Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

W Krakowskim Parku Technologicznym, razem z Województwem Małopolskim, realizowaliśmy projekt „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Celem projektu było podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa małopolskiego poprzez organizację cyklu szkoleń oraz świadczenie usług doradczych dla przedstawicieli 85 Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

Cel projektu

W trakcie projektu edukowaliśmy administrację samorządową i kadrę kierowniczą w zakresie pracy z przedsiębiorcami. A wszystko po to, by obsługa inwestorów w Małopolsce była na jak najwyższym poziomie. Zależało nam na tym, by w całym województwie wdrożyć najwyższe, jednolite standardy obsługi przedsiębiorców na szczeblu samorządowym.

 

Zakres działań w projekcie

Zakres kompleksowego wsparcia obejmował diagnozę potrzeb, organizację szkoleń i doradztwo. Dzięki założonym zadaniom tj. szkoleniom i wizytom studyjnym uczestnicy mogli wypracować relacje, które tworzyć będą podstawę do budowania regionalnej sieci współpracy.

W trakcie szkoleń poruszyliśmy takie tematy, jak: autoprezentacja, savoir vivre, komunikacja, przygotowanie prezentacji, wstęp do rozmowy z inwestorem, narzędzia do zdalnej komunikacji, kompetencje managerskie, promocja gospodarcza, pojęcie produktu, marki oraz marketing, itp.

Efekty projektu

Efektem projektu jest lepsza, sprawniejsza i bardziej profesjonalna obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w gminie/ powiecie, przygotowanie szeroko rozumianej oferty inwestycyjnej, budowanie pozytywnego wizerunku lokalnego samorządu i promocja gmin/ powiatów jako miejsc do lokowania inwestycji. A co za tym idzie: wzrost przedsiębiorczości, napływ nowych inwestycji, a w rezultacie rozwój gospodarczy.

Samorząd dla przedsiębiorcy. Konferencja podsumowująca projekt Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

 

 

25 maja 2023 r. w Krakowskim Parku Technologicznym odbyła się konferencja „Samorząd dla przedsiębiorcy”, podczas której podsumowaliśmy wspomniany projekt i wręczyliśmy gminom certyfikaty wdrożenia tych standardów.
Była to także okazja do docenienia samorządów, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem w działaniach projektowych.
W trakcie wydarzenia Nagrody Krakowskiego Parku Technologicznego i Województwa Małopolskiego otrzymały:
🟩 Gmina Trzebinia– w kategorii Cyfrowy Lider,
🟩 Gmina Ryglice – w kategorii Dynamiczny Start,
🟩 Gmina Krzeszowice – w kategorii Nowe Możliwości.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, a także każdej gminie, która wdrożyła standardy obsługi inwestora i stworzyła kompleksowy i sprawny model współpracy z przedsiębiorcami!

Inauguracja projektu „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”

 

8 maja 2020 r., podczas spotkania on-line zorganizowanego przez Krakowski Park Technologiczny, został oficjalnie zainaugurowany projekt „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Jego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie naszej gminy.

Projekt prowadzony jest przez Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny. Przystąpiło do niego 85 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski. Projekt zakłada  wypracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi przedsiębiorców na szczeblu samorządowym w oparciu o wzorce Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Najważniejszym efektem standaryzacji będzie lepsza, sprawniejsza i bardziej profesjonalna obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w gminie/ powiecie, przygotowanie szeroko rozumianej oferty inwestycyjnej, budowanie pozytywnego wizerunku lokalnego samorządu i promocja gmin/ powiatów jako miejsc do lokowania inwestycji. Efektem działań ma być wzrost przedsiębiorczości, napływ nowych inwestycji, a w rezultacie rozwój gospodarczy.

Wdrożone mają zostać rozwiązania i strategie ułatwiające przyjmowanie nowych inwestorów i ułatwiające zapoznanie się z przepisami, planami zagospodarowania przestrzennego i możliwościami realizacji przedsięwzięć.

Działania są częścią szerszego projektu pn. „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, realizowanego w całej Polsce przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miał on już swój pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim. Wzięło w nim udział wówczas ponad 50 samorządów.

Szkolenia będą w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.