Power up your Business in Małopolska 2

 

Projekt „Power up your Business in Małopolska 2” przewiduje działania w obszarze promocji małopolskiej oferty gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem branż: LifescienceElectromobility oraz wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie.

W związku z tym zaplanowano m.in. szkolenia, seminaria dla członków Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz udział w konferencjach tematycznych wspomnianych powyżej branż.

 

 

Spotkanie Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora

Kilkudziesięciu przedstawicieli małopolskich gmin wzięło udział w szkoleniu i podsumowaniu 2020 roku, w zakresie podnoszenia standardów obsługi inwestora w Małopolsce. Kolejne ze spotkań w ramach Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora odbyło się w formie online, przy dużym zainteresowaniu ze strony osób odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości w samorządach naszego województwa.

Standaryzacja oferty inwestycyjnej, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego spójnych z wymaganiami przedsięwzięć inwestycyjnych, a także świadomość i właściwe podejście do obsługi w urzędach były głównymi tematami grudniowego spotkania.

Dużą część spotkania wypełniła prezentacja ankiet oraz badań przeprowadzonych w 2020 roku wśród małopolskich samorządów. Przedstawiono wyniki audytów na podstawie wykorzystanych narzędzi m.in.: tzw. „tajemniczego klienta”, dostępności do informacji o ofercie inwestycyjnej oraz wizerunku jaki samorządy prezentują w internecie, szczególnie dla biznesu.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się ponadto prezentacja dobrych praktyk w zakresie tworzenia środowiska informacyjnego przyjaznego inwestorom, z wykorzystaniem łatwo dostępnych, a także już istniejących rozwiązań w gminach.

Prowadzona od kilku lat bliska współpraca z samorządami Województwa Małopolskiego, zainicjowana przez Krakowski Park Technologiczny, cieszy się dużym zainteresowaniem, a także jest często wykorzystywana jako platforma wymiany doświadczeń i aktywizacji urzędów w zakresie podnoszenia standardów obsługi inwestorów.

W ramach szkolenia przedstawiono również harmonogram realizacji projektu w 2021 roku oraz omówiono scenariusze działalności w dobie pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania rozwiązań online.

Spotkanie było elementem projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Krakowski Park Technologiczny, w ramach realizacji projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2”, wziął udział w 20. edycji konferencji „Biotech in Europe Forum”. To jedno z wiodących wydarzeń w Europie skierowane do branży Life Science.

 

Była to idealna okazja, by pokazać, jakie szanse i możliwości rozwoju tej branży ma Kraków i Małopolska.

 

W konferencji wzięli udział: Justyna Czyszek, koordynator obsługi inwestorów w Krakowskim Parku Technologicznym, Edyta Jaworska z firmy Selvita S.A., Leszek Skowron z funduszu INNOventure oraz Piotr Stępniak z firmy Ardigen.

 

Zapraszamy do obejrzenia panelu, który został zaprezentowany uczestnikom konferencji.

 

Prezentacja potencjału branży Life Science w Małopolsce, podczas: The 20ᵗʰ Annual Biotech in Europe Forum, jest elementem projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wysoki standard obsługi inwestorów w małopolskich gminach

 

Babice, Chrzanów, Krzeszowice, Tarnów i Myślenice to pierwsze pięć gmin, w których odbyły się szkolenia w zakresie obsługi inwestorów i wizerunku gospodarczego samorządów. We wrześniu zespół Działu Obsługi Inwestora, wraz z firmą szkolącą Prawnikon, wykonał audyty oraz przeprowadził pogłębione analizy urzędów w zakresie pozyskiwania inwestorów i sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego.

Każda z analiz gmin dotyczyła zarówno dostępności informacji, jak i tworzenia możliwie najlepszych warunków dla tworzenia nowych przestrzeni dla rozwoju gospodarki. Kilkugodzinne spotkania były poświęcone nie tylko dobrym praktykom i wdrożeniom standardów, ale były także wypełnione dyskusjami na temat możliwości dostosowywania administracyjnych struktur, do wymagań klientów.

Dzięki przychylności władz samorządowych zalecenia oraz rekomendacje będą następnie wdrażane, tworząc tym samym wysokiej jakości ofertę, kierowaną do inwestorów poszukujących najlepszych miejsc na lokowanie kapitału.

Wizyty to także bieżąca wymiana informacji i pozyskiwanie cennej wiedzy w zakresie planów rozwojowych i dalszych działań na rzecz inicjowania współpracy pomiędzy gminami, a instytucjami otoczenia biznesu.

Był to pierwszy z etapów szkoleń, bo w 2021 roku odwiedzimy także gminy: Książ, Nowe Brzesko, Szczurową, Skrzyszów oraz Powiat Miechowski.

 

Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Małopolskiego, są elementem projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Oferta inwestycyjna na najwyższym poziomie

 

Projekt Power Up Your Business in Małopolska 2 wchodzi w ważną fazę. Do końca 2021 roku 10 małopolskich gmin, wyróżniających się zaangażowaniem w obsługę inwestorów, zostanie zaudytowanych i przeszkolonych w ramach podnoszenia standardów przygotowywania oferty inwestycyjnej.

 

Szkolenia poprzedzone analizą bieżącej oferty gminy, dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora, wystartują tuż po wakacjach. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja i nabór gmin.

 

10 celowanych szkoleń, poprzedzonych analizą atrakcyjności, będzie obejmować analizę gruntów inwestycyjnych, stan wiedzy urzędników na temat oczekiwań inwestorów, znajomość potencjału inwestycyjnego swojego regionu, umiejętność przygotowania oferty inwestycyjnej, przykładową obsługę inwestora w danym urzędzie, analizę strony internetowej pod kątem dostępności dla przedsiębiorców i szybkość dostępu do oczekiwanych informacji.

Ponadto analizie poddane zostaną: polityka przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tworzenie warunków dla przedsiębiorców, przygotowanie nieruchomości oraz przygotowanie prezentacji gminy dla inwestora.

 

Szkolenie jest skierowane jest do samorządów,  które posiadają ofertę gospodarczą dla firm oraz biorą udział w pracach Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora. Będzie to wsparcie dla procesu obsługi inwestorów oraz promocji gospodarczej gmin.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne poniżej należy przesłać w formie elektronicznej na adres: lblacha@kpt.krakow.pl, do
5 czerwca 2020 r.

 

Dokumenty:

Formularz rekrutacji

Regulamin naboru

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

W dniach 18-22 listopada br. przedstawiciele kilku małopolskich gmin, Urzędu Marszałkowskiego i KPT odbyli spotkania z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnymi za inwestycje i obsługę przedsiębiorców w Izraelu. Podczas wizyty mieli również spotkania m.in. z przedstawicielami: Clalit Health Services – jedną z 4 izraelskich przedstawicielstw służby zdrowia, Weizmann Institute of Science – jednym z najlepszych uniwersytetów badawczych w Izraelu i firm działających w branży lifescience (Teva, Onco-Host).

Wizyta była okazją do poznania rynku izraelskiego, nawiązania kontaktów biznesowych i określenia ram pozwalających przygotować ofertę inwestycyjną dla branży lifescience.

Wyjazd był organizowany w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska 2”,

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez Krakowski Park Technologiczny szkoleniu w Izraelu w terminie: 18-22 listopada 2019 r.

Spotkania odbędą się min. z Invest in Israel, firmami branży Life Science zainteresowanymi potencjalnie inwestycjami w Małopolsce, instytucjami wspierającymi branżę Life Science oraz parkami technologicznymi działającymi na rzecz tej branży a zlokalizowanymi w Tel-Awiwie i Jerozolimie. Celem spotkań jest wprowadzenie do lokalnego środowiska branży Life Science, wskazanie kluczowych aktorów, instytucji, przykładów lokalnych sukcesów w przyciąganiu inwestycji tej branży z zagranicy oraz stworzenie oferty inwestycyjnej dla firm z tej branży.

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłania go na adres jczyszek@kpt.krakow.pl do dnia 21 października 2019 r. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i prawidłowe wypełnienie formularza. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Formularz zgłoszeniowy_Izrael

Regulamin-rekrutacji-2019-Izrael

 

 

 

Zapraszamy na seminarium dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora nt. obsługi, przygotowywania i wprowadzania ofert terenów inwestycyjnych do bazy Generatora Ofert Inwestycyjnych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Pierwsze z  cyklu seminariów, organizowanych w ramach nowego projektu „Power up your Business in Małopolska 2” odbędzie się 18 września 2019 r. w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego, ul. Podole 60 w Krakowie.

Podczas szkolenia będą Państwo mieli okazję zapoznać się z Generatorem Ofert Inwestycyjnych (PAIH) i sposobem wprowadzania do niego oferty terenów inwestycyjnych swojej gminy. W związku z tym prosimy o przygotowanie na szkolenie co najmniej jednej oferty terenu inwestycyjnego gminy, który zostanie wprowadzony do bazy w ramach ćwiczeń praktycznych.

Szkolenie poprowadzi Rafał Szymaniak, ekspert PAIH, konsultant w Centrum Inwestycji Strategicznych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez Krakowski Park Technologiczny szkoleniu w Goeteborgu, w terminie: 10-14 września 2019 r.

Spotkanie odbędą się min. w Business Region Göteborg, Urzędzie Miasta Göteborg, sprofilowanych głównie pod kątem ich doświadczeń z obsługi inwestorów z branży Elektromobility i sposobów na przyciąganie takich inwestycji do Göteborga.  Podczas wizyty weźmiemy udział w Drive Sweden Forum. Celem spotkań jest wprowadzenie do lokalnego środowiska branży Elektromobility, wskazanie kluczowych aktorów, instytucji, przykładów lokalnych sukcesów w przyciąganiu inwestycji tej branży z zagranicy.

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłania go na adres mhymczak@kpt.krakow.pl do dnia 31 sierpnia 2019 r. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i prawidłowe wypełnienie formularza. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

formularz – Goeteborg

Regulamin rekrutacji 2019 Goteborg

 

Pierwsze w tym projekcie seminarium dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora zaplanowano na 18 września br.

Tematem będzie obsługa, przygotowywanie i wprowadzanie ofert terenów inwestycyjnych do bazy – generatora ofert PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu). Seminarium poprowadzi ekspert PAIH specjalizujący się w obsłudze generatora ofert.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

 

 

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.