Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Badania branży gier

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport Badanie branży gier w Krakowie 2022, który powstał dzięki aktywnemu zaangażowaniu miasta Kraków na rzecz wsparcia sektora gier. Raport w syntetycznej formie przedstawia stan branży gier w Krakowie – jej specyfikę, potencjał, wyzwania i dotychczasowe sukcesy – ale także zawiera rekomendacje z punktu widzenia rozwoju polityk publicznych.

Raport Kondycja Polskiej Branży Gier 2020 to kompleksowy obraz rynku gier w Polsce, przedstawiający dane zarówno o konsumentach jak i studiach produkujących gry. Publikacja powstała przy współpracy z GRY-Online S.A oraz Polish Gamers Observatory. Za projekty badawcze na potrzeby raportu odpowiadały Publicis Groupe oraz manaHR. Raport powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

 

Raport zrealizowany na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa, zawierający pełen obraz stołecznych firm zajmujących się produkcją gier oraz analizujący atrakcyjność Warszawy jako miejsca do prowadzenia działalności w tym zakresie.

Polish Games Research’19

Tegoroczna edycja Polish Gamers Research po raz pierwszy została rozszerzona o komponent analizujący zachowania graczy w grupie docelowej 56-66 lat i porównujący ich z młodszymi graczami. Wyniki są co najmniej bardzo interesujące i obrazują zmieniające się podejście do grania jako rozrywki uzależnionej od wieku graczy.

Polish Gamers Research’18

Kolejna edycja raportu dotyczącego Polskich Graczy, którego powstanie skoordynował Krakowski Park Technologiczny. Członkowie zespołu specjalizującego się w branży gier aktywnie współpracują przy tworzeniu obszernego raportu. Badanie po raz pierwszy poruszyło tematykę dotyczącą dzieci w grach, tym razem badaniu poddani zostali rodzice grających dzieci.

Kondycja Polskiej Branży Gier 2017

Raport Kondycja Polskiej Branży Gier 2017, powstał przy współpracy GRY-OnLine S.A oraz Onet S.A, to kompleksowy obraz rynku gier w Polsce, dzięki któremu można zrozumieć aktualną specyfikę polskiej branży gier wideo na tle światowych trendów. Jest to możliwe dzięki między innymi charakterystyce profilu graczy w Polsce, przedstawieniu wartości branży gier oraz kluczowych komponentów, tworzących tę wartość . Badanie realizowane było przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Creative Europe Desk Polska, Agencji Rozwoju Przemysłu, Stowarzyszenia Polskie Gry oraz Fundacji Indie Game Polska. Nad metodologią badań czuwał Seweryn Rudnicki naukowiec i badacz.

Kondycja Polskiej Branży Gier Wideo 2015

Wobec dynamiki i rozwoju rynku sektora gier, KPT postanowił kontynuować rozpoczęty w ubiegłym roku projekt badawczy dotyczący graczy i ich zachowań i zrealizować badania również w 2015 roku, rozszerzając je o badanie specyfiki środowiska branży gier. Badania zostały przygotowane na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza (Program Kreatywna Europa) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Prezentacja raportu „Kondycja Polskiej Branży Gier Wideo” odbyła się także w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Polish Gamers Research 2014

W 2014  Krakowski Park Technologiczny wraz z partnerami: Gry-Online i Onet przeprowadził pierwszą na tak dużą skalę, unikatową w Polsce analizę polskiego rynku gier. Dzięki niemu poznaliśmy obecnie panujące trendy i potrzeby środowiska graczy. Wyniki zostały zaprezentowane podczas Digital Dragons 2014.

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.