Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ARKAN – rodzinna firma z receptą na sukces

Rodzinna firma ARKAN swoim rozwojem oraz sukcesami udowadnia, jak ważne jest umiejętne dostosowanie się do zmieniającej się rzeczywistości. To kompetencja charakterystyczna dla sprawnych menadżerów.

 

Gdy Kazimierz Białas zakładał 1 maja 1997 roku w Tarnowie swoją firmę ARKAN, nie mógł przypuszczać, że to niewielkie przedsięwzięcie na przestrzeni lat tak znacząco się rozrośnie. W latach 2017-2019 firma trzykrotnie powiększyła swe obroty, dwukrotnie zwiększyła liczbę zatrudnionych pracowników, których będzie już niebawem prawie 80,  oraz rozbudowała swoją siedzibę o kolejne budynki i działki. To efekt mądrego zarządzania oraz uważnego przyglądania się biznesowemu otoczeniu, a także analizowania rynkowego popytu oraz umiejętnego poszerzania swojej produktowo-usługowej oferty.

 

 

Tarnowskie początki

Początkowo ARKAN świadczył usługi w obszarze transportu oraz produkcji wiat przystankowych. Stopniowe, ale konsekwentne inwestycje w park maszynowy oraz technologie pozwoliły na rozbudowę oferty. Dziś firma świadczy kompleksowe usługi z zakresu przygotowania powierzchni stalowych, malowania proszkowego, obróbki metali, wykonywania balustrad, a także wykonywania takich konstrukcji stalowych jak wiaty przystankowe czy peronowe. ARKAN może pochwalić się zdywersyfikowanym portfelem klientów z tak perspektywicznych branż jak: budownictwo infrastrukturalne, budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe, produkcja maszyn, projektowanie i produkcja linii technologicznych czy też sektor automotive.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że po kilkunastu latach aktywnej działalności ARKAN znalazł się w gronie liderów lokalnego rynku w swoim segmencie usługi i produkcji.

 

 

W rodzinie siła

 

Jak przystało na firmę rodzinną, jednym z najważniejszych zasobów firmy ARKAN jest biznesowe know-how, przekazywane przez Kazimierza Białasa swoim czterem synom. Ojcowski mentoring w zestawieniu ze stałym zdobywaniem doświadczenia przez jego potomków, zapewniły ARKAN-owi kadrę menadżerską znakomicie przygotowaną do kierowania przedsiębiorstwem. Dziś to właśnie Damian, Krystian, Kamil oraz Konrad nie tylko zarządzają ARKAN-em lecz również wytyczają dla niego strategiczne cele. Odpowiadają oni za trzy wydziały firmy (spawalnia, obróbka metali i malarnia) oraz działalność rozwojową i operacyjne zarządzanie całością.

 

 

Nowa przestrzeń na rozwój

 

Jednym z kluczowych projektów zainicjowanych przez ARKAN w roku 2018 było powstanie nowego zakładu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. To właśnie tam, urzeczywistnione zostaną śmiałe pomysły Kazimierza Białasa i jego synów dotyczące obróbki metali i produkcji konstrukcji stalowych do zastosowania w branży deweloperskiej oraz budownictwie infrastrukturalnym. Duża powierzchnia obiektu umożliwiła nie tylko przeniesienie tam dotychczasowych maszyn wykorzystywanych przez ARKAN, lecz również instalację dwóch nowych: wycinarki laserowej oraz serwoelektrycznej prasy krawędziowej włoskiej firmy PRIMA POWER. 3 lipca 2020 r. nastąpiło otwarcie nowego zakładu, kończące I etap inwestycji, w ramach którego powstała nowoczesna hala produkcyjna o powierzchni 2 200 m2 oraz niemal 600 m2 zaplecza administracyjno-biurowego.
Wybudowanie nowego zakładu pozwoli na zintensyfikowanie działalności badawczo-rozwojowej, na co bardzo silny nacisk kładą młodzi menadżerowie ARKAN. W jednym obiekcie znajdują się już dzisiaj aktywa operacyjne i zasoby ludzkie związane z konstrukcją, technologią oraz działy obróbki blach wraz z produkcją konstrukcji spawanych. W następnych latach ARKAN zamierza wprowadzić liczne innowacje produktowe, jeszcze bardziej wzmacniając swoją rynkową
pozycję.

 

 

Ważną rolę w projekcie budowy nowego zakładu odegrał Krakowski Park Technologiczny. Jego pracownicy z działu obsługi inwestora swoimi konsultacjami oraz merytorycznymi wskazówkami pomogli w przygotowaniu biznes planu oraz wniosku o wydanie decyzji o wsparciu. W rezultacie, pozytywna decyzja o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji została wydana w grudniu 2018 roku, dając zielone światło do budowy zakładu. Ta rozpoczęła się kilka miesięcy później. Od wkopania przysłowiowej „pierwszej łopaty” do uzyskania zgody na użytkowanie, inwestycję udało się zrealizować w ciągu 8 miesięcy.

Nie bać się! Jeśli jest możliwe, aby w ramach zwolnienia podatkowego płacić mniejsze podatki w zamian za realizację konkretnych projektów inwestycyjnych na z góry określonych warunkach w zakresie pomocy publicznej, nie należy się tego bać. Próg inwestycji, zwłaszcza w Tarnowie jest niewielki, a pozostałe kryteria ilościowe i jakościowe zdefiniowane przez Polską Strefę Inwestycji, są jak najbardziej do spełnienia. Zwolnienie nabyte na podstawie decyzji o wsparciu to prawo, a nie obowiązek.

apeluje pan Kazimierz i jego współpracownicy

 

 

Koleżeńskie rady

Jak przystało na nowoczesnych menadżerów, kadra ARKAN chętnie dzieli się swoją wiedzą. Dlatego współpracownicy Pana Kazimierza odpowiedzialni w firmie za strategiczny projekt powstania nowego zakładu w Tarnowie, przygotowali kilka praktycznych, cennych porad odnoszących się do procesu skutecznego ubiegania się o decyzję w ramach PSI. Ich wartość jest tym większa, że powstały one na podstawie osobistego doświadczenia pracowników ARKAN w trakcie zakończonej już inwestycji.
  1. Zabierając się za projekt inwestycyjny, obojętnie – z decyzją o wsparciu, czy bez niej – trzeba bardzo dobrze przemyśleć katalog wydatków inwestycyjnych planowanych do poniesienia, zaplanować harmonogram ich ponoszenia oraz wybrać źródła ich finansowania, dające możliwość zakwalifikowania wydatków do minimalnego limitu określonego w decyzji.
  2. Z punktu praktycznego, istotne jest takie zaplanowanie i wykonanie budżetu wydatków, aby mieścił się on w granicach limitu z decyzji i liczby stanowiącej 130% tego limitu. Wydatkowanie kwoty mniejszej od limitu określonego w decyzji nie daje możliwości korzystania ze zwolnienia.
  3. Po doświadczeniach jakie nabyliśmy, istotny jest zakres działalności planowany do realizacji w ramach projektu realizowanego ze wsparciem wynikającym z decyzji, który jest określony konkretnymi kodami PKD wymienionymi w decyzji. Plany firmy na najbliższe kilka lat muszą być ściśle związane z zakresem działalności wskazanym w tym dokumencie.
  4. Realizacja zwolnienia wynikającego z DOW-a, stanowi nie lada wyzwanie dla kadry finansowo-księgowej firmy, która musi dokonać na potrzeby rozliczeń podatkowych podziału przychodów, kosztów i dochodów, na te osiągane z działalności objętej decyzją i te, które zwolnieniem podatkowym wynikającym z decyzji o wsparciu nie będą objęte. Z tej perspektywy, jeżeli charakter projektu inwestycyjnego to umożliwia, to bardziej wskazane wg. nas jest wydzielenie działalności planowanej do objęcia zwolnieniem podatkowym w całkowicie oddzielny podmiot gospodarczy.

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.