Praca w strefie

Oferty pracy należy przesyłać pod adres: promocja@kpt.krakow.pl

 

Magazynier

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • kompletacja towaru wg zamówień klientów
 • rozładunek i załadunek towaru w magazynach wysokiego składowania
 • bieżąca obsługa operacji magazynowych
 • dbałość o stany magazynowe, utrzymanie czystości i porządku

 

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Operator Linii Produkcyjnej

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • obsługa najnowocześniejszych maszyn i urządzeń w procesie produkcji pysznych słodyczy
 • współpraca z Działem Technicznym w zakresie działań konserwacyjno-prewencyjnych i remontowych
 • udział w rekomendowaniu usprawnień na stanowisku pracy

 

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Automatyk

 

Do Twoich zadań należeć będzie:
● usuwanie, analiza przyczyn powstawania usterek urządzeń i instalacji automatyki w przypadku wystąpienia awarii, podejmowanie działań zapobiegawczych
● wykonywanie przeglądów, konserwacji i remontów zgodnie z planem remontów i bieżącymi potrzebami, nadzór nad sprzętem AKP
● zapewnienie ciągłości pracy linii produkcyjnych
● analiza dokumentacji maszyn, urządzeń i instalacji automatyki, instrukcji obsługi maszyn i obowiązujących procedur
● czynne uczestnictwo w nowych projektach instalacji automatyki

 

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

Energetyk

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • obsługa, konserwacja, przeglądy i remonty urządzeń energetycznych/ kotłów wodnych i parowych, pomp, urządzeń klimatyzacyjnych, sprężarek powietrza, kolektorów słonecznych/ i związanych z nimi instalacji energetycznych
 • usuwanie usterek urządzeń i instalacji energetycznych w przypadku wystąpienia awarii
 • zapewnienie ciągłości dostarczania mediów energetycznych zasilających linie produkcyjne
 • analiza dokumentacji maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych, instrukcji obsługi maszyn i obowiązujących procedur

 

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Specjalista ds. Inwestycji i Remontów

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • prowadzenie spraw inwestycyjnych i eksploatacyjno – remontowych z zakresu: instalacji chłodniczych, wentylacji, klimatyzacji, sanitarnych i energetycznych
 • zapewnienie prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych i eksploatacyjno – remontowych
 • przygotowywanie oraz zbieranie ofert i prowadzenie negocjacji z firmami wykonawczymi
 • opracowywanie harmonogramów prac oraz nadzór nad terminowością ich wykonania
 • przygotowanie, kontrola i raportowanie zaawansowania robót
 • rozliczanie prac eksploatacyjno-remontowych i inwestycyjnych
 • kontrola jakości i odbiór prac
 • prowadzenie ewidencji urządzeń zarejestrowanych w systemie CRO
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej

 

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Specjalista ds. Zakupów Technicznych

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • dokonywanie zamówień materiałów technicznych
 • poszukiwanie i wybór dostawców
 • obsługa reklamacji zakupowych
 • dbanie o prawidłowy obieg dokumentów finansowych
 • koordynacja i kontrola zlecanych zamówień
 • przyjmowanie dostaw i dystrybucja wewnątrz firmy
 • wysyłanie zapytań ofertowych w celu wyłonienia optymalnych dostawców

 

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

Elektryk

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • usuwanie usterek urządzeń i instalacji elektrycznych w przypadku wystąpienia awarii
 • wykonywanie przeglądów, konserwacji i remontów zgodnie z planem remontów i bieżącymi potrzebami
 • zapewnienie ciągłości dostarczania energii elektrycznej zasilającej linie produkcyjne
 • analiza dokumentacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, instrukcji obsługi maszyn i obowiązujących procedur

 

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Mechanik

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • obsługa, konserwacja, regulacja oraz remonty maszyn produkcyjnych
 • usuwanie awarii maszyn produkcyjnych

 

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Specjalista ds. Inwestycji i Remontów

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • prowadzenie spraw inwestycyjnych i eksploatacyjno – remontowych z zakresu:

– instalacji elektrycznych

– rozdzielni elektrycznych

– maszyn i urządzeń elektrycznych

 • zapewnienie prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych i eksploatacyjno– remontowych.
 • przygotowywanie oraz zbieranie ofert i prowadzenie negocjacji z firmami wykonawczymi.
 • opracowywanie harmonogramów prac, pilnowanie terminów i ich dotrzymywanie.
 • przygotowanie, kontrola i raportowanie zaawansowania robót
 • rozliczanie prac eksploatacyjno-remontowych i inwestycyjnych
 • kontrola jakości i odbiór prac
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej

 

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Kierownik Działu Kontroli Jakości

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • odpowiedzialność za politykę jakości w Firmie
 • koordynacja projektów dotyczących wprowadzania, usprawniania i utrzymania odpowiedniego poziomu jakości produktów
 • kompleksowe zarządzanie Działem Kontroli Jakości w Firmie
 • nadzór nad procesem tworzenia wymagań jakościowych dla nowych procesów
 • rozwój systemów zarządzania jakością (zgodnie ze standardami ISO i IATF)
 • nadzór nad procesem przeprowadzania audytów jakościowych (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • kontrolowanie przestrzegania standardów jakościowych obowiązujących w firmie
 • monitorowanie wyników jakościowych
 • odpowiedzialność za osiąganie prawidłowych wskaźników jakościowych całej firmy, w tym kosztów złej jakości oraz zadowolenia klienta
 • odpowiedzialność za inicjowanie działań w zakresie poprawy jakości
 • zarządzanie zespołem podległych pracowników poprzez organizację pracy, delegowanie zadań i motywację

 

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Kierownik Utrzymania Ruchu

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• utrzymanie dostępności maszyn i urządzeń (produkcja na wtryskarkach, montaż)
• nadzór nad prawidłową eksploatacją maszyn i urządzeń
• przygotowanie planów i przeprowadzanie przeglądów technicznych maszyn i urządzeń
• udział we wdrażaniu nowych projektów produkcyjnych
• zarządzanie podległym zespołem
• analiza i eliminowanie przyczyn awarii

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Lider zmiany produkcyjnej

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• efektywna organizacja i koordynacja bieżącej pracy pracowników podczas zmiany (10-30 osób)
• nadzór nad bezpieczeństwem pracy oraz prawidłowym przebiegiem procesów produkcyjnych
• zapewnienie utrzymywania porządku i dyscypliny w obszarze produkcyjnym, m.in. wdrożenie i stosowanie standardu 5s
• dzienne monitorowanie, rozliczanie i raportowanie wyników produkcji
• realizowanie założonego planu produkcji
• rozdzielanie i planowanie pracy na poszczególnych stanowiskach
• wdrażanie, motywowanie i ocenianie efektywności pracy pracowników

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Planista Produkcji

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• tworzenie szczegółowych planów produkcyjnych
• rozlicznie produkcji
• wprowadzanie danych do systemu ERP
• przygotowanie raportów produkcyjnych
• współpraca z działami w firmie

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Ślusarz Narzędziowy

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• konserwację, naprawę i regenerację form wtryskowych
• inne zlecone prace ślusarskie

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Sprzątaczka

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• utrzymanie czystości w obszarze biurowo-socjalnym
• utrzymanie dostępności akcesoriów higienicznych

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Kierownik Magazynu

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• zarządzanie magazynem w firmie produkcyjnej
• organizowanie i nadzorowanie procesów przyjęć i wydań
• nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji magazynowej
• kontrola stanu towarów magazynowych
• bieżąca współpraca z poszczególnymi działami firmy
• dbanie o ład i porządek w magazynie i w jego obrębie
• udział we wdrażaniu procesów dla nowych wyrobów

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Kontroler Jakości

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• sprawdzanie jakości wyrobów na linii produkcyjnej
• wykonywanie testów w laboratorium
• kontrola jakości części od dostawców
• raportowanie do bezpośredniego przełożonego

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Mechanik UR/Elektryk

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• przeprowadzanie zaplanowanej konserwacji zapobiegawczej w odniesieniu do całego wyposażenia obiektu
• szybkie reagowanie na awarie, komunikacja ze stronami, których dotyczy problem, oraz skuteczne usuwanie wszelkich usterek
• działanie na rzecz ciągłego wprowadzania udoskonaleń poprzez wyciąganie wniosków z awarii oraz przesyłanie uwag i sugestii dotyczących udoskonaleń za pośrednictwem kierownika liniowego
• zapewnianie wysokiego poziomu dostępności sprzętu klientom wewnętrznym
• motywacja i chęć do pracy

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Pracownik Montażu

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• montaż elementów
• dbałość o jakość montowanych wyrobów

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• zapewnienie zgodności polityki BHP i ochrony środowiska w firmie ze wszystkimi lokalnymi i państwowymi przepisami
• opracowywanie i weryfikowanie procedur, instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz raportowanie dotyczące powierzonego obszaru
• kontrola warunków BHP oraz udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
• prowadzenie postępowań powypadkowych, analizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz potencjalnych zagrożeń
• udział w ocenie założeń modernizacji zakładu pracy oraz nowych inwestycji (w obszarze procesów, maszyn, materiałów itd.)
• przeprowadzanie szkoleń w zakresie BHP oraz prowadzanie/udział w audytach zgodnie z ustalonymi procedurami
• promowanie kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników oraz wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Technolog Procesu Montażu

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• umiejętność pracy w środowisku CAD
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• samodzielność i dobra organizacja pracy
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym
• adres zamieszkania w Tarnowie i okolicach, lub możliwość relokacji

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Główna Księgowa

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• prowadzenie pełnej ewidencji księgowej
• sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych
• kontrola, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych
• reprezentacja firmy przed US, GUS i NBP
• sporządzanie raportów z działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
• nadzór nad coroczną inwentaryzacją magazynu
• nadzór nad środkami trwałymi
• nadzór nad comiesięcznym rozliczaniem kredytów i leasingów
• nadzór nad kilkuosobowym zespołem

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Kierownik Produkcji

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• organizację struktur produkcyjnych nowo powstającego zakładu
• udział we wdrażaniu nowych projektów i transferów istniejącej produkcji
• realizację procesów produkcyjnych firmy (zarządzaniem personelem i środkami produkcji, nadzór nad zapasami produkcyjnymi)
• raportowanie i analizę wyników produkcyjnych
• opracowywanie instrukcji produkcyjnych dla podległego personelu oraz stosowne szkolenia
• przeprowadzanie analizy kosztów produkcyjnych, identyfikacja przyczyn powstawania braków oraz ciągła poprawa procesu
• zapewnienie terminowych dostaw do klienta (dostępność produktów)

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Koordynator Magazynu

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• nadzór nad sprawnym działaniem magazynu na zmianie
• realizacja założonych celów,
• zarządzanie podległym zespołem i procesem – organizacja i koordynacja pracy,
• praca ze wskaźnikami efektywności, jakości i czasu realizacji,
• planowanie i monitorowanie sprawnego przepływu towaru,
• planowanie krótko- i długoterminowe, podejmowanie działań proaktywnych w celu realizacji planu,
• monitorowanie procesu w magazynie i dostosowywanie go do bieżących potrzeb,
• raportowanie wyników i dostarczanie rzetelnych informacji o sytuacji w magazynie,
• optymalizacja działań w obszarach i ciągłe doskonalenie procesu,
• kontrola poprawności stanów magazynowych – przeprowadzanie cyklicznej inwentaryzacji,
• dbałość o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w magazynie,
• rozwijanie podległych pracowników, szukanie potencjałów do rozwoju,
• weryfikacja grafików w odniesieniu do planu długoterminowego.

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Operator wózka widłowego

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• obsługę wózka widłowego
• transport komponentów między magazynem a linia produkcyjną
• załadunek / rozładunek samochodów
• kompletacja zamówień
• alokacja zasobów na magazynie
• inne zlecone prace magazynowe

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Pracownik produkcji

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• odbiór i kontrola wyprodukowanych wyrobów
• prowadzenie dokumentacji produkcyjnej
• przestrzeganie procedur jakościowych i zasad BHP
• prace pomocnicze
• dbanie o porządek w miejscu pracy

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Specjalista ds. Kadr i Płac

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• prowadzenie dokumentacji pracowniczej i innej
• kompletne rozliczanie wynagrodzeń (listy płac, naliczanie wynagrodzeń, roczne rozliczenia pracownicze)
• nadzór nad prawidłowością prowadzenia ewidencji czasu pracy w trybie miesięcznym
• przygotowanie sprawozdań, zgłoszeń na potrzeby firmy oraz jednostek zewnętrznych
• raportowanie w zakresie wynagrodzeń

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

 

Ustawiacz wtryskarek

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

• wymiana form wtryskowych na maszynach
• uruchamianie i kontrola maszyn oraz urządzeń produkcyjnych; regulacja parametrów maszyn
• ustawianie wtryskarek zgodnie z przygotowaną dokumentacją technologiczną
• bieżąca korekta procesu/programy wtrysku w celu uzyskania poprawnej jakości produkowanych wyrobów

 

Ogłoszenie ważne do 29.02.2020 r. 

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

 

 

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.