów, Myślenice, Nowe Brzesko, Skrzyszów oraz miasto Tarnów.

Poza audytami i szkoleniami celowanymi dla 10 małopolskich samorządów, również regularnie odbywają się spotkania w ramach Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora, będącego platformą wymiany doświadczeń oraz budowania silnej pozycji gospodarczej regionu.

Szkolenia dla małopolskich samorządów są elementem projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Spotkanie Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora

 

Kilkudziesięciu przedstawicieli małopolskich gmin wzięło udział w szkoleniu i podsumowaniu 2020 roku, w zakresie podnoszenia standardów obsługi inwestora w Małopolsce. Kolejne ze spotkań w ramach Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora odbyło się w formie online, przy dużym zainteresowaniu ze strony osób odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości w samorządach naszego województwa.

Standaryzacja oferty inwestycyjnej, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego spójnych z wymaganiami przedsięwzięć inwestycyjnych, a także świadomość i właściwe podejście do obsługi w urzędach były głównymi tematami grudniowego spotkania.

Dużą część spotkania wypełniła prezentacja ankiet oraz badań przeprowadzonych w 2020 roku wśród małopolskich samorządów. Przedstawiono wyniki audytów na podstawie wykorzystanych narzędzi m.in.: tzw. „tajemniczego klienta”, dostępności do informacji o ofercie inwestycyjnej oraz wizerunku jaki samorządy prezentują w internecie, szczególnie dla biznesu.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się ponadto prezentacja dobrych praktyk w zakresie tworzenia środowiska informacyjnego przyjaznego inwestorom, z wykorzystaniem łatwo dostępnych, a także już istniejących rozwiązań w gminach.

Prowadzona od kilku lat bliska współpraca z samorządami Województwa Małopolskiego, zainicjowana przez Krakowski Park Technologiczny, cieszy się dużym zainteresowaniem, a także jest często wykorzystywana jako platforma wymiany doświadczeń i aktywizacji urzędów w zakresie podnoszenia standardów obsługi inwestorów.

W ramach szkolenia przedstawiono również harmonogram realizacji projektu w 2021 roku oraz omówiono scenariusze działalności w dobie pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania rozwiązań online.

Spotkanie było elementem projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Biotech in Europe Forum z udziałem małopolskich ekspertów

 

 

Krakowski Park Technologiczny, w ramach realizacji projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2”, wziął udział w 20. edycji konferencji „Biotech in Europe Forum”. To jedno z wiodących wydarzeń w Europie skierowane do branży Life Science.

Była to idealna okazja, by pokazać, jakie szanse i możliwości rozwoju tej branży ma Kraków i Małopolska.

W konferencji wzięli udział: Justyna Czyszek, koordynator obsługi inwestorów w Krakowskim Parku Technologicznym, Edyta Jaworska z firmy Selvita S.A., Leszek Skowron z funduszu INNOventure oraz Piotr Stępniak z firmy Ardigen.

 

Zapraszamy do obejrzenia panelu, który został zaprezentowany uczestnikom konferencji.

Prezentacja potencjału branży Life Science w Małopolsce, podczas: The 20ᵗʰ Annual Biotech in Europe Forum, jest elementem projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wysoki standard obsługi inwestorów w małopolskich gminach

 

Babice, Chrzanów, Krzeszowice, Tarnów i Myślenice to pierwsze pięć gmin, w których odbyły się szkolenia w zakresie obsługi inwestorów i wizerunku gospodarczego samorządów. We wrześniu zespół Działu Obsługi Inwestora, wraz z firmą szkolącą Prawnikon, wykonał audyty oraz przeprowadził pogłębione analizy urzędów w zakresie pozyskiwania inwestorów i sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego.

Każda z analiz gmin dotyczyła zarówno dostępności informacji, jak i tworzenia możliwie najlepszych warunków dla tworzenia nowych przestrzeni dla rozwoju gospodarki. Kilkugodzinne spotkania były poświęcone nie tylko dobrym praktykom i wdrożeniom standardów, ale były także wypełnione dyskusjami na temat możliwości dostosowywania administracyjnych struktur, do wymagań klientów.

Dzięki przychylności władz samorządowych zalecenia oraz rekomendacje będą następnie wdrażane, tworząc tym samym wysokiej jakości ofertę, kierowaną do inwestorów poszukujących najlepszych miejsc na lokowanie kapitału.

Wizyty to także bieżąca wymiana informacji i pozyskiwanie cennej wiedzy w zakresie planów rozwojowych i dalszych działań na rzecz inicjowania współpracy pomiędzy gminami, a instytucjami otoczenia biznesu.

Był to pierwszy z etapów szkoleń, bo w 2021 roku odwiedzimy także gminy: Książ, Nowe Brzesko, Szczurową, Skrzyszów oraz Powiat Miechowski.

Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Małopolskiego, są elementem projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Nowy raport Doing Business in Małopolska już dostępny!

 

 

Już jest zupełnie nowy raport Doing Business in Małopolska, który powstał w ramach projektu Power Up Your Business in Małopolska 2.

To wartościowe kompendium wiedzy na temat potencjału gospodarczego Małopolski, możliwości inwestycyjnych, czy też dostępnych narzędzi wsparcia.

 

Do czytania zaprasza Łukasz Blacha, koordynator projektów w dziale obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego:
RAPORT

Jak skutecznie zaplanować rozwój gminy?

 

 

W ramach Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora, odbyło się spotkanie poświęcone tematyce planowania przestrzennego.
W wydarzeniu online wzięli udział: Anna Kornecka, wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego, która opowiedziała o „Planowaniu przestrzennym jako elemencie stymulacji proinwestycyjnej w gminach, Anna Woźnicka z GARD Pracowni Urbanistyczno – Architektonicznej, która zdradziła tajniki skutecznego planowania przestrzennego oraz Jacek Bielawski z firmy Colliers International Poland, który opowiedział o oczekiwaniach inwestorów.

Całość spotkania poprowadził ekspert działu obsługi inwestora w KPT, Łukasz Blacha.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2”.

Oferta inwestycyjna na najwyższym poziomie

 

 

Projekt Power Up Your Business in Małopolska 2 wchodzi w ważną fazę. Do końca 2021 roku 10 małopolskich gmin, wyróżniających się zaangażowaniem w obsługę inwestorów, zostanie zaudytowanych i przeszkolonych w ramach podnoszenia standardów przygotowywania oferty inwestycyjnej.

Szkolenia poprzedzone analizą bieżącej oferty gminy, dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora, wystartują tuż po wakacjach. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja i nabór gmin.

10 celowanych szkoleń, poprzedzonych analizą atrakcyjności, będzie obejmować analizę gruntów inwestycyjnych, stan wiedzy urzędników na temat oczekiwań inwestorów, znajomość potencjału inwestycyjnego swojego regionu, umiejętność przygotowania oferty inwestycyjnej, przykładową obsługę inwestora w danym urzędzie, analizę strony internetowej pod kątem dostępności dla przedsiębiorców i szybkość dostępu do oczekiwanych informacji.

Ponadto analizie poddane zostaną: polityka przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tworzenie warunków dla przedsiębiorców, przygotowanie nieruchomości oraz przygotowanie prezentacji gminy dla inwestora.

Szkolenie jest skierowane jest do samorządów,  które posiadają ofertę gospodarczą dla firm oraz biorą udział w pracach Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora. Będzie to wsparcie dla procesu obsługi inwestorów oraz promocji gospodarczej gmin.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne poniżej należy przesłać w formie elektronicznej na adres: lblacha@kpt.krakow.pl, do
5 czerwca 2020 r.

Dokumenty:

Formularz rekrutacji

Regulamin naboru

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Jak przygotować ofertę dla zagranicznych inwestorów?

 

 

Trendy w ramach obsługi i przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych były tematem kolejnego spotkania Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora, które odbyło się 11 grudnia 2019 r. w Krakowskim Parku Technologicznym.

 

O bieżących wyzwaniach dla samorządów, w zakresie spełnienia wymogów międzynarodowych firm poszukujących lokalizacji dla swoich przedsięwzięć rozmawiano w ramach kolejnego z cyklicznych spotkań samorządowców.

 

Eksperci, posiadający bogate doświadczenie we współpracy przy poszukiwaniu ofert nieruchomości inwestycyjnych, a także budowaniu bogatej i atrakcyjnej prezentacji gmin omówili szczegółowo, ten kluczowy, z punktu widzenia Małopolski temat. Spotkanie zostało dodatkowo wzbogacone o prezentację doświadczeń Krakowskiego Parku Technologicznego w tym zakresie

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2”.

 

Wyjazd studyjny do Izraela

 

 

W dniach 18-22 listopada br. przedstawiciele kilku małopolskich gmin, Urzędu Marszałkowskiego i KPT odbyli spotkania z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnymi za inwestycje i obsługę przedsiębiorców w Izraelu. Podczas wizyty mieli również spotkania m.in. z przedstawicielami: Clalit Health Services – jedną z 4 izraelskich przedstawicielstw służby zdrowia, Weizmann Institute of Science – jednym z najlepszych uniwersytetów badawczych w Izraelu i firm działających w branży lifescience (Teva, Onco-Host).

Wizyta była okazją do poznania rynku izraelskiego, nawiązania kontaktów biznesowych i określenia ram pozwalających przygotować ofertę inwestycyjną dla branży lifescience.

Wyjazd był organizowany w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska 2”,

Wyjazd do Izraela – poznaj potencjał branży Life Science

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez Krakowski Park Technologiczny szkoleniu w Izraelu w terminie: 18-22 listopada 2019 r.

Spotkania odbędą się min. z Invest in Israel, firmami branży Life Science zainteresowanymi potencjalnie inwestycjami w Małopolsce, instytucjami wspierającymi branżę Life Science oraz parkami technologicznymi działającymi na rzecz tej branży a zlokalizowanymi w Tel-Awiwie i Jerozolimie. Celem spotkań jest wprowadzenie do lokalnego środowiska branży Life Science, wskazanie kluczowych aktorów, instytucji, przykładów lokalnych sukcesów w przyciąganiu inwestycji tej branży z zagranicy oraz stworzenie oferty inwestycyjnej dla firm z tej branży.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłania go na adres jczyszek@kpt.krakow.pl do dnia 21 października 2019 r. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i prawidłowe wypełnienie formularza. Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy_Izrael

Regulamin-rekrutacji-2019-Izrael

Dlaczego warto promować tereny inwestycyjne?

 

Zapraszamy na seminarium dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora nt. obsługi, przygotowywania i wprowadzania ofert terenów inwestycyjnych do bazy Generatora Ofert Inwestycyjnych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Pierwsze z  cyklu seminariów, organizowanych w ramach nowego projektu „Power up your Business in Małopolska 2” odbędzie się 18 września 2019 r. w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego, ul. Podole 60 w Krakowie.

Podczas szkolenia będą Państwo mieli okazję zapoznać się z Generatorem Ofert Inwestycyjnych (PAIH) i sposobem wprowadzania do niego oferty terenów inwestycyjnych swojej gminy. W związku z tym prosimy o przygotowanie na szkolenie co najmniej jednej oferty terenu inwestycyjnego gminy, który zostanie wprowadzony do bazy w ramach ćwiczeń praktycznych.

Szkolenie poprowadzi Rafał Szymaniak, ekspert PAIH, konsultant w Centrum Inwestycji Strategicznych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Przedstawiciele KPT i kilku małopolskich gmin biorą właśnie udział w szkoleniach w Göteborgu z sprofilowanych pod kątem przyciągania inwestycji z branży Elektromobility. Spotkali się m.in. z reprezentacjami Business Region Göteborg i Urzędu Miasta Göteborg, dziś uczestniczą w Drive Sweden Forum.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska 2” i ma na celu przyciągnięcie do Małopolski inwestorów z branży Elektromobility

Elektromobilność po szwedzku

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez Krakowski Park Technologiczny szkoleniu w Goeteborgu, w terminie: 10-14 września 2019 r.

Spotkanie odbędą się min. w Business Region Göteborg, Urzędzie Miasta Göteborg, sprofilowanych głównie pod kątem ich doświadczeń z obsługi inwestorów z branży Elektromobility i sposobów na przyciąganie takich inwestycji do Göteborga.  Podczas wizyty weźmiemy udział w Drive Sweden Forum. Celem spotkań jest wprowadzenie do lokalnego środowiska branży Elektromobility, wskazanie kluczowych aktorów, instytucji, przykładów lokalnych sukcesów w przyciąganiu inwestycji tej branży z zagranicy.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłania go na adres mhymczak@kpt.krakow.pl do dnia 31 sierpnia 2019 r. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i prawidłowe wypełnienie formularza. Liczba miejsc jest ograniczona.

formularz – Goeteborg

Regulamin rekrutacji 2019 Goteborg

Oferta PAIH we współpracy z samorządami!

 

Pierwsze w tym projekcie seminarium dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora zaplanowano na 18 września br.

Tematem będzie obsługa, przygotowywanie i wprowadzanie ofert terenów inwestycyjnych do bazy – generatora ofert PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu). Seminarium poprowadzi ekspert PAIH specjalizujący się w obsłudze generatora ofert.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.