zamknij menu
Open Living Lab Days

Konferencja OpenLivingLab Days 2017

,,Multiple Helix Innovation without Boundaries”

 

Krakowski Park Technologiczny z dumą zaprasza na OpenLivingLab Days 2017 (29 sierpnia–1 września 2017 r, Kraków) – jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, podczas którego światowi specjaliści dzielą się najlepszymi praktykami w zakresie stosowania metodologii living lab w tworzeniu innowacji technologicznych.

 

 

 

Podsumowanie konferencji OpenLivingLab Days 2017

 

OpenLivingLab Days 2017 za nami. Kolejne spotkanie w 2018 roku w Genewie.

 

W OpenLivingLab Days 2017 w Krakowie w dniach 28.08 – 1.09 br uczestniczyło około 300 uczestników z ponad 30 krajów z 4 kontynentów: Euroazji, Ameryki Północnej i Południowej oraz Australii. Głównym organizatorem konferencji był Krakowski Park Technologiczny jako jeden z dwóch akredytowanych polskich living labów oraz European Network of Living Labs.  Partnerami Strategicznymi konferencji byli Urząd Miasta Krakowa,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Serdecznie dziękujemy za wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe.

 

To był niezwykle intensywny tydzień prezentacji najlepszych prac badawczych w obszarze stosowania metodologii  living lab, wspólnych inspiracji, wymiany doświadczeń i wiedzy, praktycznych warsztatów połączonych z wizytami lokalnymi w referencyjnych obiektach i projektach Krakowa i Małopolski takimi, jak: Lamusownia czyli Zbiorczy Punkt Gromadzenia Odpadów, Zarządzie Zieleni Miejskiej (projekt woonerf na ulicy Krupniczej), Centrum Sterowania Ruchem, LifeScience Klaster oraz Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.

 

Wśród panelistów byli: Jesus Maria Alquézar Sabadie (przedstawiciel Komisji Europejskiej DG ds. Badań Naukowych i Innowacji), prof. Jarosław Górniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bror Salmelin (doradca DG CONNECT ds. Systemów Innowacyjnych przy Komisji Europejskiej), Noboru Konno (prezes Japan Future Alliances Innovation Network), Dr Belinda Chen (zastępca dyrektora Taiwan Living Lab), prof. Rudolf Giffinger (Uniwersytet Techniczny w Wiedniu), Wim De Kinderen (Brainport Eindhoven),  Nuria de Lama (przedstawiciel ATOS R&I przy Komisji Europejskiej), Andrés Barreneche (analityk polityk,  dyrekcja ds. Nauki, Technologii i Innowacji przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), Juan Bertolin (dyrektor Espaitec Science Park), Bartosz Sokoliński i Karol Wosiński (Agencja Rozwoju Przemysłu), Adrianna Pawlik (NCBR) oraz wielu innych wybitnych naukowców i praktyków z całego świata. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać adresowanego do nich przemówienia Jean’a-Claude’a Burgelman’a (dyrektora ds. polityki naukowej, foresight i danych, DG ds. Badań Naukowych i Innowacji), który podzielił się wizją dotyczącą kierunków i trendów rozwojowych w obszarze innowacji.  Zaprezentowaliśmy także krajowe osiągnięcia w obszarze innowacji i stosowania metodologii living lab wprowadzając komponent lokalny. Tematyka prezentacji lokalnych, jak i wizyt w referencyjnych obiektach była spójna z pięcioma obszarami tematycznymi warsztatów to jest:  living lab & policy, circular economy, smart city, service design, healthcare. Dzięki prezentacjom podczas wizyt lokalnych i wystąpieniom ekspertów krajowych: Piotra Kaczora,  przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, prof. Andrzeja Szaraty z Politechniki Krakowskiej, prof. Joanny Kulczyckiej z Akademii Górniczo-Hutniczej, Jana Strycharza z Warsztatu Innowacji Społecznych, Kazimierza Murzyna z Klastra Life Science Kraków, Beaty Mosór-Szyszki z Projekt People, Agnieszki Włodarczyk, Wojciecha Przybylskiego, Bartosza Józefowskiego z Krakowskiego Parku Technologicznego goście konferencji zapoznali się z najlepszymi projektami innowacyjnymi wdrożonymi przez instytucje krajowe i miejskie oraz wyzwaniami, które wciąż  wymagają rozwiązania.  Podczas konferencji nie zabrakło również głosu firm zajmujących się na co dzień projektowaniem i  wdrażaniem rozwiązań IT i ICT służących mieszkańcom i administracji. Swoje rozwiązania oraz doświadczenia płynące z uczestnictwa w inicjatywie Krakow Living Lab zaprezentowali przedstawiciele oraz kadra zarządzająca firm takich jak Synerise S.A. (Jarosław Królewski),  Argas/BluedotSolution (Piotr Kaczmarek), NanoGames/ Simpro (Agnieszka Flaga, Paweł Strojny, Michał Litworowski, Łukasz Pleśniarowicz) czy SEEDiA (Piotr Hołubowicz).

 

W ramach 11 edycji konkursu przyjętych zostało 11 nowych living labów, a 3 living laby zostały nagrodzone w konkursie na najlepszy projekt 2016 roku. Wśród nagrodzonych trzech living labów były takie ośrodki jak: Taiwan Living Lab, który przedstawił projekt dotyczący oceny i sprawdzenia wykonalności i skuteczności zarządzania ćwiczeniami za pomocą urządzenia noszonego pod napięciem, obsługiwanej przez usługę cloud computing IoT. Zestawy narzędzi do noszenia na podczerwień z kontrolą tętna wyposażonych w aplikację © VitExercise. Aplikacja napędzana przez zarządzanie zdrowiem Chmura IoT służy do rejestrowania sprawności fizycznej użytkownika (wydolność krążeniowo-oddechowa, wytrzymałość mięśni, elastyczność organizmu), skład ciała (ciężar, BMI, procent tkanki tłuszczowej) pomiary (stosunek talia do bioder, obwód w talii, biodra, obwód ramienia / biodra),  Laboratorium Precision Agriculture Living, Serbia , które zaprezentowało projekt dot zastosowania rozwiązań ICT dla rolnictwa oraz Thessahall, Grecja za projekt webFitForAll  dotyczący zestawu narzędzi oprogramowania umożliwiającego osobom trzecim tworzenie i komercjalizowanie poważnych gier (SG) w zwartą, stabilną i ujednoliconą metodę opartą na wspólnych, poważnych funkcjach gier

 

Partnerami strategicznymi konferencji OpenLivingLab Days 2017 byli Urząd Miasta Krakowa,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji, Wojewody Małopolskiego, a także uniwersytetów krakowskich i krajowych agend badawczych:  Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej.

 

Partnerem biznesowym konferencji byli: SynchroniCity,  inicjatywa UE działająca w branży IoT,  poszukująca ciekawych projektów IoT w Europie Środkowej, zarządzająca budżetem 150 mln euro, z czego w najbliższym konkursie dostępne jest  3 mln euro, Agencja Rozwoju Przemysłu z prezentacją pilotażowego projektu „Sieć Otwartych Innowacji” poświęconego tworzeniu kultury otwartych innowacji przez wspieranie transferu technologii z uniwersytetów do firm, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z prezentacją dot działań i projektów strategicznych z zakresu wspierania rozwoju zaawansowanych technologii pozyskiwania energii, iSCAPE, skupiona na wspieraniu technologii przyjaznych środowisku, szczególnie w kwestii kontroli jakości powietrza i emisji dwutlenku węgla,  U4IoT, wspierająca projekty stawiające na zaangażowanie użytkownika w IoT oraz EU-MACS PROJECT, skupiony na kwestiach klimatu, turystyki, urban planning.

 

Fororelacja jest dostępna na naszym profilu FB.

 

O konferencji

OpenLivingLab Days to konferencja organizowana przez European Network of Living Labs (ENoLL), międzynarodową organizację zrzeszającą firmy i instytucje stosujące metodologię living lab w procesach tworzenia oraz weryfikacji produktów i usług w obszarze innowacji technologicznych. Living lab jest platformą dla testowania produktów i usług w warunkach, w których rzeczywiście są używane, tj. w przestrzeni tkanki miejskiej obejmującej ulice, place, parki, pojazdy komunikacji zbiorowej itp., szczególnie w zakresie smart city. W modelu living lab każdy staje się współtwórcą, a nie tylko odbiorcą końcowego rozwiązania.

 

Konferencja OpenLivingLab Days obejmie prezentację prac badawczych, panele dyskusyjne, sesje interaktywne, wizyty studyjne oraz warsztaty w obszarach zdrowia publicznego, inteligentnych miast, projektowania usług, środowiska i polityki living lab – wszystko w duchu koncepcji otwartej innowacji, zachęcając do współpracy oraz promując lokalne innowacyjne rozwiązania technologiczne. Jednym z ważniejszych punktów programów będą także spotkania z władzami miasta i regionu, ceremonia przyjęcia nowych członków reprezentujących środowiska naukowe i biznesowe z całego świata oraz uroczysta kolacja w Kopalni Soli w Wieliczce połączona z wręczeniem nagrody za Best Living Lab Project 2016.

 

Konferencja OpenLivingLab Days zgromadzi ponad 250 uczestników reprezentujących instytucje naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, firmy oraz przedstawicieli samorządów lokalnych tworzących stowarzyszenie ENoLL. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele takich krajów, jak Niemcy, Austria, Francja, Szwajcaria, Finlandia, Szwecja, Belgia, a także goście z Australii, Brazylii, Kolumbii, Chin, Meksyku, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najlepsze światowe praktyki w zakresie stosowania metodologii living lab w kreowaniu przewag konkurencyjnych ośrodków naukowo-badawczych. Konferencja odbywa się w dwóch lokalizacjach – na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (29-30 sierpnia), który jest partnerem merytorycznym wydarzenia, oraz w Krakowskim Parku Technologicznym (31 sierpnia-1 września). Jest prowadzona w całości w języku angielskim.

 

Co czeka gości OpenLivingLab Days 2017?

 

Partnerami strategicznymi konferencji OpenLivingLab Days 2017 są Urząd Miasta Krakowa i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 

Wydarzenie jest objęte patronatami honorowymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji, Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, Wojewody Małopolski Piotra Ćwika, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rektora Uniwersytetu  Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzeja Chochóła oraz Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jana Kaziora.

 

Partnerem biznesowym jest SynchroniCity działająca w branży IoT. O projektach realizowanych przez SynchroniCity i zakresie wsparcia finansowego: http://synchronicity-iot.eu/. O wspólnych projektach, obszarach wsparcia będzie można porozmawiać z ekspertami SynchroniCity podczas warsztatów IoT.

 

Szczegółowy program konferencji na https://openlivinglabdays.com/

 

Więcej informacji o European Network of Living Labs: http://enoll.org/

Więcej informacji o Krakow Living Lab: http://www.kpt.krakow.pl/park-technologiczny/livinglab/

 

Partnerzy strategiczni

 

 

Patronat honorowy

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy wspierający

 

Patronat medialny

 

Partnerzy w projektach

 

Park technologiczny
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki temu staje się łatwiejsza w obsłudze.