Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gospodarka o obiegu zamkniętym. Projektowanie i zaawansowane technologie dla przemysłu

Gospodarka obiegu zamkniętego jest wysoko w agendzie Unii Europejskiej, a Europejski Zielony Ład (European Green Deal), będący kluczową strategią w zakresie GOZ, wskazuje priorytety rozwoju do 2050 roku.

 

 

O czym będziemy mówić podczas pierwszej części konferencji?

Plan działań dla gospodarki cyrkularnej

O tym, jak istotnym zagadnieniem dla inicjatyw UE w zakresie badań naukowych i innowacji jest zielona transformacja, opowiedzą podczas naszej konferencji przedstawiciele Komisji Europejskiej: Rosalinde van der Vlies, dyrektor Czystej Planety, oraz Peter Dröll, dyrektor ds. dobrobytu,  oboje reprezentujący Dyrekcję Generalną ds. Badań i Innowacji, Komisja Europejska

 

Zielone Huby Innowacji Cyfrowych

O tym, gdzie poszukiwać rzetelnej wiedzy i dobrych praktyk w obszarze zielonej transformacji, na przykładzie projektu Smart Circuit – nowej inicjatywy podejmowanej przez 9 krajów z Europy, opowie koordynator projektu z ramienia Krakowskiego Parku Technologicznego, Agnieszka Włodarczyk-Gębik.

 

Cyrkularne projektowanie dla przemysłu  

Zachodzące zmiany w otoczeniu biznesu, aktualne trendy, nadchodzące legislacje oraz zmieniające się problemy i potrzeby konsumentów wymagają odpowiedniej wiedzy i dostosowania oferty  sprzedażowej firm począwszy już od samego etapu projektowania produktów do wymogów wynikających z rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

W jaki sposób poszerzyć świadomość naszej organizacji/firmy, by działać bardziej odpowiedzialnie? Czy oferowane produkty są zaprojektowane tak, aby być przeznaczone do ponownego użycia, demontażu lub naprawy? Czy bierzemy pod uwagę konieczność zmiany projektu swojego produktu,  z myślą o korzyściach dla firmy i środowiska?

Wiedzą i praktyką od czego zacząć cyrkularną zmianę, jak projektować dla przemysłu w zgodzie w goz podziela się z nami Katarzyna Śliwa i Krzysztof Bogomaz z Ergo Design Sp. z o. o.

 

 

Cyrkularne łańcuchy wartości – historie sukcesów i  wnioski na przyszłość

Trzy różne spojrzenia na wykorzystanie nowoczesnych technologii dla wspierania rozwiązań w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego. Jak zapewnić zrównoważony rozwój w przemyśle? Jak ograniczyć odpady i emisję gazów cieplarnianych pochodzących z przemysłu?

 

Nasi goście z Austrii i Czech zaprezentują najlepsze studia przypadków i wnioski wyciągnięte z przeprowadzonych wdrożeń, demonstrując na konkretnych przykładach potencjał czystszej produkcji w rozwiązywaniu istniejących problemów środowiskowych firm.

 

Wsparciem przy tego typu wdrożeniach jest bliska współpraca biznesu ze środowiskiem naukowym między innymi w obszarze wykorzystania innowacyjnych inteligentnych materiałów.

 

Współpraca regionalna na rzecz  Zielonej Europy

Podczas panelu dyskusyjnego porozmawiamy o tym, czy i jakie instrumenty wsparcia są dostępne dla przedsiębiorców w obszarze GOZ? Czy regiony w Europie zobligowane są do tworzenia strategii GOZ-owych i map drogowych w kierunku zielonej transformacji? Jakie działania na rzecz bardziej zielonej Europy podejmowane są przez regiony na przykładzie Małopolski, Czech, Węgier i Austrii.

 

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.