Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozwiązania dla przemysłu

Niniejsza publikacja ma na celu prezentację 51 najlepszych w swojej klasie instytucji tzw. RIS3 Champions, które zostały zidentyfikowane przez partnerów projektu S3HubsinCE i działają w 10 priorytetowych obszarach technologicznych takich jak np. sztuczna inteligencja, inteligentne materiały czy automatyka. Zidentyfikowane instytucje  są reprezentowane zarówno przez MŚP, duże przedsiębiorstwa, organizacje wspierające biznes, ośrodki szkolnictwa wyższego jak i huby innowacji cyfrowej. To pionierzy cyfrowej transformacji pochodzący z Niemiec, Austrii, Polski, Węgier, Słowenii, Chorwacji i Włoch których warto rozpowszechniać. Dokument prezentuje również wyzwania przed jakimi stanęły te instytucje oraz rozwiązania, które wykorzystały w celu osiągnięcia założonego celu. Zapraszamy do lektury.

 

Broszura została opracowana przez Krakowski Park Technologiczny w ramach projektu „S3HubsinCE Unleashing the potential of transnational cooperation, through Digital Innovation Hubs, to promote RIS3 implementation” Interreg Central Europe.

Tak się robi akcelerację!

Zespół KPT ScaleUP, największego w Polsce akceleratora Przemysłu 4.0, opublikował właśnie ponad 50-stronicowe opracowanie, w którym przybliża autorski mechanizm działania programu wsparcia dla startupów. Z publikacji dowiedzieć się można m.in. o angażowaniu do współpracy młodych spółek i przemysłowych gigantów, programie szkoleń czy też poznać startupy, które najskuteczniej wykorzystały półroczny pobyt w akceleratorze.

Niewątpliwym walorem publikacji jest zaangażowanie zewnętrznych ekspertów – szkoleniowców, mentorów czy przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – których obserwacje pozwalają lepiej zrozumieć funkcjonowanie KPT ScaleUP.

2021

 

S3HubsinCE – Digital Innovation Hubs

W ramach projektu S3HubsinCE przygotowaliśmy publikację prezentującą Huby Innowacji Cyfrowych (ang. Digital Innovation Hubs) pochodzące z krajów zaangażowanych w jego realizację. Każdy z 10 partnerów utworzył swój regionalny DIH – czyli kompleksowe centrum usług, w którym przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP i startupy, mogą doskonalić swoje kompetencje w zakresie usprawniania procesów produkcyjnych, produktów i usług poprzez wdrażanie technologii cyfrowych. W trakcie trwania projektu partnerzy S3HubsinCE zaplanowali i zainicjowali działania w zakresie współpracy ponadnarodowej (10 działań pilotażowych i 50 działań wspierających) w celu rozwijania i wzmacniania ponadnarodowej sieci Centrów Innowacji Cyfrowych. Publikacja prezentuje najważniejsze obszary technologiczne, kompetencje oraz usługi realizowane dla firm przez każdy z wymienionych hubów.

 

Broszura została opracowana przez Krakowski Park Technologiczny w ramach projektu „S3HubsinCE Unleashing the potential of transnational cooperation, through Digital Innovation Hubs, to promote RIS3 implementation” Interreg Central Europe.

2020

S3HubsinCE – Międzynarodowe Zespoły Ekspertów Technologicznych – Navigation Crews

W ramach projektu S3HubsinCE przygotowaliśmy publikację dotyczącą działania międzynarodowych zespołów ekspertów technologicznych zwanych Navigation Crews. Są to strategiczne grupy zadaniowe oparte na 10 priorytetowych obszarach technologicznych wybranych w Europie Środkowej. Zostały one utworzone przez ekspertów i praktyków pochodzących z zespołów partnerskich i ekosystemu partnerskiego w celu utworzenia międzynarodowej sieci innowacyjnych podmiotów. Ich celem jest wzmocnienie regionalnych ekosystemów innowacji poprzez lepszą wymianę wiedzy i wspólne planowanie konkretnych, ukierunkowanych na rynek działań. W ramach działań projektowych stworzono dziesięć grup, z których każda koncentruje się na innej technologii.

 

Publikacja została opracowana przez Krakowski Park Technologiczny w ramach projektu „S3HubsinCE Unleashing the potential of transnational cooperation, through Digital Innovation Hubs, to promote RIS3 implementation” Interreg Central Europe.

2019

PODSU -MOWANIE

Transnational Technology Transfer Enterprise Agents

 

Podsumowanie 2,5 letniego projektu (2016-2019), finansowanego z programu Erasmus+ realizowanego we współpracy z 7 partnerami z Włoch, Austrii, Niemiec, Słowenii i Polski. Celem projektu było podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności europejskich MŚP w dziedzinie ponadnarodowego transferu technologii oraz wsparcie instytucji publicznych i prywatnych w kreowaniu odpowiednich polityk i instrumentów finansowych na zmieniające się potrzeby rozwojowe, kompetencyjne i szkoleniowe MŚP.

W ramach działań projektowych zrealizowaliśmy następujące zadania:

 • zidentyfikowaliśmy potrzeby i oczekiwania firm w zakresie ponadnarodowego transferu technologii
 • opracowaliśmy 3 kursy on-line w dziedzinie Industry 4.0 oraz zarządzania i kontraktowania w zakresie badań i rozwoju oraz IP
 • stworzyliśmy katalog on-line 11 kursów i 36 lekcji tematycznych z zakresu transferu technologii i Industry 4.0 dla agentów transferu technologii w MŚP
 • we współpracy z przedstawicielem firmy Astor przeprowadziliśmy praktyczne warsztaty poświęcone Industry 4.0 podczas spotkania szkoleniowego (Joint Staff Training Event) w Brescia
 • zorganizowaliśmy wydarzenie dedykowane promowaniu platformy e-learningowej, kursów i projektu TTTEA w ramach MAKE THINGS 2018
 • dzięki synergii z projektem 3DCentralCE stworzyliśmy wspólną platformę e-learningową w dziedzinie szybkiego prototypowania, inteligentnej inżynierii i transferu technologii obejmującą prawie 50 dedykowanych lekcji w 5 jednostkach edukacyjnych i 15 różnych modułach
 • opracowaliśmy wspólnie z partnerami e-book dotyczący platformy edukacyjnej i komponentu szkoleniowego

POBIERZ E-BOOK Platforma e-learningowa

 • opracowaliśmy rekomendacje dla polityków i przedstawicieli szkolnictwa zawodowego i instytucji otoczenia biznesowego zajmujących się innowacjami

POBIERZ BROSZURĘ Rekomendacje dla polityk regionalnych

POBIERZ BROSZURĘ Rekomendacje dla szkolnictwa zawodowego

Wiedza i doświadczenie zebrane w ramach projektu TTTEA zostaną wykorzystane w projekcie S3HubsinCE finansowanym z programu InterregCE. Celem projektu S3HubsinCE jest uruchomienie współpracy ponadnarodowej w celu promocji strategii RIS3 (Strategia badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji), poprzez stworzenie ponadnarodowej struktury wsparcia w ramach Digital Innovation Hubs (Huby Innowacji Cyfrowej). Pozwoli to na zbudowanie trwałych powiązań pomiędzy interesariuszami RIS3 oraz promowanie strategicznej współpracy w oparciu o model potrójnej helisy (Triple Helix) przy włączeniu modelu poczwórnej helisy (Quadruple Helix).

2019

3DCentral Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping

 

Podsumowanie 2,5 letniego projektu (2016-2019), finansowany ze środków Interreg CE realizowany w partnerstwie 11 partnerów z Włoch, Austrii, Niemiec, Węgier, Słowenii i Polski. Celem projektu było zbudowanie współpracy regionów z Europy Środkowej o dużym potencjale rozwoju w obszarze technologii  inteligentnej inżynierii i szybkiego prototypowania.

W ramach projektu:

 • zidentyfikowaliśmy i opisaliśmy dostawców rozwiązań technologii smart engineering & rapid prototyping oraz opisaliśmy dobre praktyki wdrożeń technologii w Małopolsce  (w tym m.in. case ASTOR’a, EC Engineering i IZTW i in.)
 • opracowaliśmy wspólnie z ekspertami Mapę drogową robotyki w Małopolsce
 • uruchomiliśmy platformę elearningowa oferującą kursy z tematyki Przemysłu 4.0,
 • przeprowadziliśmy badanie UX użytkowników platformy,
 • przygotowaliśmy m.in. kurs dotyczący robotyki (jeden z lepiej ocenianych kursów na platformie),
 • zorganizowaliśmy warsztaty Make Things 2017,
 • zorganizowaliśmy wyjazd polskich firm do Instytut Frauenhofera w Dreznie (2017r.) oraz na VR Expo do Stuttgartu (2018r.)
 • zorganizowaliśmy sesję dotyczącą Przemysłu 4.0 podczas konferencji Impact CEE, i itd.

Udało się również zbudować synergie z innym naszym projektem TTTEA (Erasmus +) w celu zapewnienia kontynuacji, utrzymania i rozbudowy platformy elearningowej, udało nam się również nawiązać bardzo dobre kontakty z ciekawymi partnerami, które kontynuowane są również po zakończeniu projektu już zaowocowały nowym projektem (S3HubsinCE).

2018

e-learning

3DCentral e-Learning System

 

W ramach międzynarodowych projektów 3D Central i TTTEA przygotowaliśmy szkolenia on-line z zakresu inteligentnej inżynierii i szybkiego prototypowania (3D Central) oraz transferu technologii (TTTEA).

Podnieś swoją wiedzę i kwalifikacje. Czeka na Ciebie: 5 działów szkoleniowych, 15 modułów szkoleniowych i 46 lekcji tematycznych. Korzystanie z kursów jest możliwe po zalogowaniu. Kursy dostępne są w języku angielskim.

Kursy zostały opracowane wspólnym wysiłkiem partnerów projektu: Instytut Frauenhofera oraz Regionu Stuttgartu – Niemcy, Klaster Fabrica Intelligente Lombardia i Agencji Rozwoju Regionu Południowego Tyrolu – Włochy, Wyższa Uczelnia Techniczna Campus 2 oraz firma Evolaris – Austria, Park Technologiczny w Lubljanie oraz  Pomurski Parku Technologiczny – Słowenia, Pannon Business Network – Węgry i Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. oraz Politechnika Krakowska – Polska.

2017

RAPORT

Raport dotyczący branży robotyki

 

Raport dotyczący kondycji branży robotyki w Województwie Małopolskim w 2017 roku. Jest to efekt  pracy ekspertów – przedstawicieli biznesu – zarówno startupów, jak i MSP oraz dużych firm, nauki oraz administracji. Warszaty eksperckie obejmowały m.in. analizę SWOT-a dotyczącą robotyki w Małopolsce, identyfikację nowych ciekawych inicjatywach w zakresie robotyki, informacje o dostępnych źródłach finansowania projektów na poziomie krajowym oraz wypracowanie rekomendacji dla wsparcia sektora robotyki.

 

Raport został opracowany przez Krakowski Park Technologiczny w ramach projektu „3DCentral Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping” Interreg Central Europe. Celem projektu realizowanego w latach 2015-2018 było zbudowanie współpracy regionów w obszarze przemysłu 4.0.

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.