zamknij menu

Małopolskie Forum Obsługi Inwestora powstało z inicjatywy Krakowskiego Parku Technologicznego. MFOI jest platformą współpracy osób zajmujących się w gminach profesjonalną obsługą przedsiębiorców oraz promocją gospodarczą.

Dzięki powołaniu MFOI powstała  możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń w zakresie dobrych praktyk związanych z promocją gospodarczą oraz obsługą inwestorów pomiędzy gminami, instytucjami otoczenia biznesu oraz ekspertami. Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Centrum Business in Małopolska, burmistrzów gmin oraz ekspertów zewnętrznych zajmujących się obsługą inwestycji w regionie.

 

Odbywające się już od ponad roku spotkania Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora zostały wpisane do projektu „Power up your Business in Małopolska”, który uzyskał dofinansowanie z RPO WM. Dzięki temu otworzyły się możliwości organizowania w ramach MFOI szkoleń oraz zapraszania ekspertów, którzy będą uczyć i doradzać jak skutecznie przyciągać inwestorów do Stref Aktywności Gospodarczej oraz podstref krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Spotkanie odbędzie się 12 października w Krakowskim Parku Technologicznym.

 

W 2015 roku odbyły się cztery spotkania MFOI.

I Forum Obsługi Inwestora odbyło się w Krakowskim Parku Technologicznym, podczas spotkania zostały ustalone ramy współpracy oraz odbyła się dyskusja z udziałem ekspertów na temat standardów obsługi inwestora w Małopolsce.

II Forum Obsługi Inwestora odbyło się w Oświęcimiu i wiązało się z  prezentacją dobrych praktyk gminy dotyczących wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. Miała miejsce także prezentacja nowych zasad finansowania rozwoju SAG w ramach MRPO.

III Forum Obsługi Inwestora odbyło się  w Bochni i było organizowane we współpracy z Burmistrzem Bochni oraz firmą Werner Kenkel. Spotkanie byłą okazją do przekazania  doświadczeń związanych z realizacją nowej inwestycji z dwóch perspektyw: przedsiębiorcy oraz gminy.

IV Forum Obsługi Inwestora – podsumowujące 2015 r. odbyło się w nowej siedzibie KPT w Małopolskim Parku Technologii Informacyjnych i było poświęcone  prezentacji zasad konstruowania stron internetowych prezentujących ofertę gospodarczą gmin.

V Forum Obsługi Inwestora – odbyło się w Zatorze, gmina zaprezentowała swoje osiągnięcia i działania, była także okazja do zwiedzenia firm znajdujących się w specjalnej strefie ekonomicznej w Zatorze.

Formuła spotkań spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. MFOI pracuje nad nowymi standardami obsługi Inwestora w Małopolsce. W kolejnych latach planujemy włączyć do współpracy w ramach MFOI większą ilość gmin.  Planujemy także zorganizować cykl szkoleń dla osób zajmujących się obsługą inwestora w gminach, wizyty studyjne w kraju i zagranicą. Kontynuować prezentację dobrych praktyk małopolskich  gmin oraz spotkania z ekspertami w dziedzinie obsługi inwestorów oraz promocji gospodarczej.  Małopolskie Forum Obsługi Inwestora będzie jednym z zadań Krakowskiego Parku Technologicznego w projekcie Power Up your Business in Małopolska.

Nasze firmy
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki temu staje się łatwiejsza w obsłudze.