zamknij menu

Finansowanie

Krakowski Park Technologiczny to nie tylko infrastruktura i twórcze środowisko. Najbardziej innowacyjnym firmom zapewniamy także środki finansowe pozwalające tworzyć zmieniające świat produkty i usługi. We współpracy z inwestorami kapitałowymi powołujemy do życia wehikuły inwestycyjne finansujące rozwój innowacyjnych przedsięwzięć na wczesnym, najbardziej ryzykownym etapie rozwoju.

Obecnie w KPT działają dwa takie podmioty: Fundusz Zalążkowy KPT oraz INNOventure.

 

Fundusz Zalążkowy KPT

Fundusz Zalążkowy KPT jest wspólnym przedsięwzięciem Krakowskiego Parku Technologicznego oraz SATUS Venture. Ma w swoim portfelu ponad 20 firm, z których znaczna część pozyskała już kolejnych inwestorów – zarówno indywidualnych, jak i fundusze venture capital.

W latach 2010-2014 inwestycje FZKPT były realizowane ze środków programu Innowacyjna Gospodarka. Od roku 2015 Fundusz dokonuje wejść kapitałowych ze środków własnych pochodzących ze sprzedaży udziałów i akcji w spółkach, w które wcześniej zainwestował.

W obszarze zainteresowania FZKPT są w szczególności projekty inżynierskie, technologiczne oraz IT.

www.fzkpt.pl                                   mail: biuroatfzkpt.pl                      tel. 12 3878160

 

INNOventure

Przez lata działalności Funduszu Zalążkowego Krakowskiego Parku Technologicznego jego zespół zdobył olbrzymie doświadczenie, które postanowił wykorzystać także w innych inicjatywach na rzecz wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań. W grudniu 2014 roku wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju powołał do życia fundusz INNOventure specjalizujący się w komercjalizacji efektów prac badawczo-naukowych.

INNOventure wspiera naukowców, wynalazców i inżynierów w rozwijaniu ich projektów, lokowaniu na rynku i podnoszeniu ich wartości. Rozpoczynając współpracę z funduszem, pomysłodawcy mogą liczyć na minimum biurokracji, zabezpieczenie własności intelektualnej, transparentną ścieżkę komercjalizacji oraz środki finansowe na działania preinkubacyjne i inwestycje.

Fundusz INNOventure ściśle współpracuje z uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi, centrami transferu technologii i spółkami celowymi uczelni. Współpraca ta zaowocowała powołaniem pierwszych spółek w oparciu o własność intelektualną powstałą na uczelniach.

 www.innoventure.io                       mail: officeatfzkpt.pl                     tel. 12 3878160

 

Fundusze działające w Krakowskim Parku Technologicznym inwestują środki finansowe, ale ich wsparcie to nie tylko kapitał. Rozumiejąc zróżnicowane potrzeby oraz wymogi, przed jakimi staje nowa, rozwijająca się firma, wspierają ją również na poziomie merytorycznym, doradczym oraz biznesowym.

Inkubator technologiczny
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki temu staje się łatwiejsza w obsłudze.