zamknij menu

Klastry – razem można więcej

Krakowski Klaster Filmowy

 

kkf Krakowski Klaster Filmowy to zrzeszenie profesjonalnych firm, organizacji i doświadczonych twórców działających w branży filmowej w Małopolsce. Jest to również platforma wymiany in­formacji, działań promocyjnych, edukacyjnych i innowacyjnych.

Klaster oferuje pełny serwis zdjęciowy, produkcyjny i postprodukcyjny, co umożliwia sprawne realizacje filmów w Małopolsce. Zapewnia wsparcie w pozyskaniu funduszy w regionie oraz w opraco­waniu projektu. Współpracuje zarówno przy dużych jak i kameralnych produkcjach, zapewniając świet­nych ludzi, profesjonalny sprzęt, malownicze loka­cje oraz wysoką jakość pracy przy preferencyjnych cenach. Oferta serwisowa jest adresowana do pro­ducentów zagranicznych i polskich spoza regionu.

Klaster jest konglomeratem produkcyjnym, który dzięki swoim członkom może zrealizować każdą produkcję filmową na południu Polski. KKF jest również partnerem laboratorium multimedialnego Krakowskiego Parku Technologicznego.

www.film-krakow.pl

Urszula Woźniak, uwozniak@kpt.krakow.pl, 12 345 32 15

Digital Entertainment Cluster

 

decDziałalność Digital Entertainment Cluster została zainicjowana w 2013 roku, a jego główną misją jest wsparcie rynku gier. Do podstawowych zadań klastra należy organizowanie współpracy między polskimi firmami, rozwijanie potencjału polskiej branży na zagranicznych targach oraz wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na udział w nich. W myśl zasady „duży może więcej”, znacząco zwiększa szanse promocji polskich firm na impre­zach międzynarodowych. Dodatkowo DEC wspiera proces pozyskiwania zagranicznych partnerów biznesowych przez krajowe firmy z branży.

www.dec-cluster.com

Anna Krampus-Sepielak, akrampus@kpt.krakow.pl, 12 345 32 08

Małopolski Klaster makeIT

 

make-it Małopolski Klaster makeIT to porozumienie firm działających w obszarze nowych technologii. To przede wszystkim grupa ludzi, która wierzy, że to jakość jest największą przewagą polskiego sektora IT.

W budynku KPT powstał sprzyjający współpracy ekosystem. Obecność wielu firm w jednym miejscu pozwala na nawiązanie kontaktów biznesowych, realizację projektów, wymianę doświadczeń czy też wspólną reprezentację interesów firm z branży IT.

 

 

Małopolski Klaster Edukacyjny

W maju 2015 roku zostało podpisane porozumienie powołujące Małopolski Klaster Edukacyjny, którego celem jest poprawienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenia dostępności uczniów do praktycznej nauki zawodu, praktyk i staży realizo­wanych w rzeczywistych warunkach pracy firmy. Członkami klastra są: szkoły, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, gminy, powiaty, fir­my, m.in. PAWBOL sp. z o. o., Fideltronik Poland sp. z o. o., KRAKODLEW S.A., Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Małopolska Izba Rze­miosła i Przedsiębiorczości, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Jako koordynator Klastra Krakowski Park Tech­nologiczny organizuje dla gimnazjalistów, uczniów szkół zawodowych i techników z województwa małopolskiego wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie sse jak i poza nią.

Agata Skolmowska-Wójs, askolmowska@kpt.krakow.pl, 12 345 32 06

KPT ScaleUp Akcelerator
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki temu staje się łatwiejsza w obsłudze.