Akademia KPT

Zapraszamy do Akademii KPT. Tutaj dzielimy się wiedzą
zdobytą w dziedzinach, w których się specjalizujemy.
Poszerz swoje horyzonty.

2019

podsu- mowanie

3DCentral Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping

 

Podsumowanie 2,5 letniego projektu (2016-2019), finansowany ze środków Interreg CE realizowany w partnerstwie 11 partnerów z Włoch, Austrii, Niemiec, Węgier, Słowenii i Polski. Celem projektu było zbudowanie współpracy regionów z Europy Środkowej o dużym potencjale rozwoju w obszarze technologii  inteligentnej inżynierii i szybkiego prototypowania.

W ramach projektu:

  • zidentyfikowaliśmy i opisaliśmy dostawców rozwiązań technologii smart engineering & rapid prototyping oraz opisaliśmy dobre praktyki wdrożeń technologii w Małopolsce  (w tym m.in. case ASTOR’a, EC Engineering i IZTW i in.)
  • opracowaliśmy wspólnie z ekspertami Mapę drogową robotyki w Małopolsce
  • uruchomiliśmy platformę elearningowa oferującą kursy z tematyki Przemysłu 4.0,
  • przeprowadziliśmy badanie UX użytkowników platformy,
  • przygotowaliśmy m.in. kurs dotyczący robotyki (jeden z lepiej ocenianych kursów na platformie),
  • zorganizowaliśmy warsztaty Make Things 2017,
  • zorganizowaliśmy wyjazd polskich firm do Instytut Frauenhofera w Dreznie (2017r.) oraz na VR Expo do Stuttgartu (2018r.)
  • zorganizowaliśmy sesję dotyczącą Przemysłu 4.0 podczas konferencji Impact CEE, i itd.

 

Udało się również zbudować synergie z innym naszym projektem TTTEA (Erasmus +) w celu zapewnienia kontynuacji, utrzymania i rozbudowy platformy elearningowej, udało nam się również nawiązać bardzo dobre kontakty z ciekawymi partnerami, które kontynuowane są również po zakończeniu projektu już zaowocowały nowym projektem (S3HubsinCE).

2018

e-learning

3DCentral e-Learning System

 

W ramach międzynarodowych projektów 3D Central i TTTEA przygotowaliśmy szkolenia on-line z zakresu inteligentnej inżynierii i szybkiego prototypowania (3D Central) oraz transferu technologii (TTTEA).

Podnieś swoją wiedzę i kwalifikacje. Czeka na Ciebie: 5 działów szkoleniowych, 15 modułów szkoleniowych i 46 lekcji tematycznych. Korzystanie z kursów jest możliwe po zalogowaniu. Kursy dostępne są w języku angielskim.

 

Kursy zostały opracowane wspólnym wysiłkiem partnerów projektu: Instytut Frauenhofera oraz Regionu Stuttgartu – Niemcy, Klaster Fabrica Intelligente Lombardia i Agencji Rozwoju Regionu Południowego Tyrolu – Włochy, Wyższa Uczelnia Techniczna Campus 2 oraz firma Evolaris – Austria, Park Technologiczny w Lubljanie oraz  Pomurski Parku Technologiczny – Słowenia, Pannon Business Network – Węgry i Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. oraz Politechnika Krakowska – Polska.

2018

Raport

Raport o stanie współpracy szkolnictwa zawodowego
z przedsiębiorcami na terenie województwa małopolskiego

 

Raport prezentuje wyniki wyniki badań ankietowych, które przeprowadziliśmy w szkołach i wśród firm na terenie całego województwa małopolskiego, a także wglądy uzyskane podczas szeregu rozmów i wizyt studyjnych. Jest to próba przedstawienia rzeczywistego obrazu współpracy pomiędzy jednostkami kształcenia zawodowego a biznesem. Diagnozujemy największe problemy i bariery, pokazujemy dobre praktyki, sugerujemy usprawnienia.

 

Więcej o projekcie

Coroczny raport od 2014

Coroczne raporty

Badania polskiej branży gier

 

Prowadzimy monitoring rynku gier wideo w Polsce przy współpracy Gry-Online i Onet. Corocznie publikujemy raport z badania w języku polskim i angielskim. Rok do roku publikacja jest uzupełniana tak, by objąć nowe, bieżące kwestie i problemy. Jest to jedno z najlepszych dostępnych źródeł wiedzy o polskiej branży gier.

2017

Raport

Raport dotyczący branży robotyki

 

Raport dotyczący kondycji branży robotyki w Województwie Małopolskim w 2017 roku. Jest to efekt  pracy ekspertów – przedstawicieli biznesu – zarówno startupów, jak i MSP oraz dużych firm, nauki oraz administracji. Warszaty eksperckie obejmowały m.in. analizę SWOT-a dotyczącą robotyki w Małopolsce, identyfikację nowych ciekawych inicjatywach w zakresie robotyki, informacje o dostępnych źródłach finansowania projektów na poziomie krajowym oraz wypracowanie rekomendacji dla wsparcia sektora robotyki.

 

Raport został opracowany przez Krakowski Park Technologiczny w ramach projektu „3DCentral Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping” Interreg Central Europe. Celem projektu realizowanego w latach 2015-2018 było zbudowanie współpracy regionów w obszarze przemysłu 4.0.

2014

Strategia

SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast

 

Strategia typu smart city dla Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego powstała w wyniku spotkań, analiz, dyskusji i wizyt studyjnych prowadzonych w 2014 roku. Propozycja szeroko czerpie z rozwiązań smart city sprawdzonych w podobnych miastach na świecie.

 

Jest to wspólny projekt Krakowskiego Parku Technologicznego, Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu.

 

Więcej o projekcie

2010

Raport

Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020

 

Raport z badania wykonanego metodą foresight zawierający 10 najważniejszych technologii dla rozwoju Małopolski, a także scenariusze potrzebne do ich wdrożenia.

Publikacja zawiera charakterystykę wybranych technologii, opis możliwości ich rozwoju oraz wpływu na gospodarkę, środowisko i jakość życia mieszkańców Małopolski.  Wskazuje także w jakim kierunku powinny być prowadzone badania naukowe na małopolskich uczelniach oraz w jednostkach badawczych.

 

Raport powstał w trakcie projektu prowadzonego w latach 2008-2011 we współpracy z władzami samorządowymi województwa małopolskiego, izbami gospodarczymi oraz krakowskimi uczelniami – Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Krakowską.

 

Wydawcami raportu, na zlecenie Krakowskiego Parku Technologicznego, są: Infostrategia, Fundacja „Instytut Mikromakro” oraz IDC Polska.

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

 

 

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.